ID článku : 00234518 / Naposledy upravené : 24.07.2023Tlač

[360] Analýza tvaru vašich uší (360 Reality Audio)

  Vďaka analýze tvaru vašich uší v aplikácii Headphones Connect si môžete vychutnať realistickejší a podmanivejší zvuk. 
  Môžete tak urobiť pri nastavení funkcie 360 Reality Audio. 

  Upozornenie: Svoje uši môžete analyzovať len v prípade použitia kompatibilných produktov Sony.

  Analýza tvaru uší

  1. Spustite aplikáciu Headphones Connect a pripojte svoje slúchadlá Bluetooth.
  2. Vyberte možnosť 360 Reality Audio Setup (Nastavenie 360 Reality Audio) - Analyse ear shape (Analýza tvaru uší) - ANALYSE (ANALYZOVAŤ).

    
  3. Keď sa zobrazí správa [Analyse your ear shape] (Analýza tvaru uší), vyberte možnosť NEXT (ĎALEJ).


    
  4. Prečítajte si zobrazenú správu a vyberte OK.
    
  5. Keď sa zobrazí správa [Take a photo of your left ear] (Nasnímajte fotografiu ľavého ucha), vyberte možnosť TAKE A PHOTO (NASNÍMAŤ FOTOGRAFIU).


   Upozornenie: Keď sa zobrazí obrazovka na potvrdenie prístupu k aplikácii, vyberte možnosť [ALLOW] (POVOLIŤ).
  6. Keď sa zobrazí správa [On the next screen, voice guidance will be provided] (Na nasledujúcej obrazovke bude hlasové navádzanie), vyberte možnosť [OK].
  7. Nasnímajte fotografiu tak, aby bola predná časť vašej tváre v rámčeku aplikácie
  8. Otočte sa krkom doprava a nasnímajte fotografiu tak, aby bola ľavá strana vašej tváre umiestnená vo vnútri rámčeka aplikácie.
  9. Keď sa zobrazí správa [Your left ear has been successfully captured] (Vaše ľavé ucho je úspešne nasnímané), vyberte možnosť [NEXT] (ĎALEJ).
  10. Nasnímajte fotografiu tak, aby bola predná časť vašej tváre v rámčeku aplikácie.
  11. Otočte sa krkom doľava a nasnímajte fotografiu tak, aby bola pravá strana vašej tváre umiestnená vo vnútri rámčeka aplikácie. 
  12. Keď sa zobrazí správa [Your right ear has been successfully captured] (Vaše pravé ucho je úspešne nasnímané), vyberte možnosť [START] (SPUSTIŤ).

  Keď sa zobrazí správa [completed] (dokončené), analýza je dokončená.
  Po dokončení analýzy uší spustite v nasledujúcom kroku funkciu [Optimise apps] (Optimalizácia aplikácií). 
  Podrobnejšie informácie nájdete v časti Optimalizácia aplikácií (360 Reality Audio)

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite