Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (17.12.2010)

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty značky Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto ponúka aktualizáciu firmvéru na verziu 1.05 pre mobilné HD Snap fotoaparáty MHS-TS10/MHS-TS20/MHS-TS20K bloggie™ touch. Pokyny k prevzatiu a inštalácii tejto aktualizácie firmvéru nájdete v časti "Prevzatie a inštalácia".

Dôležité:

Ak sa pri aktualizácii firmvéru stretnete s nejakými problémami, kontaktujte spoločnosť SonyPotvrdenie verzie firmvéru vášho mobilného HD Snap fotoaparátu bloggie™ touch

Postupujte podľa pokynov nižšie, aby ste skontrolovali verziu firmvéru vášho mobilného HD Snap fotoaparátu bloggie™ touch.

 1. Uistite sa, že je váš mobilný HD Snap fotoaparát bloggie™ touch vypnutý.
 2. Stlačte tlačidlo "Movie [Videozáznam]" (*1) a potom súčasne stlačte tlačidlo "ON/OF [ZAP/VYP]" (*2) pribl. na 3 sekundy.

 3. Fotoaparát zobrazí verziu firmvéru medzi ikonami "Self-Timer [Samospúšť]" a "Playback [Prehrávanie]" asi na 4 sekundy.
  Umiestnenie verzie firmvéru na obrazovke sa líši v závislosti od polohy fotoaparátu tak, ako je to zobrazené nižšie.

 • Ak je verzia firmvéru ver. 1.05 alebo vyššia, aktualizácia nie je potrebná.
 • Ak je verzia firmvéru ver. 1.04 alebo nižšia, mali by ste vykonať aktualizáciu firmvéru.

Relevantné modely

 • MHS-TS10/MHS-TS20/MHS-TS20K s verziou firmvéru 1.04 alebo nižšou

Vylepšenia

Tento pomocný program aktualizuje firmvér fotoaparátu MHS-TS10/TS20/TS20K na verziu 1.05 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • vylepšenie užívateľského rozhrania funkcie "Format [Formátovanie]",
 • vylepšenie užívateľského rozhrania funkcie dotykového panela,
 • vylepšenie užívateľského rozhrania funkcie zaostrovania.


Inštalácia

Dôležité poznámky:

 • Pred uskutočnením aktualizácie firmvéru sa uistite, že je váš mobilný HD Snap fotoaparát bloggie™ touch úplne nabitý.

Krok 1 : prevzatie aktualizácie firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na tlačidlo [Accept] (Súhlasím) v spodnej časti stránky.
 3. Spustí sa preberanie súboru [FIRMWARE.BIN] (9,89 MB (10 375 168 bajtov)).
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2 : Pripojte mobilný HD Snap fotoaparát bloggie™ touch k počítaču pomocou dodaného podporného kábla USB.

Systém Windows:

 1. Pomocou dodaného podporného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Na LCD obrazovke sa zobrazí "USB Mode / Mass Storage [Režim USB/Veľkokapacitné úložné zariadenie]". 2. Počítač rozpozná dve diskové jednotky nasledovne:

  Poznámka: písmená diskovej jednotky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia vášho počítača.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" alebo "BLOGGIE_SW(E:)"

  Poznámka: ak je položka "LUN Settings [Nastavenia LUN]" (na vašom fotoaparáte bloggie™ touch pod položkou (Settings [Nastavenia]) --> [LUN Settings] (Nastavenia LUN)) nastavená na možnosť "Single [Jedna]", počítač rozpozná iba jednu diskovú jednotku nasledovne:
  • "BLOGGIE(D:)"


Systém Mac OS:

 1. Pomocou dodaného podporného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Na LCD obrazovke sa zobrazí "USB Mode / Mass Storage [Režim USB/Veľkokapacitné úložné zariadenie]". 2. Počítač rozpozná dve diskové jednotky nasledovne:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Poznámka: ak je položka "LUN Settings [Nastavenia LUN]" (na vašom fotoaparáte bloggie™ touch pod položkou (Settings [Nastavenia]) --> [LUN Settings] (Nastavenia LUN)) nastavená na možnosť "Single [Jedna]", počítač rozpozná iba jednu diskovú jednotku nasledovne:
  • "BLOGGIE"

Krok 3 : Firmvér skopírujte do vnútornej pamäte mobilného HD Snap fotoaparátu bloggie™ touch

Systém Windows:

  • Ak váš počítač rozpoznal pri kroku 2 dve diskové jednotky:
   1. Dvakrát kliknite na diskovú jednotku, ktorá má skoršie písmeno diskovej jednotky v abecednom poradí.
    ("BLOGGIE(D:)" v príklade uvedenom v kroku 2)
    Poznámka: písmená diskovej jednotky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia vášho počítača.
   2. Skopírujte prevzatý súbor "FIRMWARE.BIN" z pracovnej plochy na túto diskovú jednotku.
  • Ak váš počítač rozpoznal pri kroku 2 iba jednu diskovú jednotku:
   1. Dvakrát kliknite na rozpoznanú diskovú jednotku.
    ("Bloggie(D:)" v príklade uvedenom v kroku 2)
   2. Skopírujte prevzatý súbor "FIRMWARE.BIN" z pracovnej plochy na túto diskovú jednotku.
 1. Fotoaparát odpojte od počítača podľa nasledovného postupu:
  1. Dvakrát kliknite na na paneli úloh.  2. Kliknite na položku (USB Mass Storage Device [Veľkokapacitné úložné zariadenie USB]) --> [Stop].
  3. V potvrdzovacom okne potvrďte zariadenie a kliknite na tlačidlo [OK].
  4. Kliknite na tlačidlo [OK].
  5. Zariadenie je odpojené.

   Poznámka: Krok 4 nie je pre systém Windows XP potrebný.
 2. Odpojte podporný kábel USB od fotoaparátu.


Systém Mac OS:

  • Ak váš počítač rozpoznal pri kroku 2 dve diskové jednotky:
   1. Dvakrát kliknite na diskovú jednotku označenú ako "BLOGGIE".
   2. Skopírujte prevzatý súbor "FIRMWARE.BIN" z pracovnej plochy na túto diskovú jednotku.
  • Ak váš počítač rozpoznal pri kroku 2 iba jednu diskovú jednotku:
   1. Dvakrát kliknite na rozpoznanú diskovú jednotku.
   2. Skopírujte prevzatý súbor "FIRMWARE.BIN" z pracovnej plochy na túto diskovú jednotku.
 1. Fotoaparát odpojte od počítača podľa nasledovného postupu:
  • Pred odpojením uchopte a preneste ikonu diskovej jednotky na ikonu "Trash [Kôš]".
 2. Odpojte podporný kábel USB od fotoaparátu.


Krok 4 : Spustenie aktualizácie firmvéru

 1. Skontrolujte, či je ikona batérie v pravom hornom rohu LCD obrazovky plná.
 2. Fotoaparát vypnite stlačením tlačidla "ON/OFF [ZAP/VYP]".
 3. Opätovným stlačením tlačidla "ON/OFF [ZAP/VYP]" zapnite fotoaparát.
 4. Automaticky sa spustí aktualizácia firmvéru.
 5. Na LCD obrazovke sa objaví animovaná správa zobrazená nižšie. 6. Po 10 sekundách sa fotoaparát automaticky reštartuje.

  Poznámka: Počas načítavania firmvéru fotoaparát nevypínajte, pretože sa tým môže poškodiť.

Krok 5 : Skontrolujte, či váš mobilný HD Snap fotoaparát bloggie™ touch pracuje správne a overte, či je verzia firmvéru 1.05.

 1. Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či sa systém správne spúšťa.
 2. Podľa postupu uvedeného v hornej časti stránky pod časťou "About this update [Informácie o tejto aktualizácii]" skontrolujte, či je verzia firmvéru 1.05.


Poznámka:

Ak sa po uskutočnení tejto aktualizácie firmvéru fotoaparát už nespustí, kontaktujte spoločnosť Sony

Informácie o súbore

Názov súboru

 • FIRMWARE.BIN

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite