Zistite, ako funguje detekcia kontrastu, automatické zaostrovanie s rozpoznávaním fázy a systém hybridného automatického zaostrovania Sony (len v angličtine)