Získajte informácie o tom, ako vytvárať videozáznamy v režime „Multi View“ (len v angličtine)