ID článku : 00283005 / Naposledy upravené : 13.12.2023Tlač

Mobilná aplikácia TV Channel Editor for BRAVIA: upravujte zoznam televíznych kanálov zo svojho smartfónu!

  Ak chcete skontrolovať, či mobilná aplikácia podporuje váš model televízora, rozbaľte časť „Relevantné produkty a kategórie tohto článku“ v pravom hornom rohu tohto článku.

  Dostupnosť mobilnej aplikácie TV Channel Editor for BRAVIA v jednotlivých krajinách


  Čo je mobilná aplikácia TV Channel Editor for BRAVIA a kde si ju môžem prevziať?

  Mobilná aplikácia TV Channel Editor for BRAVIA od spoločnosti Sony vám umožňuje pomocou telefónu upraviť, zoradiť a organizovať všetky vaše satelitné alebo káblové televízne stanice. Teraz môžete zmeniť poradie, premenovať alebo vymazať televízne kanály niekoľkými ťuknutiami na smartfóne!

  Aplikácia TV Channel Editor for BRAVIA je k dispozícii na mobilných zariadeniach so systémom Android OS / iOS.

  Kliknutím na príslušné tlačidlo nižšie si môžete stiahnuť mobilnú aplikáciu TV Channel Editor for BRAVIA pre systém Android alebo iOS.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  Ako používať mobilnú aplikáciu TV Channel Editor for BRAVIA

  Krok 1: Pripojte mobilnú aplikáciu k televízoru

  Krok 2: Pomocou mobilnej aplikácie môžete upravovať zoznam televíznych kanálov


  Často kladené otázky o mobilnej aplikácii TV Channel Editor for BRAVIA

  Mám viac zoznamov kanálov. Môžem upraviť každý z nich?

  Vaše nainštalované profily vysielania sa v mobilnej aplikácii zobrazujú na samostatných kartách. Môžete mať napríklad samostatnú kartu pre satelitné a káblové/pozemné kanály, ako je znázornené na snímke obrazovky nižšie. Prepínajte medzi kartami na úpravu konkrétneho zoznamu kanálov. Všetky zmeny sa uložia po ukončení aplikácie.

  Karty Satellite (Satelitné) a Cable (Káblové) v aplikácii


  Nemôžem prepojiť aplikáciu s televízorom

  Môj televízor sa aktualizoval na najnovšiu verziu firmvéru

  Ak má váš televízor najnovšiu verziu firmvéru, aplikácia sa k televízoru pripojí pomocou Wi-Fi.

  Ak sa v aplikácií zobrazí akékoľvek z nasledujúcich chybových hlásení pripojenia: „Failed to connect“ (Pripojenie zlyhalo), „Connection lost“ (Strata pripojenia) alebo „Channel editing suspended“ (Pozastavenie upravovania stanice), postupujte podľa nasledujúcich krokov riešenia problémov:

  Riešenie problémov pripojenia Wi-Fi

  Môj televízor sa ešte neaktualizoval na najnovšiu verziu firmvéru

  Stále odporúčame mať aktuálny televízny firmvér vo vašom televízore [English] (Angličtina). Ak váš televízor stále používa predchádzajúci firmvér, aplikácia sa s televízorom spojí pomocou Bluetooth.

  Ak sa v aplikácií zobrazí akékoľvek z nasledujúcich chybových hlásení pripojenia: „Connection failed“ (Pripojenie zlyhalo), „Connection to... lost“ (Strata pripojenia k...) alebo „Channel editing suspended“ (Pozastavenie upravovania stanice), postupujte podľa nasledujúcich krokov riešenia problémov:

  Riešenie problémov pripojenia Bluetooth


  Prečo sa zmeny v zozname kanálov vykonané v aplikácii neodrážajú v televíznom sprievodcovi/EPG?

  Zmeny, ktoré ste vykonali v aplikácii TV Channel Editor for BRAVIA, by sa mali normálne zobraziť v televíznom sprievodcovi/elektronickom programovom sprievodcovi (EPG) ihneď po ich potvrdení. Niekedy však môže trvať určitý čas, kým sa zoznam staníc aktualizuje. Počkajte a skontrolujte to neskôr.


  Prečo mobilná aplikácia potrebuje povolenia na určovanie polohy?

  Ak vo svojej mobilnej aplikácií objavíte žiadosť o povolenie na určovanie polohy, znamená to, že sa aplikácia pripája k televízoru so staršou verziou firmvéru, ktorý sa k aplikácií môže pripojiť len pomocou Bluetooth. V takomto prípade aplikácia používa na pripojenie k televízoru rozhranie Bluetooth a na fungovanie rozhrania Bluetooth väčšina verzií operačného systému na trhu vyžaduje, aby používateľ povolil určovanie polohy. No keď sa softvér televízora aktualizuje, umožní sa pripojenie pomocou Wi-Fi a už viac nebudete potrebovať Bluetooth.


  Prečo mobilná aplikácia potrebuje povolenia fotoaparátu?

  V aplikácií musíte zapnúť povolenia fotoaparátu, aby mohla pomocou fotoaparátu naskenovať kód QR z vášho televízora.


  Prečo sa mobilné zariadenie a televízor musia pripojiť na rovnakú sieť Wi-Fi?

  Vaše mobilné zariadenie (napr., smartfón) a televízor sa musia pripojiť na rovnakú sieť Wi-Fi, aby sa nadviazalo pripojenie cez sieť TCP/IP.


  Mám staršiu verziu mobilnej aplikácie. Môžem napriek tomu prepojiť aplikáciu s televízorom?

  Ak nainštalovaný firmvér televízora nepodporuje pripojenie aplikácie pomocou Bluetooth je možné, že nebudete môcť pripojiť aplikáciu k televízoru. Odporúčame používať najnovší firmvér televízora a najnovšiu verziu mobilnej aplikácie TV Channel Editor for BRAVIA.

  Kliknutím na príslušné tlačidlo nižšie si môžete prevziať najnovšiu mobilnú aplikáciu TV Channel Editor for the BRAVIA pre systém Android alebo iOS.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  Môj televízor má staršiu verziu firmvéru. Môžem napriek tomu prepojiť aplikáciu s televízorom?

  Áno, predchádzajúci firmvér televízora deteguje skenovanie kódu QR na televízore pomocou smartfónu. Namiesto Wi-Fi môžete nadviazať spojenie pomocou Bluetooth. Avšak, stále vám odporúčame prevzatie najnovšej verzie firmvéru televízora. Ak ste sa pripojili k televízoru so staršou verziou firmvéru, mobilná aplikácia vás presmeruje, aby ste použili pripojenie Bluetooth ako je vysvetlené nižšie:

  1. Pomocou mobilného zariadenia naskenujte kód QR zobrazený na televízore a pripojte ho.
  2. Ťuknite na položku „Connect via Bluetooth“ (Pripojiť pomocou Bluetooth).
  3. Ťuknutím na položku „While using the app“ (Počas používania aplikácie) alebo „Only this time“ (Iba tentokrát) povolíte aplikácii TV Channel Editor for BRAVIA prístup k polohe vášho zariadenia.
  4. Ťuknutím na položku „Allow“ (Povoliť) umožníte aplikácii TV Channel Editor for BRAVIA vyhľadať blízke zariadenia, pripojiť sa k nim a určiť ich relatívnu polohu.
  5. Ťuknite na „Allow“ (Povoliť), ak sa zobrazí kontextové okno „TV Channel Editor for BRAVIA wants to turn on Bluetooth“ (Aplikácia TV Channel Editor for BRAVIA chce zapnúť Bluetooth).
  6. Ak chcete spárovať televízor so smartfónom, v časti „Connect to your TV“ (Pripojiť k televízoru) vyberte názov televízora zo zoznamu. Názov televízora sa zobrazí na televízore na obrazovke „Install and open the app“ (Inštalácia a otvorenie aplikácie). Na obrazovke televízora aj v mobilnej aplikácii sa zobrazí žiadosť o spárovanie pomocou technológie Bluetooth. Uistite sa, že v oboch žiadostiach o párovanie je uvedený rovnaký kód párovania (napríklad „410211“). Výberom možnosti PAIR (Párovať) na smartfóne a na televízore potvrďte žiadosť o spárovanie. Párovací kód nemusíte zadávať na žiadnom zariadení.
  7. Po pripojení aplikácie k televízoru sa na televízore zobrazí obrazovka „You are connected!“ (Ste pripojení!).

  DÔLEŽITÉ: Počas úpravy zoznamu staníc v mobilnom zariadení nezatváraje na televízore obrazovku „You are connected“ (Ste pripojení). V opačnom prípade môže dôjsť k strate pripojenia.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite