ID článku : 00278234 / Naposledy upravené : 20.06.2022Tlač

Ako obnoviť televízor Sony s diaľkovým ovládaním alebo bez neho (mäkké obnovenie, vypnutie a zapnutie napájania alebo obnovenie výrobných nastavení)

  V tomto článku sa pozrieme na niekoľko možností riešenia problémov s televízorom v závislosti od toho, o aký problém ide:

  1. Televízor reaguje a pomocou diaľkového ovládania možno otvoriť ponuku televízora. Napriek tomu máte určité problémy, napr. zlyhanie alebo zaseknutie aplikácie, náhodné vypínanie a zapínanie televízora alebo skreslenie obrazu či zvuku.
   Môžete vyskúšať:
   1. mäkké obnovenie (Android TV a Google TV),
   2. vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory),
   3. obnovenie výrobných nastavení v ponuke nastavení (všetky televízory) → prejsť na túto časť článku
    ​​​​​
  2. Televízor nereaguje a pomocou diaľkového ovládania nemožno otvoriť ponuku televízora: napr. je televízor zaseknutý, nechce sa zapnúť, nezobrazuje sa obraz alebo sa televízor neustále reštartuje. Ovládanie pomocou diaľkového ovládania nefunguje a nemáte prístup do ponuky nastavení.
   Môžete vyskúšať:
   1. vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory),
   2. manuálne obnovenie výrobných nastavení pomocou tlačidiel (Android TV a Google TV).

  Vyskúšajte každý z daných krokov, ak sa vzťahuje na vašu situáciu, až potom prejdite na ďalší krok. Ak si nie ste istí typom svojho televízora, overte si, či je váš televízor BRAVIA model Google TV, Android TV alebo iný [English].  Mäkké obnovenie pomocou diaľkového ovládania (ANDROID TV a GOOGLE TV)

  Pri mäkkom obnovení sa neodstránia žiadne informácie a predstavuje bezpečný spôsob riešenia menších problémov. Pomocou diaľkového ovládania môžete vykonať mäkké obnovenie alebo prejsť do ponuky nastavení televízora:

  Možnosť č. 1: Vynútený reštart televízora pomocou tlačidla napájania na diaľkovom ovládaní. V závislosti od modelu môžete:

  1. stlačiť a podržať tlačidlo napájania, až kým sa televízor nevypne a nereštartuje,
   alebo
  2. stlačiť a podržať tlačidlo napájania, až kým sa nezobrazí ponuka, a vybrať možnosť Restart (Reštart).

  Možnosť č. 2: Vynútený reštart televízora v nastaveniach televízora.


  Vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory)

  Pri vypnutí a zapnutí napájania sa neodstránia žiadne informácie a predstavuje bezpečný spôsob riešenia menších problémov, pri ktorých nemožno použiť diaľkové ovládanie. Odpojením televízora od napájania bez toho, aby ste ho vypli, sa televízor nepoškodí.

   

  1. Odpojte napájací kábel televízora z elektrickej zásuvky. Nechajte ho odpojený 30 sekúnd.
  2. Zapojte napájací kábel späť do elektrickej zásuvky.
  3. Ak sa televízor nespustí, zapnite ho pomocou tlačidla napájania na televízore.
   (Tip: Ak sa televízor po 3. kroku spustil, no stále ho nemožno ovládať, skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.)

  Príklady umiestnenia tlačidla napájania


  Obnovenie výrobných nastavení (všetky televízory)

  Ak predchádzajúce kroky nepomohli, ale môžete otvoriť nastavenia televízora pomocou diaľkového ovládania, skúste obnoviť výrobné nastavenia. Týmto typom obnovenia sa nastavenia v televízore vrátia do stavu po vybalení zo škatule, čo môže pomôcť pri riešení pretrvávajúcich problémov.

  Ak nemôžete otvoriť ponuku nastavení televízora, prejdite na manuálne obnovenie výrobných nastavení (platí pre Android TV a Google TV).

  SKÔR NEŽ ZAČNETE: Po dokončení obnovenia je nutné znova vykonať úvodné nastavenia, podobne ako pri prvej aktivácii televízora. Pri obnovení výrobných nastavení sa odstránia všetky vlastné nastavenia televízora vrátane nastavenia konta Google, aplikácií, kanálov a bezdrôtovej siete.

  1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo tlačidlo rýchlych nastavení(Rýchle nastavenia), HOME alebo ACTION MENU v závislosti od televízora/diaľkového ovládania.
  2. Vyberte ozubené kolieskoalebo šípku nastavení
  3. Tieto kroky sa budú líšiť v závislosti od možností v ponuke televízora (A, B alebo C):
   1. Vyberte položky System (Systém) → About (O systéme) → Reset (Obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).
   2. Vyberte možnosti Device Preferences (Preferencie zariadenia) → Reset (Obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).
   3. Vyberte možnosti Storage & reset (Ukladanie a obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).

  Obnovenie výrobných nastavení môže trvať niekoľko minút. Počkajte na dokončenie procesu. Po dokončení obnovenia výrobných nastavení sa spustí úvodné nastavenie televízora.

  Alternatíva: pomocou tlačidla HELP na diaľkovom ovládaní vykonajte obnovenie výrobných nastavení


  Manuálne (vynútené) obnovenie výrobných nastavení (ANDROID TV a GOOGLE TV)

  Ak sa neviete do ponuky nastavení televízora dostať pomocou diaľkového ovládania, skúste manuálne (vynútené) obnovenie výrobných nastavení pomocou tlačidiel na televízore. Týmto typom obnovenia sa nastavenia v televízore vrátia do stavu po vybalení zo škatule, čo môže pomôcť pri riešení pretrvávajúcich problémov (napr. ak sa televízor sám reštartuje).

  SKÔR NEŽ ZAČNETE: Po dokončení obnovenia je nutné znova vykonať úvodné nastavenia, podobne ako pri prvej aktivácii televízora. Pri obnovení výrobných nastavení sa odstránia všetky vlastné nastavenia televízora vrátane nastavenia konta Google, aplikácií, kanálov a bezdrôtovej siete.

  Ako vykonať manuálne obnovenie výrobných nastavení pomocou tlačidiel na televízore

  Spôsob vykonania manuálneho obnovenia sa líši v závislosti od počtu tlačidiel na televízore:

  1. Na televízore je len jedno tlačidlo: Tlačidlo napájania sa nachádza v dolnej časti televízora v strede alebo vľavo pri pohľade spredu.
  2. Na televízore sú tri tlačidlá: tlačidlo napájania a tlačidlá hlasitosti sú na zadnej strane televízora vľavo alebo vpravo.
  3. Na televízore sú viac než tri tlačidlá.

  Ak neviete nájsť tlačidlá na televízore, pozrite si úvodnú alebo referenčnú príručku televízora, ktoré sú dostupné na produktovej stránke tejto webovej lokality podpory.

  Postupujte podľa pokynov pre príslušný počet tlačidiel na televízore:

  Typ A: Váš model televízora má jedno tlačidlo

  Typ B: Váš model televízora má tri tlačidlá (vľavo, vpravo alebo na zadnej strane televízora)

  Typ C: Váš model televízora má viac než tri tlačidlá

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite