ID článku : 00192366 / Naposledy upravené : 12.07.2018Tlač

Ako naladím alebo opakovane naladím môj televízor LCD od spoločnosti Sony (sprievodca ladením príjmu satelitného vysielania z jednej satelitnej antény)?

  POZNÁMKY:

  • Nižšie uvedený postup sa vzťahuje na všetky televízory LCD od spoločnosti Sony (okrem televízorov Android TV). V závislosti od modelu televízora sa však môžu vyskytnúť malé rozdiely medzi rozložením diaľkového ovládania a rozhraním ponuky.
  • Ak budete v ktoromkoľvek bode potrebovať ďalšie usmernenia, môžete získať viac informácií v príručke pomocníka, ktorá je zabudovaná v televízore, alebo prostredníctvom navigácie na Support-page (stránku podpory) vášho modelu televízora.
  • Na navigáciu používajte nižšie uvedené tlačidlá diaľkového ovládača.
    
   Smerové tlačidlá diaľkového ovládačaSmerové tlačidlá diaľkového ovládača
   Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači sa môžete pohybovať v ponuke televízora.Možnosti vyberiete stlačením tlačidla „plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládača.

   

  1. Skontrolujte, či je kábel satelitnej antény (vonkajšej) správne pripojený k televízoru.
   Nižšie uvedená schéma je vzorový obrázok pripojení pre satelit.
   Podrobnosti alebo akékoľvek ďalšie informácie o pripojení antény nájdete v príručke dodanej s televízorom.

   Obraz
   * Konektor SUB pripájajte iba v prípade, keď používate režim dvojitého tunera.
    
  2. Zapnite televízor.
  3. Pokračujte stlačením tlačidla MENU alebo HOME (v závislosti od rozloženia diaľkového ovládania).
   Obraz
    
  4. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  5. Vyberte položku Digital Set-up (Digitálne nastavenie).

   Obraz

    
  6. Vyberte položku Satellite Auto Tuning (Automatické ladenie satelitu) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie).
   Následne potvrďte stlačením tlačidla Obraz.
  7. Pri otázke "Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustiť automatické ladenie?), vyberte položku Yes (Áno) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.

   Obraz

    
  8. Vyberte položku Next (Ďalej) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.
  9. V tomto kroku sa od vás bude požadovať výber medzi dvomi zoznamami satelitných programov. Položka „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) obsahuje zoznam programov satelitného operátora, ktorého ste si vybrali, zatiaľ čo položka „General Satellite“ (Všeobecný satelit) zobrazí zoznam programov všetkých satelitov.
   Vyberte položku Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.

   POZNÁMKA: Položka „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) zobrazí zoznam dostupných poskytovateľov prepojených s nastaveniami krajiny a jazyka.

    
    Obraz  Obraz
  10. V ďalšom kroku sa vám zobrazí zoznam operátorov. Vyberte svojho preferovaného operátora.
   POZNÁMKA: Ak v zozname nemôžete nájsť svojho preferovaného operátora, prejdite späť na predchádzajúcu stránku a vyberte položku General Satellite (Všeobecný satelit), ako je uvedené v kroku 9.
  11. Vyberte položku Next (Ďalej) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.
  12. Teraz budete môcť nastaviť parametre siete. Pre základné nastavenie ponechajte predvolené nastavenia.

   Scan Type (Typ vyhľadávania): Full (Úplné), Network (Sieťové) alebo Manual Scan (Manuálne vyhľadávanie)
   Service Type (Typ služby): All services (Všetky služby) (bezplatné a zakódované)
   Channel Type (Typ kanála): All services (Všetky služby) (televízia alebo rádio)

   Obraz


   Ak ste od vášho operátora dostali konkrétne sieťové parametre, môžete manuálne zmeniť nastavenia, čo sa týka položiek Scan Type (Typ vyhľadávania), Service Type (Typ služby) a Channel Type (Typ kanála).
  13. Vyberte položku Next (Ďalej) a potvrďte stlačením tlačidla Obraz.
  14. Spustí sa automatické ladenie. Dokončenie tohto postupu môže trvať nejaký čas.
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite