ID článku : 00192348 / Naposledy upravené : 26.04.2022Tlač

Ako môžem naladiť alebo preladiť televízor LCD od spoločnosti Sony bez systému Android (káblové/pozemné vysielanie)?

  Skôr než začnete


  Digitálne ladenie (televízor LCD bez systému Android)

  1. Uistite sa, či je kábel antény správne pripojený k televízoru.
   Nasledujúca schéma predstavuje príklad pripojenia pre káblové/pozemné vysielanie. Podrobnosti alebo akékoľvek ďalšie informácie o pripojení antény nájdete v príručke dodanej s televízorom. Príručky sú uverejnené na webovej lokalite podpory.
   Obrázky s príkladmi pripojenia pozemnej/káblovej televízie.

  2. Zapnite televízor.
  3. Stlačte tlačidlo MENU (PONUKA) alebo HOME (DOMOV) na diaľkovom ovládači.
   Dva obrázky vedľa seba. Vľavo: poloha tlačidla Menu na diaľkovom ovládaní. Vpravo: poloha tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní.
  4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností, ktorá najlepšie zodpovedá štruktúre ponuky vo vašom televízore. Upozorňujeme, že nasledujúce snímky obrazovky sa môžu líšiť od toho, čo vidíte na obrazovke vy.
   • Možnosť A: Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní vyberte možnosti Settings (Nastavenia) → Digital set-up (Digitálne nastavenie) → Digital Auto Tuning (Digitálne automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie), ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.
    Obraz
   • Možnosť B: Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní vyberte možnosti Settings (Nastavenia) → System Settings (Nastavenia systému) alebo Set-up (Nastavenie) → Channel set-up (Nastavenie kanálov) → Digital set-up (Digitálne nastavenie) → Digital Auto Tuning (Digitálne automatické ladenie) alebo Auto Tuning (Automatické ladenie), ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.
    Obraz
  5. Keď sa zobrazí otázka Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustiť automatické ladenie?), vyberte možnosť Yes (Áno) alebo OK a potvrďte ju stlačením tlačidla Obraz (Plus).
   Snímka obrazovky televízora: „Chcete spustiť automatické ladenie?“ Áno/nie
  6. Vyberte si položku Antenna (Anténa) alebo Cable (Kábel).
  7. Keď vyberiete možnosť Antenna (Anténa), spustí sa automatické ladenie pre anténu.
  8. Ak si v predchádzajúcom kroku vyberiete položku Cable (Kábel), tak sa teraz zobrazí ponuka pre ladenie príjmu káblového vysielania.
  9. Môžete zvoliť možnosť manuálneho nastavenia položiek Scan Type (Typ skenovania), Frequency (Frekvencia) alebo Network ID (ID siete) podľa špecifických parametrov siete, ktoré dostanete od svojho poskytovateľa vysielania.
  10. Ak ste tieto informácie nedostali, odporúčame použiť predvolené nastavenia:
   • Scan type (Typ skenovania) = Quick scan (Rýchle skenovanie)
   • Frequency (Frekvencia) = Auto (Automatická)
   • Network ID (ID siete) = Auto (Automatické)
   • Operator (Operátor): Vyberte zo zoznamu názov svojho poskytovateľa vysielania
  11. Ak sa pri vyhľadávaní nenájdu niektoré alebo všetky kanály, môžete vyskúšať zmeniť nastavenie položky Scan Type (Typ skenovania) na Full scan (Úplné skenovanie).
   • DÔLEŽITÉ: Ak vyberiete možnosť Full scan (Úplné skenovanie), ladenie televízora môže trvať hodinu a dlhšie. Ak máte problémy s postupom ladenia káblového vysielania, overte si informácie u svojho poskytovateľa, pretože môže používať odlišné nastavenia.
  12. Pokračujte výberom položky Start (Spustiť).
  13. Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.

  Analógové ladenie (televízor LCD bez systému Android)

  Ako vykonať analógové ladenie

   

   

   

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite