ID článku : 00254259 / Naposledy upravené : 06.09.2023Tlač

Ako obnoviť výrobné nastavenia na Android TV značky Sony?

  DÔLEŽITÉ: Tento článok sa vzťahuje len na konkrétne produkty alebo operačné systémy. Podrobnosti nájdete v časti Relevantné produkty a kategórie.

  VAROVANIE: Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky prispôsobené nastavenia vrátane kanálov, informácií o účte (napríklad účet Google), údajov o systéme a aplikáciách, prevzatých aplikácií, nastavení káblovej a bezdrôtovej siete a nastavení rodičovského zámku.   Čo je dôležité vedieť pred obnovením výrobných nastavení

  Televízor nereaguje/televízor sa neustále vypína a zapína?

  DÔLEŽITÉ: Ak váš televízor nereaguje alebo sa neustále vypína a zapína a nedokážete vykonať (mäkké) obnovenie napájania alebo obnovenie výrobných nastavení, prečítajte si článok:
  Vykonajte vynútené obnovenie výrobných nastavení na televízore Android TV (manuálne pomocou troch tlačidiel na bočnej strane televízora)

  Ako synchronizovať aplikácie na obnovu údajov aplikácií po obnovení výrobných nastavení

  Svoje aplikácie môžete synchronizovať s účtom Google, aby ste po obnovení výrobných nastavení obnovili niektoré údaje aplikácií. V závislosti od ponuky vášho televízora postupujte podľa nasledujúcich krokov.

  Android™ 9

  Stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) →Settings (Nastavenia) →Device Preferences (Predvoľby zariadenia) aleboAccounts & Sign in (Účty a prihlásenia) → Google →Choose synced apps (Vybrať synchronizované aplikácie) → vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať → Sync now (Synchronizovať).

  Android 7.0, Android 8.0

  Stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) → Settings (Nastavenia) → Google → Choose synced apps (Vybrať synchronizované aplikácie) v rámci položky Sync (Synchronizovať) → vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať → Sync now (Synchronizovať teraz).

  Android 6,0

  Stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) → Settings (Nastavenia) → Personal (Osobné) → Google → Choose synced apps (Vybrať synchronizované aplikácie) v rámci položky Sync (Synchronizovať) → vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať → Sync now (Synchronizovať teraz).


  Ako vykonať obnovenie výrobných nastavení televízora

  Majte na pamäti nasledujúce body:

  • Obnovenie výrobných nastavení môže trvať pár minút. Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie o dokončení postupu.
  • Keď vyberiete možnosť Erase everything (Vymazať všetko), musíte zadať kód PIN (ak bol nastavený na vašom televízore).
  • Po úspešnom dokončení postupu na obnovenie výrobných nastavení sa v televízore spustí Sprievodca počiatočným nastavením. Budete musieť súhlasiť so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.
  • Po obnovení výrobných nastavení bude potrebné opätovne aktivovať sekvenciu párovania diaľkového ovládača s dotykovým panelom.

  Aký je aktuálny stav vášho televízora?

  Vyberte stav televízora z dvoch možností nižšie a prejdite do príslušnej časti:

  1. Možno zobraziť domovskú obrazovku
  2. Nemožno zobraziť domovskú obrazovku (tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní nefunguje)

  Ak možno zobraziť domovskú obrazovku
   

  POZNÁMKY: 

  • V prípade série X74xxH_X75xxH: Preskočte kroky 5 a 6.
  • Zobrazená obrazovka sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo verzie operačného systému.
  1. Zapnite televízor.
  2. Na dodanom diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME.
  3. Vyberte položku  Settings (Nastavenia).
  4. Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora:
   • Vyberte položky Device Preferences (Predvoľby zariadenia) → Reset (Obnovenie)
   • Vyberte položky Device Preferences (Predvoľby zariadenia)  About (Informácie) → Reset (Obnovenie).
   • Vyberte položku Storage & Reset (Ukladanie a obnovenie). 
  5. Vyberte položku Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) podľa znázornenia na obrázku nižšie.

  1. Vyberte možnosť Erase everything (Vymazať všetko).
  • Ak sa zobrazí požiadavka na zadanie hesla, zadajte heslo z voľby Rodičovský zámok (vysielanie).
  1. Vyberte položku Yes (Áno).

  Ak nemožno zobraziť domovskú obrazovku (tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači nefunguje)

  Kroky pre sériu X74xxH_X75xxH

  Ak po stlačení tlačidla  ACTION na diaľkovom ovládaní dôjde k odozve, dodržte nižšie uvedený postup:

  1. Stlačte tlačidlo  ACTION na diaľkovom ovládači.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Device Preferences (Predvoľby zariadenia).
  4. Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora:
   • Vyberte položku Reset (Obnovenie).
   • Vyberte položky About (Informácie)  Reset (Obnovenie).

  Kroky pre televízory, ktoré nepatria do série X74xxH_H75xxH

  Ak po stlačení tlačidla HELP (POMOCNÍK) na diaľkovom ovládaní dôjde k odozve, pokračujte podľa nižšie uvedeného postupu.
  POZNÁMKA: Zobrazená obrazovka sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo verzie operačného systému.

  1. Zapnite televízor.
  2. Na dodanom diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HELP (POMOCNÍK).
  3. V časti How to use your TV (Ako používať televízor) vyberte možnosť Help Guide (Pomocník).
  4. Vyberte položku Settings (Nastavenia) podľa znázornenia na obrázku nižšie.
  5. Vyberte možnosť Configuring the TV (Konfigurácia televízora).
  6. Vyberte položku TV.
  7. Vyberte položku  Settings (Nastavenia) podľa znázornenia na obrázku nižšie.
  8. Ďalšie kroky závisia od vášho televízora. Postupujte podľa krokov na základe možností vášho televízora:
   • Vyberte možnosť Device Preferences (Predvoľby zariadenia)  Reset (Obnovenie).
   • Vyberte položku Storage & reset (Ukladanie a obnovenie). 
  9. Vyberte možnosť Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení).
  10. Vyberte možnosť Erase everything (Vymazať všetko).
  • Ak sa zobrazí požiadavka na zadanie hesla, zadajte heslo z voľby Rodičovský zámok (vysielanie).
  1. Vyberte položku Yes (Áno).
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite