ID článku : 00147065 / Naposledy upravené : 28.08.2023Tlač

Kde nájdem verziu softvéru, identifikačné údaje zariadenia, názov modelu alebo sériové číslo môjho televízora?

  Kde nájsť systémové údaje televízora

  Kroky na otvorenie systémových údajov televízora (napr. verzia softvéru, identifikačné údaje zariadenia, názov modelu alebo sériové číslo) v ponuke televízora sa líšia v závislosti od typu televízora. Vyberte typ televízora pre viac podrobností.


  Android TV a Google TV

  Ak máte na diaľkovom ovládači tlačidlo HELP

  1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HELP.
  2. Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora:
   • V kategórii Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) alebo Troubleshooting and system information (Riešenie problémov a informácie o systéme) vyberte položku System information (Informácie o systéme).
   • Vyberte možnosť Contact & Support (Kontakt a podpora).
   • Pre W8, sériu X7: Názov modelu sa zobrazuje v ľavej dolnej časti obrazovky.

   Obrazovka sa líši v závislosti od modelu televízora. Toto sú len príklady.
   Informácie o systéme na obrazovke ponuky
   Obrazovka s informáciami o systéme

  Ak na diaľkovom ovládači nemáte tlačidlo HELP

  1. Otvorte obrazovku Settings (Nastavenia). Ako sa dostať k obrazovke Settings (Nastavenia)
  2. Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora:
   • Vyberte položky Settings (Nastavenia) Help and Feedback (Pomocník a spätná väzba) Help (Pomocník) Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) System information (Informácie o systéme).
   • V kategórii Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) alebo Troubleshooting and system information (Riešenie problémov a informácie o systéme) vyberte položky Apps (Aplikácie) → Help (Pomocník) System information (Informácie o systéme).
   • V kategórii Troubleshooting and system information (Riešenie problémov a informácie o systéme) vyberte položky Help (Pomocník) System information (Informácie o systéme).
   • Vyberte položky Settings (Nastavenia) BRAVIA Settings (Nastavenia BRAVIA) Customer Support (Zákaznícka podpora) → Contact & Support (Kontakt a podpora).

  Iné televízory ako Android TV alebo Google TV

  Televízory uvedené na trh v roku 2015 a neskôr

  1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku System Settings (Systémové nastavenia) alebo Product Support (Podpora produktov).
  4. Vyberte položku Customer Support (Zákaznícka podpora) alebo System Information (Informácie o systéme).
  5. Vyberte položku Product Information (Informácie o produkte).
   Informácie o produkte
   Obrazovka sa líši v závislosti od modelu televízora.

  Modely televízorov uvedené na trh v roku 2014

  1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME.
  2. Vyberte položku (?) Help (Pomocník).
  3. Vyberte položku Customer Support (Zákaznícka podpora).
  4. Vyberte položku System Information (Informácie o systéme).
   System Information
   Obrazovka sa líši v závislosti od modelu televízora.

  Televízory uvedené na trh v roku 2013 a skôr

  1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Product Support (Podpora produktov) alebo Set-up (Nastavenie).
  4. Vyberte položku System Information (Informácie o systéme) alebo Product Information (Informácie o produkte).
   Informácie o produkte a informácie o systéme
   Obrazovka sa líši v závislosti od modelu televízora.

  Súvisiace články

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite