ID článku : 00278234 / Naposledy upravené : 21.09.2023Tlač

Ako obnoviť televízor Sony (mäkké obnovenie, vypnutie a zapnutie napájania alebo obnovenie výrobných nastavení)

  Aké typy obnovenia televízora môžem vykonať?

  Typ obnoveniaTelevízor reagujeTelevízor nereaguje
  Mäkké obnovenie (Android TV a Google TV)Stlačením a podržaním tlačidla napájania na diaľkovom ovládači vyberte možnosť obnovenia. Nie je to možné
  Vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory)Odpojte napájací kábel televízora na 30 sekúnd a potom ho znova zapojteOdpojte napájací kábel televízora na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte
  Obnovenie výrobných nastavení * (všetky televízory)Prejdite do nastavení a na položku obnovenia výrobných nastavení Nie je to možné
  Manuálne obnovenie výrobných nastavení (Android TV a Google TV) *
  (Ťuknutím na položku prejdete do časti)
  Na manuálne obnovenie použite tlačidlá na televízore (nie na diaľkovom ovládači)Na manuálne obnovenie použite tlačidlá na televízore (nie na diaľkovom ovládači)

  * Upozorňujeme, že obnovenie výrobných nastavení odstráni nastavenia a bude si vyžadovať si opätovné nastavenie televízora.


  Problémy s reagujúcim televízorom

  Ak televízor reaguje, ale vyskytujú sa určité problémy (zlyhanie aplikácií, náhodné vypínanie atď.), vyskúšajte:

  • Mäkké obnovenie (Android TV a Google TV): Stlačte a podržte tlačidlo napájania, až kým sa televízor neobnoví alebo sa nezobrazí ponuka, a vyberte možnosť obnovenia.
  • Vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory): Odpojte napájací kábel televízora na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte.

  Ako vykonať obnovenie výrobných nastavení

  Ak predchádzajúce kroky zlyhali, ale máte prístup k nastaveniam, vykonajte obnovenie výrobných nastavení v nastaveniach systému:

  • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo tlačidlo rýchlych nastavení(Rýchle nastavenia), HOME alebo ACTION MENU v závislosti od televízora/diaľkového ovládača.
  • Vyberte ozubené kolieskoalebo šípku.
  • Nasledujúce kroky sa líšia v závislosti od možností v ponuke televízora:
   • Vyberte položky System (Systém) → About (O systéme) → Reset (Obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).
   • Vyberte možnosti Device Preferences (Preferencie zariadenia) → Reset (Obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).
   • Vyberte možnosti Storage & reset (Ukladanie a obnovenie) → Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) → Erase everything (Vymazať všetko) → Yes (Áno).

  Obnovenie výrobných nastavení môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa postup dokončí a televízor spustí úvodné nastavenie.


  Problémy s nereagujúcim televízorom

  Ak televízor nereaguje (je zaseknutý, nechce sa zapnúť, atď.), vyskúšajte:

  • Vypnutie a zapnutie napájania (všetky televízory): Odpojte televízor na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte.
  • Manuálne obnovenie výrobných nastavení (Android TV a Google TV): Ak nemáte prístup k nastaveniam.

  Ako vykonať manuálne obnovenie výrobných nastavení

  Ak neviete získať prístup k nastaveniam pomocou diaľkového ovládača, vykonajte manuálne obnovenie výrobných nastavení pomocou tlačidiel na televízore.

  Postupujte podľa pokynov pre príslušný počet tlačidiel na televízore:

  Kde na televízore nájdete tlačidlo napájania?

  Typ A: Váš model televízora má jedno tlačidlo

  Typ B: Váš model televízora má tri tlačidlá (vľavo, vpravo alebo na zadnej strane televízora)

  Typ C: Váš model televízora má viac než tri tlačidlá

  Ak aj napriek postupovaniu podľa krokov uvedených v tomto článku problém pretrváva, neváhajte nás kontaktovať.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite