ID článku : 00192313 / Naposledy upravené : 12.07.2018Tlač

Ako naladím alebo opakovane naladím môj televízor Android TV od spoločnosti Sony (sprievodca ladením príjmu satelitného vysielania z viacerých satelitných antén)?

  Toto je podrobný sprievodca, ako vykonať základné ladenie príjmu satelitného vysielania pri dvoch až štyroch satelitných anténach (LNB).

  DÔLEŽITÉ: Skôr než začnete postup ladenia, budete potrebovať základné údaje o vašom satelitnom systéme (napríklad z ktorej družice budete prijímať signál alebo ako je signál prenášaný zo satelitnej antény do televízora). Tieto informácie môžete získať kontaktovaním vášho poskytovateľa vysielania a satelitnej antény.

  Nižšie uvedený postup sa vzťahuje na všetky televízory Android od spoločnosti Sony. V závislosti od modelu televízora sa však môžu vyskytnúť malé rozdiely medzi rozložením diaľkového ovládania a rozhraním ponuky.

  Ak budete v ktoromkoľvek bode potrebovať ďalšie usmernenia, môžete získať viac informácií v príručke pomocníka, ktorá je zabudovaná v televízore, alebo prostredníctvom navigácie na Support-page (stránku podpory) vášho modelu televízora.

  Smerové tlačidlá diaľkového ovládača Smerové tlačidlá diaľkového ovládača
  Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači môžete prechádzať v ponuke televízora. Možnosti vyberiete stlačením tlačidla „plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládača.

  1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je kábel satelitnej antény (vonkajšej) správne pripojený k televízoru.
  2. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
  3. Vyberte položky Settings (Nastavenia) → Channel Setup (Nastavenie kanálov)Digital Setup (Digitálne nastavenie) Satellite Set-up (Nastavenie satelitu) → Digital Satellite Tuning (Digitálne satelitné ladenie).

   Nastavenia

   Nastavenie kanálov

   Digitálne nastavenie
  4. Pri otázke „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Chcete spustiť digitálne satelitné ladenie?), vyberte položku Yes (Áno).

   Spustiť ladenie
  5. Zvoľte možnosť Fixed antenna (Pevná anténa) alebo DiSEqC a vyberte položku Next (Ďalej).

   „Fixed antenna“ (Pevná anténa) alebo „DiSEqC“
  6. V tomto kroku sa od vás bude požadovať výber medzi dvomi zoznamami satelitných kanálov: Preferred Satellite (Preferovaný satelit) alebo General Satellite (Všeobecný satelit).

   „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).

   • Preferred Satellite (Preferovaný satelit) obsahuje zoznam kanálov od vybraného poskytovateľa vysielania spolu s predvolenými parametrami, ktoré poskytujú pomoc pri ladení kanálov.
   • General Satellite (Všeobecný satelit) zobrazí všetky kanály vybranej satelitnej antény. Parametre príjmu signálu a ladenia využívajú predvolené nastavenia a možno ich bude potrebné zmeniť podľa typu inštalácie.

   • POZNÁMKA: Niektoré parametre sa dajú zmeniť v ladení v rámci nastavenia Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a všetky parametre sa dajú zmeniť v ladení v rámci nastavenia General Satellite (Všeobecný satelit). Poraďte sa so svojím poskytovateľom vysielania a systému satelitnej antény, čo sa týka konkrétnych informácií o tom, ktoré nastavenia musíte nastaviť.

   Keď si vyberiete možnosť Preferred Satellite (Preferovaný satelit):

   1. Zobrazí sa zoznam poskytovateľov. Vyberte svojho preferovaného poskytovateľa satelitných služieb.
   2. Teraz sa spustí satelitné ladenie. Po dokončení sa zobrazí upozornenie.

   Keď si vyberiete možnosť General Satellite (Všeobecný satelit):

   1. Začnite výberom položky Satellite 1 (Satelit 1)
    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).
   2. Uistite sa, že je položka Satellite 1 (Satelit 1) nastavená na možnosť ON (Zapnuté).
   3. Nastavte položku Scan Type (Typ vyhľadávania) na možnosť Full (Úplné).
   4. Prejdite na položku Satellite Selection (Výber satelitu) a vyberte svoj satelit zo zoznamu.
   5. Prejdite na LNB Configuration (Konfigurácia LNB konvertora) a nastavte položku DiSEqC Control (Prepínač DiSEqC) na možnosť A a potvrďte.
    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).
   6. Teraz môžete vidieť dieliky vyjadrujúce intenzitu signálu (Signal strength) a kvalitu signálu (Signal quality). Tieto ukazovatele by mali byť blízko maximálnej hodnoty (MAX). To vyjadruje, že prijímate signál zo satelitu a môžete spustiť ladenie kanálov.

    POZNÁMKA: Ak dieliky ukazujú nízku hodnotu signálu alebo sú na minime, budete musieť zmeniť parametre ladenia (zvyčajne LNB Voltage (Napätie LNB konvertora) alebo DiSEqC control (Prepínač DiSEqC) v LNB configuration (Konfigurácia LNB konvertora) alebo polarizáciu v položke Transponder settings (Nastavenia transpondéra)). Akonáhle sa zvýši hodnota indikátorov intenzity a kvality signálu, môžete spustiť ladenie kanálov.

   7. Nastavte druhý satelit rovnakým spôsobom, ale v LNB Configuration (Konfigurácia LNB konvertora) nastavte položku DiSEqC Control (Prepínač DiSEqC) na možnosť B. Ak chcete nastaviť Satellite 3 (Satelit 3) (DiSEqC C) alebo Satellite 4 (Satelit 4) (DiSEqC D), postup opakujte rovnakým spôsobom.

    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).
    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).

   8. Stlačením tlačidla [RETURN] na diaľkovom ovládači prejdite späť na obrazovku so satelitmi.

    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).

   9. Vyberte položku „Start“ (Spustiť) na spustenie ladenia.

    DÔLEŽITÉ: Dokončenie úplného vyhľadávania pre dva alebo viaceré satelity môže trvať až jednu hodinu.

    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).
    „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) alebo „General Satellite“ (Všeobecný satelit).

    POZNÁMKA: Uvedené zábery obrazoviek slúžia len ako referencia. Skutočná obrazovka sa môže mierne líšiť v závislosti od krajiny, modelu alebo verzie firmvéru.

    

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite