Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Podporuje povolenie alebo zakázanie funkcií gest dotykovej plochy
 • Podporuje obrátený smer posúvania počas posúvania dvoma prstami
 • Rieši problém opačnej akcie pri úprave veľkosti obsahu v závislosti od aplikácie (napr. mapy)
 • Rieši problém neúmyselného posunutia obrazovky počas posúvania dvoma prstami
 • Podporuje zmenu nastavenia doby čakania pre kliknutie na dotykovú plochu
 • Rieši problém stlačení klávesov bez odozvy a neúmyselného podržania tlačidla
Poznámka: Musíte tiež použiť aktualizáciu ƒ„VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9 update“ (alebo novšiu verziu).

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém neúmyselného vstupu tlačidla dotykom horného okraja dotykovej plochy v závislosti od nastavenia rozloženia klávesnice
 • Opravuje problém neúmyselného vstupu tlačidla dotykom pravého okraja dotykovej plochy v závislosti od nastavenia rozloženia klávesnice
 • Opravuje problém neúmyselného spustenia pomocníka Cortana v niektorých verziách systému Windows 10
 • Opravuje problém 1. klávesnice bez odozvy po spustení/reštarte/obnovení dlhodobého spánku operačného systému
 • Opravuje problém odstavenia niektorých portov USB
 • Zlepšuje pocit z opakovaného stlačenia a podržania niektorých kláves

Informácie o súbore

Názov súboru

 • EP0000605002.exe

Verzia súboru

 • Verzia 1.89

Veľkosť súboru

   
 • 6 824 704 bajtov

Dátum vydania

 • 25-12-2017

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia tejto aktualizácie je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32-bitový/64-bitový)
 • Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový)
DÔLEŽITÉ: Táto aktualizácia sa týka aj modelov inovovaných na systém Windows 8.1/Windows 10.

Prevzatie

Pred inováciou

 • V dialógovom okne User Account Control (Kontrola používateľských kont) sa môže niekedy zobraziť správa „Windows needs your permission to continue“ (Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie). V takom prípade pokračujte kliknutím na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) a postupujte podľa pokynov.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Prihláste sa v počítači ako správca.

DÔLEŽITÉ:
 • MUSÍTE dokončiť oba nižšie uvedené kroky „1. Aktualizovať“ a „2. Spárovať“ na aktualizáciu firmvéru.
 • Pred dokončením oboch krokov „1. Aktualizovať“ a „2. Spárovať“ NESMIETE počítač uspať, reštartovať ani vypnúť.
 1. Prevezmite súbor EP0000******.exe a uložte ho do priečinka vo vašom počítači.
 2. Pred pokračovaním zaistite, aby bol k počítaču pripojený sieťový napájací adaptér.
 3. Prejdite do priečinka s prevzatým súborom.
 4. Dvakrát ťuknite (alebo dvakrát kliknite) na súbor EP0000******.exe
 5. Ťuknite na tlačidlo „1. UPDATE“ (AKTUALIZOVAŤ) (Zobrazí sa správa „Updating firmware...“ (Aktualizuje sa firmvér). Čakajte asi 1 minútu.)
 6. Po zobrazení správy „Update Success!!!“ (Aktualizácia úspešná), ťuknite na tlačidlo „2. PAIRING“ (PÁROVAŤ).
 7. Párovanie dokončite manuálne podľa pokynov v časti „Pairing the Wireless Keyboard with Your VAIO Computer“ (Párovanie bezdrôtovej klávesnice s počítačom VAIO).
 8. Ťuknite na tlačidlo „Close“ (Zatvoriť).
 9. Reštartujte počítač.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie.
Skontrolujte v správcovi zariadení vlastníctvo nasledujúceho zariadenia.

Vyberte položku [USB Composite Device] (Kombinované zariadenie USB) (umiestnenie: Port_#0001.Hub_#0003) → Properties (Vlastnosti) → karta [Details] (Podrobnosti) → [Bus reported device description] (Opis zariadenia nahláseného zbernicou)

Ak je verzia uvedená ako „1.89“, aktualizácia prebehla úspešne.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite