Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SRS-XG500
 • SRS-XP500
 • SRS-XP700

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Zlepšuje kompatibilitu pripojenia so zariadeniami kompatibilnými s funkciou Party Connect

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) alebo zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie Sony | Music Center
 • Reproduktory musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu 5700 alebo 7600 pre model SRS-XP500/SRS-XP700/SRS-XG500

Verzia súboru

 • 5700 (pre verziu 2500 pred vykonaním aktualizácie)
 • 7600 (pre verzie 2600 a novšie a 3300 a staršie pred vykonaním aktualizácie)

Veľkosť súboru

 • Verzia 5700
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 708 432 bajtov)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 710 960 bajtov)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 701 824 bajtov)
 • Verzia 7600
  • SRS-XP500: 1.62 MB (1 709 440 bajtov)
  • SRS-XP700: 1.63 MB (1 711 696 bajtov)
  • SRS-XG500: 1.62 MB (1 702 304 bajtov)

Dátum vydania

 • 21-06-2022

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je zobrazená verzia 2500 alebo rovnaká alebo novšia ako 2600, ale rovnaká alebo staršia ako 3300, dôrazne odporúčame aktualizovať firmvér. V prípade pochybností môžete jednoducho zistiť svoju aktuálnu verziu firmvéru:

 1. Zapnite reproduktor.
 2. Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
 3. Reproduktor pripojte k aplikácii Sony | Music Center.
 4. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 5. Vyberte položku System (Systém).
 6. Potvrďte verziu firmvéru (prvé 4 číslice v červenom rámčeku).
  Aktuálna verzia firmvéru reproduktora

Dôležité upozornenie

 • Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
  • vo vlaku, na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi,
  • v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie so systémom Android alebo iOS a reproduktory) sú úplne nabité.
 • Ešte pred spustením aktualizácie zaistite, aby jednotka bola pripojená do elektrickej zásuvky prostredníctvom sieťového adaptéra.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android alebo iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, ako sú nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pre zariadenia so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 3 minúty.
  Veľkosť súboru je približne 1.63 MB pre model SRS-XP700 a približne 1.62 MB pre model SRS-XP500/SRS-XG500.
  Pre zariadenia so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 10 minút.
  Veľkosť súboru je približne 1.63 MB pre model SRS-XP700 a približne 1.62 MB pre model SRS-XP500/SRS-XG500.
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android alebo iOS.
 • Ak chcete tieto reproduktory aktualizovať, postupujte nasledujúcim spôsobom.
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do reproduktorov.
  • Vykonajte aktualizáciu reproduktorov.

Prevzatie a inštalácia

Ak chcete tieto reproduktory aktualizovať, postupujte takto:

 1. Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 2. Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do reproduktorov.
 3. Vykonajte aktualizáciu reproduktorov.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojenie do napájacej elektrickej zásuvky
  • Pripojte dodaný sieťový adaptér k portu DC IN 5 V reproduktora a k sieťovej zásuvke.
   Poznámka: Aktualizáciu softvéru nemožno vykonať, keď sa na napájanie používa len batéria.
 2. Zapnite reproduktor.
 3. Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
 4. Reproduktor pripojte k aplikácii Sony | Music Center.
 5. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
  obrázok obrazovky aplikácie Sony | Music Center
 6. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa hlásenie Update the software of the speaker. (Aktualizujte softvér reproduktora.) a môžete stlačiť možnosť More Info (Bližšie informácie).
 7. Prvé 4 číslice označujú verziu. Uistite sa, že je zobrazená verzia 5700 (pre verziu 2500 pred vykonaním aktualizácie) alebo verzia 7600 (pre verzie 2600 a novšie a 3300 a staršie pred vykonaním aktualizácie) a stlačením tlačidla OK spustite aktualizáciu.
 8. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 9. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Poznámka: Počas preberania aktualizácií, prenosu údajov alebo aktualizácií reproduktory nevypínajte, inak môže dôjsť k poškodeniu reproduktorov. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.
 10. Ak sa obrazovka nezobrazí, v nasledujúcom kroku skontrolujte, či prebehla inovácia verzie.
 11. Po dokončení aktualizácie softvéru sa reproduktor automaticky vypne.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti Overte verziu firmvéru.
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 5700 (pre verziu 2500 pred vykonaním aktualizácie) alebo 7600 (pre verzie 2600 a novšie a 3300 a staršie pred vykonaním aktualizácie), inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte (vypnite a znova zapnite) reproduktor.
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Music Center a aktualizáciu zopakujte

Hoci počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia 5700 (pre verziu 2500 pred vykonaním aktualizácie) alebo 7600 (pre verzie 2600 a novšie a 3300 a staršie pred vykonaním aktualizácie), aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Music Center. Návod na overenie verzie nájdete v časti Overte verziu firmvéru na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite