Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Dátum vydania: 23/12/2014
 • Názov: Aktualizácia firmvéru systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na verziu M13.R.0510
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: BDV-N590/BDV-N790W/BDV-NF720/BDV-N890W/BDV-NF620/BDV-N990W
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
 • Obmedzenia: iba na používanie so systémom domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD predávaného v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M13.R.0510 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. Skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD - ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2
 2. Opakovane stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]", kým sa na prednom paneli displeja nezobrazí funkcia "BD/DVD"
 3. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka obrazovky XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: "Software Version M13.R.0510 [Verzia softvéru M13.R.0510]" - ak je číslo verzie M13.R.0510 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú

Inštalácia

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD:

 1. Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

  Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 - 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne si z internetu prevezmite aktualizáciu do vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.

  Budete potrebovať:

  • ethernetový kábel na pripojenie vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na internet,
  • aktívne internetové pripojenie,
  • kompatibilný televízor.

  Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

  Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

  • Aby ste zabránili poškodeniu vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
  • Počas aktualizácie systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
  • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

  Príprava zariadenia:

  • Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. (Ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
  • Terminál LAN systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD musíte pomocou kábla Ethernet pripojiť k zdroju internetového pripojenia.
  • Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD - ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.
  • Opakovanie stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]" , kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia "BD/DVD" - aktualizáciu môžete vykonať len v prípade, že je zvolená funkcia "BD/DVD".
  • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > System settings [Nastavenia systému] a potom vyberte možnosť ENTER.
  • Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" - uistite sa, že je položka "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" nastavená na možnosť "Off [Vyp.]", v opačnom prípade aktualizácia firmvéru nemusí byť úspešná.

  Prevzatie aktualizácie:

  • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte možnosť ENTER.
  • Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?].
  • Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
  • Spustí sa aktualizácia.
  • Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa UPDATING [PREBIEHA AKTUALIZÁCIA].
  • Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa COMPLETE [DOKONČENÉ], aktualizácia je dokončená. Prehrávač sa automaticky vypne - kým sa aktualizácia nedokončí, systém nepoužívajte ani nevypínajte.
  • Opätovne zapnite systém.
  • Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M13.R.0510, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

  Riešenie problémov

  Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD pomocou internetu.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • UPDATA_M13R0510.ZIP
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite