Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

Sony Channel Editor je inteligentný nástroj, ktorý vám umožňuje jednoduchú úpravu zoznamu kanálov. Pomocou jednoduchého dizajnu a výkonných funkcií môžete presúvať, odstraňovať a triediť kanály, čo vám umožňuje prispôsobiť si televízor podľa svojich požiadaviek.

 • Verzia 1.2.0
  • Opravuje problémy s kompatibilitou s novšími verziami programovacieho jazyka Java
  • Boli pridané tlačidlá priblíženia a oddialenia na zväčšenie/zmenšenie veľkosti kanálov v zozname kanálov
  • V karte Pomocníka sa teraz nachádza odkaz na články online používateľskej príručky
  • Používateľská príručka je teraz umiestnená v balíku nástroja Editor, ktorý je dostupný v ponuke „About“ (iba anglická verzia)
  • Zmeny lokalizovaného obsahu – platné pre určité jazyky
  • Ďalšie menšie opravy chýb
 • Verzia 1.1.0
  • Zakódované kanály sú označené symbolom ($)
  • Po odstránení kanálov sa zvyšné kanály zo zoznamu kanálov okamžite popresúvajú nahor tak, aby vyplnili prázdne miesta
  • Všetky typy kanálov (vrátane údajových kanálov) sa budú odteraz zobrazovať v zozname kanálov a môžu sa odstrániť
  • Opravuje chybu súvisiacu s problémom pri ukladaní viacerých súborov naraz

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Overte si, či váš televízor používa najnovšiu dostupnú verziu softvéru

Poznámka: Váš softvér už môže byť aktuálny.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet
 • úložné zariadenie USB
 • Režim Java Runtime (všetky verzie programovacieho jazyka Java sú kompatibilné)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Verzia súboru

 • 1.2.0

Dátum vydania

 • 18-04-2019

Prevzatie a inštalácia

Postup prevzatia softvéru:

Pred inštaláciou je potrebné softvér prevziať z internetu a uložiť do svojho počítača Mac.

Krok 1

Prevezmite súbor [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] do svojho počítača a otvorte ho.
Obrazovka počítača

 1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v dolnej časti stránky a prevezmite obraz disku do počítača Mac.

Krok 2

Myšou presuňte súbor „Sony Channel Editor“ do priečinka Aplikácie.
Obrazovka počítača

Krok 3

Otvorením súboru „Sony Channel Editor“ z priečinka Aplikácie spustite aplikáciu Channel Editor.
Obrazovka počítača

Krok 4

Nástroj Sony Channel Editor je teraz pripravený.

Používanie nástroja

Zoznam kanálov svojho televízora môžete pozmeniť pomocou troch jednoduchých krokov:

 1. Exportujte zoznam kanálov z televízora.
 2. Upravte zoznam kanálov v počítači.
 3. Importujte upravený zoznam kanálov do televízora.

Poznámka: Nové kanály, ktoré pridal vysielateľ, nebudú automaticky synchronizované s aktuálnym zoznamom kanálov vo vašom televíznom sprievodcovi. Ak chcete prijímať najnovšie kanály, televízor pred ďalším triedením programov znovu nalaďte pomocou nástroja Sony Channel Editor.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Export zoznamu kanálov z vášho televízora:
  • Vložte externú pamäť USB do portu USB na televízore.
   a) Na modeloch Sony vybavených systémom Android prejdite na položky:
   [Home] (Domov) → [Settings] (Nastavenia) → [Channel Setup] (Nastavenie kanálov) → [Digital setup] (Digitálne nastavenie) → [Technical Set-up] (Technické nastavenie) → [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) → [Export] (Exportovať)
   b) Na modeloch Sony, ktoré nie sú vybavené systémom Android, prejdite na položky:
   [Home] (Domov) → [Settings] (Nastavenia) → [System Settings] (Systémové nastavenia) → [Channel Set-up] (Nastavenie kanálov) → [Digital Set-up] (Digitálne nastavenie) → [Technical Set-up] (Technické nastavenie) → [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) → [Export] (Exportovať)
  • Súbor s názvom „sdb.xml“ sa skopíruje do externej pamäte USB.
 2. Úprava zoznamu kanálov vo vašom počítači:
  • Vložte externú pamäť USB so súborom „sdb.xml“ do portu USB na počítači.
  • Spustite nástroj Channel Editor a otvorte súbor „sdb.xml“.
  • Znovu usporiadajte programy v zozname kanálov.
  • Uložte upravený zoznam kanálov do súboru „sdb.xml“ do externej pamäte USB.
 3. Import zoznamu kanálov do vášho televízora:
  • Vložte externú pamäť USB s upraveným súborom „sdb.xml“ do portu USB na televízore.
   a) Na modeloch Sony vybavených systémom Android prejdite na položky:
   [Home] (Domov) → [Settings] (Nastavenia) → [Channel Setup] (Nastavenie kanálov) → [Digital setup] (Digitálne nastavenie) → [Technical Set-up] (Technické nastavenie) → [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) → [Import] (Importovať)
   b) Na modeloch Sony, ktoré nie sú vybavené systémom Android, prejdite na položky:
   [Home] (Domov) → [Settings] (Nastavenia) → [System Settings] (Systémové nastavenia) → [Channel Set-up] (Nastavenie kanálov) → [Digital Set-up] (Digitálne nastavenie) → [Technical Set-up] (Technické nastavenie) → [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) → [Import] (Importovať)
  • Po reštartovaní vášho televízora budete mať nový zoznam kanálov

Ďalšie informácie nájdete v úplnej používateľskej príručke tu.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite