Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • DPF-W700

Informácie o súbore na stiahnutie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
 • Od 23. mája 2019 už program na aktualizáciu firmvéru nebude dostupný. (Pridané 16. 05. 2019)
 • Názov:Aktualizácia firmvéru ver. 1.40 pre model DPF-W700
 • Dátum vydania:29/09/2016
 • Výhody a vylepšenia
  • Na ďalšie používanie fotorámika v súlade so zmenami špecifikácií služby Facebook je potrebná aktualizácia.
 • Kontrola potreby aktualizácie digitálneho fotorámika

  Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru [Ver.1.40], aktualizácia nie je potrebná.

  1. Stlačte tlačidlo MENU na zadnej strane fotorámika. Zobrazí sa ponuka.

  2. Ťuknite na položkuSettings [Nastavenia]. Zobrazí sa ponuka nastavení.

  3. Potiahnutím prsta prechádzajte zoznamom a ťuknutím vyberte položku System Information [Informácie o systéme].

   Zobrazia sa informácie o systéme
  4. Skontrolujte položku Version [Verzia].


   Ak je zobrazená verzia 1.39 alebo staršia, aktualizujte firmvér.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru jekompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 8
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Poznámka:Ak používate systém Windows® 10, Windows® 8.1 alebo Windows® 8, použite ho v režime pracovnej plochy.

Záznamové médiá

Niektorý z nasledujúcich typov záznamových médií (s pamäťou veľkosti 128 MB až 32 GB):
 • "Memory Stick Duo"
 • Pamäťová karta SD
 • Pamäť USB Flash
  Poznámka:Podrobnosti o kompatibilných záznamových médiách nájdete v príručke digitálneho fotorámika v časti "Kompatibilné pamäťové karty/pamäte USB Flash".

Prevzatie

 1. Uistite sa, že okrem internetového prehľadávača nie je spustený žiaden iný program.
 2. Musíte vyjadriť súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky. Po prečítaní zmluvy kliknite na tlačidloAgree[Súhlasím].
 3. Spustí sa preberanie súboruSML70V09.zip
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

1. Rozbaľte prevzatý súbor

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na uložený súbor (SML70V09.zip)
 2. Kliknite na položkuExtract All[Rozbaliť všetky].
 3. V otvorenom okne "Extract Compressed (Zipped) Folder [Rozbaliť komprimovaný (zbalený) priečinok]" kliknite na položku"Extract [Rozbaliť]".
  Na pracovnej ploche počítača sa otvorí priečinokSML70V09.

2. Skopírovanie súborov aktualizácie na záznamové médium.

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob aktualizácie pomocou karty "Memory Stick Duo". Ak používate pamäťovú kartu SD alebo pamäť USB Flash, vymeňte používané záznamové médium za kartu "Memory Stick Duo" podľa nasledujúceho postupu.

Skopírujte súbory aktualizácie na kartu "Memory Stick Duo" niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Ak počítač disponuje slotom na karty Memory Stick:

 1. Vložte inicializovanú (formátovanú) kartu "Memory Stick Duo" do slotu na karty Memory Stick v počítači.
 2. Na pracovnej ploche otvorte priečinokSML70V09a skopírujte súbor aktualizácieSML70V09.DUPv priečinku na pamäťovú kartu "Memory Stick Duo".
 3. Myšou presuňte súbor aktualizácie do koreňového adresára karty "Memory Stick Duo" bez toho, aby ste pre neho vytvárali nový priečinok.

Ak nemá počítač slot na karty Memory Stick:

 1. Vložte inicializovanú (formátovanú) kartu "Memory Stick Duo" do slotu na karty Memory Stick v digitálnom fotoaparáte.
 2. Pomocou kábla USB pripojte digitálny fotoaparát k počítaču.
 3. Na pracovnej ploche otvorte priečinokSML70V09a skopírujte súbor aktualizácieSML70V09.DUPv priečinku na pamäťovú kartu "Memory Stick Duo", ktorú ste vložili do digitálneho fotoaparátu.
 4. Myšou presuňte súbor aktualizácie do koreňového adresára karty "Memory Stick Duo" bez toho, aby ste pre neho vytvárali nový priečinok.

3. Aktualizácia firmvéru

Poznámka:Počas aktualizácie dbajte na to, aby bol digitálny fotorámik a napájací adaptér umiestnený na stabilnom mieste tak, aby sa napájací adaptér neodpojil a digitálny fotorámik nevypol. Vypnutie napájania počas aktualizácie môže spôsobiť poškodenie digitálneho fotorámika.

 1. Pripojte napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia, do konektora DC IN na zadnej strane digitálneho fotorámika a pripojte napájací kábel do sieťovej zásuvky. Fotorámik sa automaticky zapne.
 2. Vložte kartu "Memory Stick Duo" so skopírovaným súborom aktualizácie do slotu v digitálnom fotorámiku.
 3. Stlačte tlačidlo MENU na zadnej strane digitálneho fotorámika. Zobrazí sa ponuka.
 4. Ťuknite na položkuSettings [Nastavenia]. Zobrazí sa ponuka nastavení.

 5. Potiahnutím prsta prechádzajte zoznamom a ťuknutím vyberte položku System Information [Informácie o systéme].

  Zobrazia sa informácie o systéme
 6. Zobrazia sa informácie o systéme. Ťuknite na položku Update Firmware [Aktualizovať firmvér]

 7. Ťuknite na položku Download [Prevziať]. Spustí sa preberanie aktualizácie do vnútornej pamäte digitálneho fotorámika.
  Poznámka:Text zobrazený na digitálnom fotorámiku sa bude líšiť v závislosti od verzie firmvéru.

 8. Po skončení preberania aktualizácie ťuknite na položku Restart to update [Reštartovať a aktualizovať]

 9. Aktualizácia sa automaticky spustí po reštartovaní digitálneho fotorámika.
 10. Z digitálneho fotorámika vyberte kartu "Memory Stick Duo".

4. Kontrola verzie firmvéru aktualizovaného zariadenia.

Po aktualizácii skontrolujte verziu firmvéru podľa postupu v častiKontrola potreby aktualizácie digitálneho fotorámika.
Ak je zobrazená verzia 1.40, aktualizácia firmvéru bola vykonaná správne. Ak sa zobrazuje iné číslo verzie alebo sa nezobrazuje žiadne číslo, aktualizácia firmvéru nebola vykonaná správne. Znova vykonajte aktualizáciu firmvéru od začiatku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite