Počúvajte hudbu alebo prenášajte zvuk zo svojho zariadenia XperiaTM pomocou funkcie One-touch.

Zistite, ako prehrávať hudbu a prenášať zvukový obsah zo smartfónu alebo tabletu XperiaTM do bezdrôtových reproduktorov alebo slúchadiel pomocou funkcie One-touch.

Pomocou funkcie One-touch môžete pripojiť zariadenie k reproduktorom alebo slúchadlám prostredníctvom rozhrania NFC a Bluetooth a počúvať zvukový obsah z prehrávača Walkman, aplikácie YouTube, aplikácií internetového rádia, ako napríklad TuneIn Radio, alebo aplikácií pre audioknihy.

Kompatibilné zariadenia

 • Systém bezdrôtových reproduktorov: SRS-BTM8, SRS-BTV5
 • Osobný audio systém: SRS-BTX500, SRS-BTX300, ZS-BTY55, ZS-BTY52, ZS-BTY50
 • Bezdrôtové stereo slúchadlá: MDR-1RBT
 • Systém domáceho kina Sony s funkciou počúvania One-touch (NFC)
 • Zariadenia XperiaTM so vstavanou funkciou NFC a systémom Android OS 2.3.3 alebo novším, okrem verzie 3.x

Rýchle odkazy

Používanie funkcie One-touch

Ak chcete používať funkciu One-touch, najprv je potrebné pripojiť telefón alebo tablet XperiaTM k reproduktorom alebo slúchadlám. Tento proces využíva na párovanie zariadení rozhranie NFC a Bluetooth. Ak funkciu NFC nemôžete používať, môžete sa pripojiť inštaláciou aplikácie NFC Easy Connect z obchodu Google Play.

Pripojenie zariadenia XperiaTM k zariadeniu Sony kompatibilnému s funkciou One-touch

 1. Zapnite funkciu NFC v telefóne alebo tablete. Zistite, ako sa zapína funkcia NFC vo vašom zariadení.
 2. Zariadením XperiaTM s odomknutou obrazovkou, teda obrazovkou, ktorá nie je uzamknutá zámkom obrazovky, sa dotknite zariadením XperiaTM detekčného bodu NFC na reproduktore. Ten je označený značkou (značka N)
 3. Reproduktor alebo slúchadlá sa zapnú a spárujú sa s telefónom prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Zapnutie funkcie NFC v zariadení XperiaTM

Android 4.0 a 4.1

 1. Ťuknite na ikonu obrazovky Application [Aplikácie] a vyberte položku Settings [Nastavenie].
 2. Vyberte položku More [Viac] a začiarknite políčko NFC Allow data [NFC Povoliť výmenu údajov].

Android 2.3

 1. Ťuknite na ikonu obrazovky Application [Aplikácie].
 2. Vyberte položku Settings [Nastavenie] > Wireless & networks [Bezdrôtové a siete] > NFC.

Pripojenie zariadenia XperiaTM k reproduktoru SRS-BTV5

Ak chcete zistiť, ako pripojiť zariadenie XperiaTM k reproduktoru, vyberte svoj operačný systém:

Android 4.0 a 4.1

 1. Na reproduktore zapnite funkciu NFC prepnutím prepínača do stredu. Reproduktor pri tom nemusíte zapínať.
 2. V zariadení XperiaTM ťuknite na ikonu obrazovky Application [Aplikácie] a vyberte položku Settings [Nastavenie].
 3. V zariadení XperiaTM vyberte položku More [Viac] a začiarknite políčko NFC Allow data [NFC Povoliť výmenu údajov].
 4. Dotknite sa zariadením XperiaTM detekčnej oblasti NFC reproduktora, ktorá je označená značkou (značka N). Keď sa zariadenia prepoja, indikátor Bluetooth prestane blikať a ostane svietiť, kým budú tieto dve zariadenia pripojené.

Android 2.3

 1. Na reproduktore zapnite funkciu NFC prepnutím prepínača do stredu. Reproduktor pri tom nemusíte zapínať.
 2. V zariadení XperiaTM ťuknite na ikonu obrazovky Application [Aplikácie] a vyberte položku Settings [Nastavenie] > Wireless & networks [Bezdrôtové a siete] > NFC.
 3. V zariadení XperiaTM začiarknite políčko NFC.
 4. Dotknite sa zariadením XperiaTM detekčnej oblasti NFC reproduktora, ktorá je označená značkou (značka N). Keď sa zariadenia prepoja, indikátor Bluetooth prestane blikať a ostane svietiť, kým budú tieto dve zariadenia pripojené.

Riešenie problémov pri počúvaní prostredníctvom funkcie One-touch

Ak sa telefón alebo tablet XperiaTM nepripojí k inému zariadeniu:

 • Uistite sa, že je funkcia NFC v zariadení XperiaTM zapnutá:
  • Ťuknite na ikonu obrazovky Application [Aplikácie].
  • Vyberte položku Settings [Nastavenie] > Wireless & networks [Bezdrôtové a siete] > NFC
  • Začiarknite políčko NFC.
 • Uistite sa, že je obrazovka zariadenia XperiaTM odomknutá
 • Ak zariadenie XperiaTM nabíjate, odpojte nabíjačku
 • Uistite sa, že je fotoaparát v zariadení XperiaTM vypnutý
 • Ak reproduktory alebo slúchadlá, ku ktorým sa snažíte pripojiť, nabíjate, odpojte nabíjačku
 • Ak zariadenie XperiaTM nevibruje, vypnite a znova zapnite funkciu NFC. Umiestnite zariadenie XperiaTM blízko značky (značka N) na výstupnom zariadení aby sa znova prepojili
 • V závislosti od používaného zariadenia XperiaTM nemusí byť citlivosť funkcie NFC dostatočná na pripojenie zariadenia jedným dotykom. Dotýkajte sa reproduktora alebo slúchadiel zariadením XperiaTM, kým zariadenie XperiaTM nezavibruje.
Ak je zariadenie XperiaTM vložené v ochrannom puzdre a nereaguje na dotyk:
 • Ak zariadenie XperiaTM nevibruje, vypnite a znova zapnite funkciu NFC. Umiestnite zariadenie XperiaTM blízko značky (značka N) na výstupnom zariadení aby sa znova prepojili.