Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SDM-U27M90 / INZONE M9

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Opravuje spracovanie signálu YUV za špecifických podmienok
 • Zlepšuje stabilitu pripojenia rozbočovača USB
 • Zlepšuje všeobecný výkon monitora

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Zlepšuje rýchlosť automatického výberu vstupu
 • Rieši problém, pri ktorom monitor nepoužíval správnu obnovovaciu frekvenciu pri vypnutej VRR
 • Rieši problém, pri ktorom sa monitor neprebúdzal z pohotovostného režimu za špecifických okolností
 • Zlepšuje všeobecný výkon monitora

Príprava

Softvér monitora môžete aktualizovať použitím počítača s operačným systémom Windows. Softvér nie je možné aktualizovať pomocou iných operačných systémov.
Poznámka: Aby ste aktualizáciu softvéru vykonali správne, pripojte iba monitor a počítač nasledujúcim spôsobom:

 1. Prevezmite a nainštalujte si aplikáciu INZONE hub.
 2. Pripojte nasledujúce káble z počítača k monitoru:
  • HDMI (alebo iný) kábel na prenos videa
  • Kábel USB na prenos údajov na aktualizáciu
  Príklad spôsobu pripojenia: Použite HDMI port 1 (A) na pripojenie obrazového vstupu a terminál USB Type-C (B) na pripojenie USB.
  Káble sú pripojené k terminálom A a B na monitore z počítača.
  Nastavenia pre príklad spôsobu pripojenia: V softvéri INZONE Hub alebo v ponuke monitora, pod položkou USB Hub, nastavte KVM SWITCH 1 na HDMI 1 Sync.

Tip: Všetky spôsoby pripojenia a nastavenia dostupné v ponuke monitora alebo v softvéri INZONE Hub nájdete v nasledujúcom texte:

Nastavenie USB Hub podľa pripojovacích terminálov na monitore

Prevzatie a inštalácia

Ak chcete aktualizovať softvér monitora, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Reštartujte monitor a počítač.
 2. Spustite softvér INZONE Hub.
 3. Vyberte možnosť Nastavenia zariadenia.
 4. Vyberte položku Aktualizovať.
  Poznámka: Keď je k dispozícii nová aktualizácia, v časti Informácie o systémovom softvéri sa zobrazí upozornenie.
 5. Prečítajte si informácie na obrazovke a vyberte položku Aktualizovať teraz.
  Poznámka: Uistite sa, že k počítaču nie sú pripojené žiadne iné monitory.

Ako skontrolovať softvérovú verziu monitora INZONE

Prostredníctvom obrazovky monitora

 1. Na zobrazenie ponuky stlačte navigačné tlačidlo Joystick na zadnej strane monitora.
 2. Posunutím navigačného tlačidla Joystick doprava vyberiete možnosť Iné-DDC/CI.
 3. Posuňte navigačné tlačidlo Joystick smerom nadol a vyberte možnosť Verzia softvéru.
 4. Verzia softvéru sa zobrazí na obrazovke monitoru.
  • Main: Mxxx
  • Sub: xxx

Prostredníctvom softvéru INZONE Hub

 1. Vyberte kartu Nastavenia zariadenia v časti INZONE Hub.
 2. Verzia softvéru sa zobrazí pod Informáciami o systémovom softvéri.
  • VERSION (MAIN): xxxx
  • VERSION (SUB): xxx

Poznámka: Ak nemáte počítač s operačným systémom Windows, ďalšie informácie nájdete v časti Kontaktovať podporu tohto článku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite