Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • XAV-AX200

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje funkčnosť aplikácie CarPlay

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Poskytuje zdokonalenie dotykových oblastí tlačidiel predvolieb tunera a tunera SiriusXM pre zlepšenie použiteľnosti
 • Obrazovka s upozornením, ktorá sa zobrazila pri spúšťaní, sa zatvorí automaticky
 • Používateľ si môže prispôsobiť farby tlačidiel (funkcia osvetlenia tlačidiel Key Illumination)
  1. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia)
  2. Vyberte položku „Visual Settings“ (Vizuálne nastavenia)
  3. Vyberte položku „K Illumination“ (Osvetlenie K)
  4. Prispôsobte si každý parameter
 • Zlepšenie funkcie párovania pomocou Bluetooth (funkcia podpory numerického porovnania Support Numeric comparison)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru „MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00“ pre XAV-AX200

Názov súboru .zip

 • XAV-AX200_v10300.zip

Verzia súboru

 • MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00

Veľkosť súboru

 • 96.9 MB (101 710 052 bajtov)

Dátum vydania

 • 29-11-2018

Príprava

Predpoklady pre aktualizáciu

Na akrtuNa aktualizáciu firmvéru je potrebné nasledujúce pamäťové zariadenie USB:

 • 100 MB alebo viac dostupného miesta
 • Certifikované pre rozhranie High-Speed USB
 • Systém súborov je vo formáte FAT32 alebo FAT16
  * Ak si nie ste istí, ktorý formát vaše zariadenie USB podporuje, dôrazne odporúčame, aby ste použili pamäťové zariadenie USB s kapacitou viac ako 2 GB.

Ak sa aktualizácia firmvéru nedokončí na prvý pokus, použite iné zariadenie USB a stlačte tlačidlo obnovenia nastavení.

Overte verziu firmvéru

Podľa týchto krokov skontrolujte aktuálne nainštalovanú verziu firmvéru jednotky:
Ak sa zobrazuje verzia „MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00“, firmvér nie je nutné aktualizovať.

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia).
 3. Vyberte položku „General Settings“ (Všeobecné nastavenia).
 4. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru). Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Nasledujúce nastavenia sa po aktualizácii obnovia na svoje predvolené hodnoty. Hodnoty nastavení uchovajte, aby ste po aktualizácii mohli obnoviť svoje nastavenia.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Date/Time
   • Beep
   • Steering Control
   • Steering Control Custom (Vlastné ovládanie na volante)
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer (Hlbokotónový reproduktor)
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Úrovne hlasitosti
 • Nezabudnite vykonať všetky kroky uvedené nižšie.
 • Dokončenie postupu aktualizácie v aute zaberie asi 10 minút.
 • Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby ste zabránili poklesu napätia v jednotke.

Krok 1: Prevzatie súboru aktualizácie

 1. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 2. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 3. Rozbalením súboru aktualizácie vytvoríte priečinok „update“ (aktualizácia), v ktorom sa nachádzajú súbory CUST_024.BIN a st24mcu.bin.
 4. Priečinok „update“ (aktualizácia) prekopírujte do hlavného adresára pamäťového zariadenia USB pripojeného k počítaču.
 5. Odpojte pamäťové zariadenie USB od počítača.

Krok 2: Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k hlavnej jednotke.
 2. Stlačte volič hlasitosti a výberom položky „Source OFF“ (Zdroj VYP.) (alebo stlačením tlačidla OFF (Vyp.) na diaľkovom ovládaní) prepnite jednotku do stavu vypnutého zdroja.
 3. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia). Ak nevidíte ikonu „Settings“ (Nastavenia), potiahnite spodnú časť domovskej obrazovky sprava doľava.
 4. Vyberte položku „General Settings“ (Všeobecné nastavenia).
 5. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru).
 6. Vyberte položku „Update“ (Aktualizovať).
  • Ak nie je možné stlačiť tlačidlo „Update“ (Aktualizovať), skontrolujte súborovú štruktúru pamäťového zariadenia USB. Súbor aktualizácie sa v pamäťovom zariadení USB nemusí nachádzať na správnom mieste.
  • Ak sa na jednotke zobrazuje hlásenie „This data is not compatible“ (Tieto údaje nie sú kompatibilné), skontrolujte súbory v pamäťovom zariadení USB. V pamäťovom zariadení USB sa nemusí nachádzať správny súbor aktualizácie.
  • Prevezmite najnovší súbor aktualizácie, ak sa nezobrazuje verzia „MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00“. Možno nepoužívate správny súbor aktualizácie.
 7. Znova vyberte položku „Update“ (Aktualizovať). Jednotka sa začne aktualizovať. Aktualizácia by sa mala dokončiť v priebehu približne 10 minút. Jednotka sa počas aktualizácie niekoľkokrát automaticky reštartuje. Po dokončení aktualizácie sa na jednotke zobrazí hlásenie „For your safety“ (V záujme vašej bezpečnosti).
  • Počas aktualizácie nevypínajte jednotku.
  • Počas aktualizácie neodpájajte pamäťové zariadenie USB.

Krok 3: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia).
 3. Vyberte položku „General Settings“ (Všeobecné nastavenia).
 4. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru). Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru. Keď sa zobrazuje číslo verzie „MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00“, aktualizácia firmvéru sa dokončila.

Ak firmvér nemožno aktualizovať, vyskúšajte to znova pomocou iného zariadenia USB a stlačte tlačidlo obnovenia nastavení.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite