Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie multimediálneho systému v aute. Pozorne si prečítajte nasledovné pokyny.

 • Dátum vydania: 20-06-2014
 • Názov: Aktualizácia firmvéru pre zariadenia XAV-602BT / XAV-612BT / XAV-712BT / XAV-742
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: XAV-602BT, XAV-612BT, XAV-712BT, XAV-742
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšuje funkciu telefonického hovoru pri vypnutí motora (model XAV-602BT, XAV-612BT a XAV-712BT)
  • Obnovte príjem signálu GPS pomocou navigácie TomTom (XAV-712BT)
 • Obmedzenia:
  • Zariadenie zlyhá, ak ho vypnete počas aktualizácie. Takéto zlyhanie podlieha spoplatnenej oprave
  • Po aktualizácii firmvéru je potrebné zariadenie vypnúť a zapnúť. Ak tento krok vynecháte, dotykový panel nemusí fungovať

Inštalácia

Budete potrebovať

 • Počítač pripojený na internet
 • Pamäťové zariadenie USB s minimálne 200 MB voľného priestoru

Prevzatie a inštalácia aktualizácie

 1. Preberanie programu aktualizácie spustíte kliknutím na tlačidlo Download [Prevziať] v spodnej časti tohto oznámenia.
  Podľa zobrazeného dialógového okna uložte súbor update.zip do počítača
 2. Po dokončení preberania rozbaľte súbor aktualizácie tak, aby ste vytvorili priečinok "update" [aktualizácia], ktorý obsahuje súbor SONYXAV.BIN
 3. Priečinok "update" [aktualizácia] skopírujte do koreňového adresára pamäťového zariadenia USB

Postup aktualizácie (v aute). Aktualizácia zaberie približne päť minút.
Príprava: Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby nedošlo k poklesu napätia v napájaní.

 1. K jednotke pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje priečinok "update" [aktualizácia]. Okrem pamäťového zariadenia USB určené na aktualizáciu nesmie byť pripojené žiadne iné pamäťové zariadenie USB
 2. Stlačením tlačidla OFF [Vyp.] na diaľkovom ovládači (alebo stlačením a podržaním tlačidla SOURCE [ZDROJ] na 1 sekundu), vypnite jednotku
 3. Z domovskej ponuky vyberte možnosť Settings [Nastavenia]
 4. Vyberte položku General Settings [Všeobecné nastavenia]
 5. Vyberte položku firmware version [verzia firmvéru]
 6. Stlačte tlačidlo Update [Aktualizovať]
 7. Skontrolujte, či je aktuálny firmvér potrebné aktualizovať. Ak je verzia firmvéru 1.11, jednotku je potrebné aktualizovať
 8. Opätovným stlačením tlačidla Update [Aktualizovať] spustite aktualizáciu firmvéru
 9. Dôležité: Počkajte, kým sa na obrazovke zobrazí správa "Firmware Update Success!!" ["Aktualizácia firmvéru bola úspešná!!"] bez toho, aby ste vypli jednotku alebo odpojili pamäťové zariadenie USB
 10. Stlačením a podržaním tlačidla OFF [Vyp.] na diaľkovom ovládači (alebo stlačením a podržaním tlačidla SOURCE [ZDROJ] na 2 sekundy), vypnite jednotku. Odpojte pamäťové zariadenie USB a počkajte dlhšie ako 10 sekúnd*.
  Stlačením tlačidla SOURCE [ZDROJ] znova zapnite zariadenie.
  Poznámka *: 10 sekúnd odmerajte pomocou hodín, aby ste zaistili, že je zariadenie určite vypnuté

Po aktualizácii

Po úspešnom nainštalovaní programu aktualizácie potvrďte verziu.

 1. Z domovskej ponuky vyberte možnosť Settings [Nastavenia]
 2. Vyberte položku General Settings [Všeobecné nastavenia]
 3. Vyberte položku Firmware Version [Verzia firmvéru]
 4. Skontrolujte, či sa zobrazuje "1.20"

Informácie o súbore

Názov súboru

 • SONYXAV_CB21.zip

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite