Informácie o súbore na stiahnutie

 • Dátum vydania: 23-06-2016
 • Názov: Aktualizácia firmvéru na verziu 2000
 • Príslušné modely: MEX-N4100BT/MEX-N4100BE/MEX-N5100BT/MEX-N5100BE
 • Výhody a zlepšenia:
   • Rieši zriedkavé prípady, kedy sa zvuková jednotka samovoľne resetuje pri prepnutí zapaľovania z polohy ACC OFF (príslušenstvo vypnuté) do polohy ACC ON (príslušenstvo zapnuté).
   • Rieši problém, keď sa zvuková jednotka nedá spustiť (prebudiť) pri naštartovanom motore vozidla.
   • Poznámka: Ak sa jednotka nedá spustiť, keď je naštartovaný motor, a nepomáha ani stlačenie resetovacieho tlačidla na hlavnej jednotke, postupujte takto:

    1. Vypnite motor vozidla.
    2. Jedenkrát odpojte hlavnú jednotku od napájania autobatérie, počkajte niekoľko minút a potom hlavnú jednotku znova pripojte k napájaniu batérie.
    3. Naštartujte motor vozidla a overte, či sa hlavná jednotka spustila.
    4. Aktualizujte firmvér produktu.

 • Kompatibilné verzie firmvéru:
  • Ak je verzia firmvéru vašej jednotky nižšia ako 1900, vykonajte aktualizáciu.
  • Ak je verzia firmvéru vašej jednotky 2000 alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.

Spôsob potvrdenia verzie firmvéru na hlavnej jednotke

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Stlačením a podržaním tlačidla SOURCE (SRC) 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj zvuku a zobrazia sa hodiny.
 3. Stlačte tlačidlo MENU.
 4. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET GENERAL a stlačte ovládacie koliesko.
 5. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET FIRMWARE a stlačte ovládacie koliesko.
 6. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku FW VERSION a stlačte ovládacie koliesko. Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru. Ak je zobrazená verzia 2000 alebo vyššia, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Inštalácia

1. Príprava: postup prípravy úložného zariadenia USB na aktualizáciu firmvéru

 1. Pripojte zariadenie USB k počítaču a naformátujte ho výberom systému súborov FAT16 alebo FAT32.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 3. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  • Názov súboru: 15BTWR_v2000.dat
  • Veľkosť súboru: 3,10 MB (3 260 480 bajtov)
 4. Do hlavného adresára zariadenia USB pripojeného k počítaču prekopírujte súbor aktualizácie.
 5. Odpojte zariadenie USB od počítača.

2. Aktualizácia: postup aktualizácie firmvéru hlavnej jednotky pomocou úložného zariadenia USB

Poznámky:

 • Nezabudnite vykonať všetky kroky uvedené nižšie.
 • Dokončenie postupu aktualizácie vo vašom aute zaberie asi 1 minútu.
 • Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby ste zabránili poklesu napätia v jednotke.

 1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k hlavnej jednotke a skontrolujte, či sa na jej displeji zobrazuje hlásenie USB NO MUSIC.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla SOURCE (SRC) 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj zvuku a zobrazia sa hodiny.
 3. Stlačte tlačidlo MENU.
 4. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET GENERAL a stlačte ovládacie koliesko.
 5. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET AUTO OFF a stlačte ovládacie koliesko.
 6. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET A.OFF xx a vyberte pre toto nastavenie hodnotu NO. Skontrolujte, či sa na jednotke zobrazuje hlásenie SET A.OFF NO (pozrite si obrázky displejov zobrazené nižšie). Potom stlačte ovládacie koliesko. 7. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku SET FIRMWARE a stlačte ovládacie koliesko.
 8. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku FW UPDATE a stlačte ovládacie koliesko.
 9. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku FW UPDATE-YES a stlačte ovládacie koliesko. Potom sa spustí aktualizácia, pričom sa najskôr zobrazí hlásenie CHECKING. Tento proces by mal trvať približne 1 minútu. Ak je aktualizácia úspešná, jednotka sa automaticky reštartuje zo stavu vypnutia (OFF) zdroja (zobrazujú sa hodiny).
 10. Podľa postupu „Spôsob potvrdenia verzie firmvéru na hlavnej jednotke“ uvedeného vyššie skontrolujte, či je verzia firmvéru aktualizovaná. Ak je zobrazené číslo verzie 2000, aktualizácia firmvéru je dokončená.
 11. Ak bolo pred aktualizáciou firmvéru použité nastavenie AUTO OFF, znova ho nastavte na možnosť AUTO OFF.

DÔLEŽITÉ: Dôrazne odporúčame, aby ste odstránili informácie o párovaní jednotky cez Bluetooth, ktoré sú uložené vo vašom mobilnom telefóne, a vykonali párovanie znova. Zabránite tak možným problémom s Bluetooth pripojením. Podrobnejšie informácie o tom, ako vymazať informácie o párovaní cez Bluetooth, nájdete v návode na použitie mobilného telefónu.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite