Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • DMP-Z1

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Kompatibilné so systémom macOS 10.12

Musím túto aktualizáciu prevziať? Prehrávač Hi-Res Audio Player je softvér na prehrávanie hudby, ktorý umožňuje prehrávanie zvukových súborov vo vysokej kvalite, ako napríklad súbory DSD. Funkcie softvéru

 • Jednoduché prehrávanie zvukových zdrojov s vysokým rozlíšením
 • Funkcia zoznamov skladieb
 • Prehrávanie skupiny skladieb s vysokým rozlíšením a ďalšie

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg

Verzia súboru

 • Verzia 1.2.6

Dátum vydania

 • 17-01-2017

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Prehrávač Hi-Res Audio Player je kompatibilný s nasledujúcimi verziami systému Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
  Poznámka: Podporované sú modely počítačov s procesormi Intel so 64-bitovou verziou architektúry (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) a 32-bitovou verziou architektúry (10.6, 10.7)
  Poznámka: Nezaručujeme fungovanie vo všetkých počítačoch ani v prípade, že spĺňajú systémové požiadavky uvedené vyššie
  Poznámka: Model TA-ZH1ES nepodporuje systém Mac OS X 10.6

Program nepodporuje tieto systémy:

 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia s viacerými operačnými systémami
 • Prostredia s viacerými monitormi

Počítačový hardvér

Prehrávač Hi-Res Audio Player je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom:

 • Rozlíšenie obrazovky: 1 024 x 768 pixelov alebo vyššie

Prevzatie

Prevzatie prehrávača Hi-Res Audio Player:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 3. Prevezmite súbor do počítača

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu prehrávača Hi-Res Audio Player.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 2. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor „Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg“ uložený v počítači. Inštalačný balík sa rozbalí
 3. Zobrazí sa uvítacia obrazovka inštalačného programu prehrávača Hi-Res Audio Player. Kliknite na tlačidloContinue[Pokračovať].
 4. Zobrazí sa obrazovka s licenčnou zmluvou softvéru. Po potvrdení znenia zmluvy kliknite na tlačidloContinue[Pokračovať].
 5. Ak so zmluvou súhlasíte, kliknite na tlačidloAgree[Súhlasím]
 6. Zobrazí sa obrazovka výberu cieľového umiestnenia. Vyberte disk a kliknite na tlačidloContinue[Pokračovať].
 7. Vyberte typ inštalácie. V prípade štandardnej inštalácie sa vnútorný pevný disk vyberie automaticky. Ak chcete prehrávač nainštalovať na iný disky, kliknite na tlačidloChange install location...[Zmeniť umiestnenie inštalácie...]. Po výbere cieľového umiestnenia kliknite na tlačidloInstall[Inštalovať]
 8. Zobrazí sa obrazovka inštalácie prehrávača Hi-Res Audio Player a inštalácia sa spustí.
 9. Ak je potrebné heslo prihlásenia, zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidloInstall Software[Inštalovať softvér].
 10. Po dokončení inštalácie sa zobrazí obrazovka „The installation was completed successfully“ [Inštalácia bola úspešne dokončená]. Kliknutím na tlačidloClose[Zavrieť] ukončite inštalačný program

Po aktualizácii

Prehrávač Hi-Res Audio Player spustíte kliknutím na ikonu[Hi-Res Audio Player]v priečinku Applications [Aplikácie].

Poznámka: Ak sa obrazovka prehrávača Hi-Res Audio Player nezobrazí, kliknite na ikonu v doku.

Otázky a odpovede

 • Nemožno nainštalovať aplikáciu Hi-Res Audio Player.
  • Uistite sa, že aplikácia Hi-Res Audio Player je kompatibilná s vaším operačným systémom. Skontrolujte systémové požiadavky a nainštalujte aplikáciu Hi-Res Audio Player do počítača s nainštalovaným kompatibilným operačným systémom.
  • Uistite sa, že na jednotke pevného disku počítača je dostatok voľného miesta. Ak nie, odstráňte z počítača akékoľvek nepotrebné súbory.
 • Aplikácia Hi-Res Audio Player sa nespustila. Prípadne sa okno aplikácie Hi-Res Audio Player nezobrazuje správne.
  • Váš počítač možno nefunguje normálne. Spustite iný softvér, aby ste skontrolovali, či počítač funguje normálne.
  • Váš počítač možno nefunguje normálne. Reštartujte počítač.
  • Aplikácia Hi-Res Audio Player nemusí byť správne nainštalovaná. Odinštalujte aplikáciu Hi-Res Audio Player a potom ju znova nainštalujte.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite