Informácie o súbore na stiahnutie

Užívajte si hudbu podľa nálady s funkciou SensMe. Jedinečná funkcia "SensMe channels [Kanály SensMe]" automaticky zoskupuje skladby podľa kanálov a umožňuje vám užívať si hudbu intuitívne. Ak na zariadení chcete používať funkciu SensMe, musíte použiť dodaný softvér ("SensMe Setup [Nastavenie SensMe]" a "Content Transfer [Prenášanie obsahu]").

Skontrolujte váš operačný systém

Pred prevzatím a inštaláciou softvéru sa uistite, že používate jeden z nasledujúcich operačných systémov:

 • Windows 7 Ultimate (balík Service Pack 1)
 • Windows 7 Professional (balík Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Premium (balík Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Basic (balík Service Pack 1)
 • Windows Vista Ultimate (balík Service Pack 1 alebo novší)
 • Windows Vista Business (balík Service Pack 1 alebo novší)
 • Windows Vista Home Premium (balík Service Pack 1 alebo novší)
 • Windows Vista Home Basic (balík Service Pack 1 alebo novší)
 • Windows XP Professional (balík Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows XP Home Edition (balík Service Pack 2 alebo novší)

Aplikáciu SensMe nepodporujú 64-bitové operačné systémy Windows XP, počítače so systémom Mac alebo iné ako vyššie uvedené operačné systémy.

Všetky operačné systémy musia byť nainštalované od výroby. Nezaručujeme správnu prevádzku v systémoch, ktoré boli inovované, vlastnoručne skonštruované alebo existujú ako jeden z viacerých systémov (t. j. v prostredí s viacerými operačnými systémami).

Skontrolujte váš hardvér a softvér

Ak si chcete nainštalovať a spustiť aplikáciu SensMe, musíte mať nasledujúci hardvér

 • Počítač: IBM PC/AT alebo kompatibilný
 • Procesor: Procesor Pentium 450 MHz alebo výkonnejší
 • Pamäť RAM: 256 MB alebo viac (operačný systém Windows XP), 512 MB alebo viac (operačný systém Windows Vista alebo Windows 7)
 • Port USB
 • High color (16-bitový) alebo vyšší, 800 x 600 bodov alebo viac
 • Internetové pripojenie

Poznámka: Ak počítač nie je pripojený na internet, postupujte tak, ako je uvedené nižšie. 1. Prevezmite súbor Setup.exe na počítač s internetovým pripojením. 2. Skopírujte tento súbor na disk CD-R, pamäť flash alebo iné pamäťové médium. 3. Z pamäťového média skopírujte tento súbor na pracovnú plochu počítača a postupujte podľa postupu inštalácie uvedeného vyššie.

Prevzatie

Prevezmite súbor Setup.exe na pracovnú plochu počítača.

Prevzatie súboru setup.exe aplikácie SensMe

Inštalácia

Za účelom inštalácie aplikácie SensMe postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie:

 1. Po dokončení preberania dvakrát kliknite na súbor Setup.exe.
 2. Na dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  1. Kliknite na položku Run [Spustiť].
  2. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa. Vyberte možnosť I accept the terms of the license agreement [Akceptujem podmienky licenčnej zmluvy] a kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  3. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. V jej ľavej časti vyberte možnosť Content Transfer + SensMe Setup.
  4. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
  5. Kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
  6. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky chvíľu počkajte (asi minútu).
   (Inštaluje sa softvér Content Transfer)
  7. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  8. Vyberte možnosť Standard [Štandardné] a kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  9. Kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
  10. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky chvíľu počkajte (niekoľko minút).
  11. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. (Inštalácia softvéru Content Transfer je dokončená.)
  12. Inštalácia pokračuje.
   (Inštaluje sa softvér SensMe Setup)
  13. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  14. Kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
  15. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky chvíľu počkajte (asi minútu).
  16. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Ak chcete následne spustiť softvér SensMe Setup, pripojte k počítaču zariadenie a začiarknite možnosť Execute SensMe Setup after installation is complete [Spustiť softvér SensMe Setup po dokončení inštalácie] a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].
   (Inštalácia softvéru SensMe Setup je dokončená.)
Registrácia softvéru SensMe Setup

Zariadenie zaregistrujte spustením softvéru "SensMe Setup".

 1. K počítaču pripojte zariadenie a spustite softvér "SensMe Setup".
 2. Po pripojení zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Trochu neskôr sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Ak ste na zariadenie už uložili skladby, môžete kliknutím na tlačidlo Yes [Áno] pokračovať na Refresh Process [Proces obnovenia]. Ak ste na zariadenie neuložili žiadne skladby, kliknite na tlačidlo No [Nie] a softvér SensMe Setup dokončí tento proces.
 5. Ak na predchádzajúcej obrazovke kliknete na tlačidlo Yes [Áno] môže sa zobraziť nasledujúca obrazovka. Kliknite na tlačidlo Yes [Áno] a k vašim skladbám budete môcť pripojiť predlohy albumu.
 6. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite