Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • HDR-CX900E

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 3.00 pre model HDR-CX900E (Windows)
 • Dátum vydania:12/03/2015
 • Výhody a vylepšenia
  • Vylepšenie fungovania automatického zaostrovania pri sledovaní osoby
  • Podpora funkcie Priame kopírovanie pre formát XAVC S
  • Vylepšenie automatického zaostrovania
   - Presnosť zaostrenia na hlavný objekt
   - Výkon funkcie zaostrovania sledovaného objektu na osobu
  • Pridaná rýchlosť uzávierky 1/30
  • Zmena rýchlosti transfokácie počas nahrávania videozáznamov na rovnakú rýchlosť ako počas pohotovostného režimu

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo nie sú podporované
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-FV50 alebo napájací adaptér
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FV50 alebo napájací adaptér.
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 15 minút, preto zabráňte prepnutiu počítača do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_CAMHDRCX900V300.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí aktualizácie ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 3.00 pre model HDR-CX900E.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_CAMHDRCX900V300.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 3. Súbor [Update_CAMHDRCX900V300] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Zapnite kameru

  Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte v kamere položky Menu [Ponuka] - Setup [Nastavenie] - Connection [Pripojenie] - USB Connection [Pripojenie USB] a skontrolujte, či je vybraný režim Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie].

  Ak je vybraný iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie], vyberte režim Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie].

 8. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je kamera pripojená k počítaču, displej LCD kamery sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 9. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 10. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 11. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené Ver. ≤ 2.00, kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.3.00], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
  Obrázok 3

 12. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 13. Stlačením tlačidla [OK] na paneli LCD resetujte kameru.


  Poznámka: Displej vypnete stlačením tlačidla [OK]. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 14. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 15. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na obrázku 5.
 16. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 15 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 17. Po dokončení aktualizácie sa kamera automaticky reštartuje a pred dokončením reštartovania sa môže na niekoľko minút zobraziť hlásenie "Recovering data. Please wait..." [Obnovujú sa údaje. Počkajte, prosím...]. Keď sa na displeji LCD zobrazí nasledujúci obrázok, kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].

 18. Odpojte kábel USB. Vypnite kameru, vyberte batériu, znova ju vložte a znova zapnite kameru.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru fotoaparátu je ver. 3.00.

 1. V kamere postupne vyberte položky Menu [Ponuka] - Setup [Nastavenie] - General Settings [Všeobecné nastavenia] - Version [Verzia]. Ak sa zobrazí Ver.3.00, verzia firmvéru je Ver.3.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite