Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • FDR-AX33

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia systémového softvéru vo verzii 1.10 pre kameru FDR-AX33/FDR-AXP33 (Mac)
 • Dátum vydania:26/04/2016
 • Výhody a vylepšenia
  • Fotoaparát teraz umožňuje záznam vo formáte XAVC S na kompatibilné pamäťové karty SDHC a SDXC

   * Pri snímaní filmov vo formáte XAVC S sa vyžaduje pamäťová karta SD s rýchlostnou triedou Class10 alebo s rýchlostnou triedou UHS 1, prípadne s vyššou rýchlosťou. (Pri nahrávaní rýchlosťou 100 MB/s alebo vyššou sa vyžaduje rýchlostná trieda UHS 3.)
   * V prípade, že sa na záznam filmov vo formáte XAVC S dlhodobo používa pamäťová karta SDHC, zaznamenané filmy sa rozdelia do súborov s veľkosťou 4 GB. Rozdelené súbory možno zlúčiť do jedného súboru pomocou softvéru PlayMemories Home.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:
 • Mac OS X v.10.9 - 10.11

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Note:Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-FV70 alebo napájací adaptér
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Keď aktualizujete systémový softvér, použite plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FV70 alebo sieťový adaptér AC.
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 15 minút. Odporúčame urobiť opatrenia, aby počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. V prípade, že počítač prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku (čím preruší aktualizáciu), celý proces začnite odznova.

Prevzatie aktualizačného nástroja System Software Updater:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_FDRAX33NMV110.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie systémového softvéru vo verzii 1.10 pre kameru FDR-AX33.

Krok 1: Spustite nástroj na aktualizáciu systémového softvéru System Software Updater

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_FDRAX33NMV110.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 3. Súbor [Update_FDRAX33NMV110] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 7. Zapnite kameru

  Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater vyberte položku [Menu] (Ponuka) – [Setup] (Nastavenie) – [Connection] (Pripojenie) – [USB Connection] (USB pripojenie) a overte, či je vybratý veľkokapacitný ukladací priestor (Mass Storage).

  Ak je vybraný iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie], vyberte režim Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie].

 8. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
 9. Po potvrdení displeja LCD kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). V okne vľavo dole sa zobrazia aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.

 10. Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je [Ver.1.00], kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Ak je aktuálna verzia [Current version] číslo [Ver.1.10], aktualizácia sa nevyžaduje. Podľa pokynov v hlásení ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite kameru, vytiahnite z neho batériu, potom batériu znova vložte a zapnite kameru.
 11. Zobrazí sa obrazovka nižšie.


 12. Po automatickom resetovaní sa zobrazí obrazovka nižšie a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.
 13. Po skončení aktualizácie sa kamera automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je kamera zapnutá, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Keď sa zobrazí LCD displej, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte USB kábel.

Krok 2: Potvrďte, že verzia systémového softvéru vašej kamery má hodnotu Ver.1.10.

 1. Vyberte položku [Menu] (Ponuka) – [Setup] (Nastavenie) – [General Settings] (Všeobecné nastavenia) – [Version] (Verzia). Ak sa zobrazí text „Ver.1.10“, verzia systémového softvéru je 1.10.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite