Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • FDR-AX43

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

DÔLEŽITÉ: Po aktualizácii na túto verziu z ver. 1.01 sa inicializujú všeobecné nastavenia. Po aktualizácii znova nakonfigurujte.

 • Zlepšuje stabilitu pri simultánnom nahrávaní videa

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_FDRAX43V102.exe

Verzia súboru

 • 1.02

Veľkosť súboru

 • 119 MB (125 881 712 bajtov)

Dátum vydania

 • 09-03-2022

Príprava

Postup: Aktualizácia firmvéru fotoaparátu Sony

Skontrolujte verziu systémového softvéru

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru Ver. 1.01, aktualizácia je potrebná.

Poznámka: Ak sa pri zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka s nastaveniami Date/Time (Dátum/čas), nezabudnite nastaviť dátum a čas na správne hodnoty.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → General Settings (Všeobecné nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s nasledovnými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Počítačový hardvér

Táto aktualizácia systémového softvéru si vyžaduje nasledovný hardvér:

 • Počítače s procesorom Intel alebo AMD (počítače s procesormi ARM nie sú podporované)
 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 600 MB

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu: Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FV70A.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame použiť plne nabitú batériu alebo sieťový adaptér.
 • Použite kábel USB dodaný s fotoaparátom.
  Poznámka: Pri použití iného kábla USB sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Po aktualizácii na túto verziu z ver. 1.01 sa inicializujú všeobecné nastavenia. Po aktualizácii znova nakonfigurujte.
 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetok ostatný aplikačný softvér.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FV70A).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 10 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Poznámka: Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné vykonať znova.
 • Nevyberajte možnosť About This System Software Updater (O tomto nástroji na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater (Nástroj na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • Fotoaparát nepripájajte k počítaču, kým na to nebudete vyzvaní.
 • Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 • Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Connection (Pripojenie) → USB Connect Setting (Nastavenie USB pripojenia) a potom overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru Update_FDRAX43V102.exe.
  Poznámka: Veľkosť súboru: 119 MB (125 881 712 bajtov)
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Na základe štandardných nastavení programu Microsoft Edge sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na obrazovke Start (Štart) kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Explorer (Prieskumník) vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustenie nástroja Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Update_FDRAX43V102.exe. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.
 4. Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí USB Mode (Režim USB).
 5. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí správa Could not find the camera for this update (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel). Vyskúšajte tieto kroky:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
 6. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je ver. 1.01 alebo staršia, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je verzia systémového softvéru Ver. 1.02, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  • Vyžaduje sa aktualizácia
   Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  • Aktualizácia nie je nutná
   Obrázok indikujúci najnovšiu verziu softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 7. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.
 8. Spustite aktualizáciu. Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu. Aktualizácia potrvá približne 10 minút.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

 9. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po reštartovaní sa môže zobraziť hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Potvrdenie verzie systémového softvéru zariadenia

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → General Settings (Všeobecné nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od fotoaparátu. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do fotoaparátu alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite fotoaparát a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite