Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SEL50F12GM

Informácie o súbore na stiahnutie

POZNÁMKY:

 • Na účely vykonania tejto aktualizácie je potrebné tento objektív pripojiť k fotoaparátu s objímkou E-mount.
 • Niektoré modely nie je možné pre túto aktualizáciu použiť. (zoznam modelov).
 • Pri použití kamery PXW-FS7M2 postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke ku kamere PXW-FS7M2.

Výhody a vylepšenia

 • Vylepšenie problému, pri ktorom dochádza v zriedkavých situáciách k nestabilnej hodnote clony pri ovládaní krúžku CLONY.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Verzia súboru

 • 02

Veľkosť súboru

 • 4.52 MB (4 742 512 bajtov)

Dátum vydania

 • 21-06-2021

Príprava

Kontrola verzie systémového softvéru objektívu

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru objektívu. Ak je verzia systémového softvéru Ver.01, aktualizácia je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.
  POZNÁMKA: Ak používate sériu QX, v počítači spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu, spustite aktualizáciu a overte softvérovú verziu systému objektívu.
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru objektívu je kompatibilná s nasledovnými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • RAM: minimálne 512 MB
  POZNÁMKA: Pred aktualizáciou systémového softvéru objektívu ukončite ostatný aplikačný softvér.

Ostatné položky pre fotoaparát s vymeniteľným objektívom

 • Zdroj napájania pre fotoaparát: úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií alebo špeciálny sieťový adaptér (predáva sa samostatne)
  POZNÁMKA: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). Pred aktualizáciou softvéru systému objektívu odpojte vertikálne držadlo.
 • Kábel USB dodávaný s kamerou
  POZNÁMKA: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Ostatné položky pre fotoaparát na vysielanie a produkciu

 • Zdroj napájania fotoaparát: špeciálny sieťový adaptér
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom,
  POZNÁMKA: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Stiahnutie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Na vykonanie aktualizácie systémového softvéru objektívu je potrebné objektív pripevniť k fotoaparátu. Aktualizácia systémového softvéru objektívu sa nedá vykonať s použitím iného fotoaparátu.
 • Skôr ako softvér systému objektívu aktualizujete, nasaďte objektív na fotoaparát. Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií alebo špeciálny sieťový adaptér (predáva sa samostatne). (v prípade fotoaparátu s vymeniteľným objektívom α)
 • Pri aktualizovaní systémového softvéru objektívu používajte špeciálny sieťový adaptér. (Pre fotoaparát na vysielanie a produkciu)
 • Batériu počas aktualizácie nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu.
 • Dbajte o to, aby ste pred nasadením objektívu s aktualizáciou vybrali batériu a odpojili sieťový adaptér. (Pre profesionálne fotoaparáty)
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku. V prípade, že počítač prejde do spánkového režimu a aktualizácia sa preruší, spustite aktualizáciu úplne od začiatku.
 • Uistite sa, že všetky zariadenia okrem počítača sú odpojené.

Ako prevziať nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 3. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Prevziať.
 4. Začne sa preberanie súboru Update_SEL50F12GMV2D.exe.
 5. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  POZNÁMKA: Na základe štandardných nastavení programu Microsoft Edge sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Po prevzatí súboru môžete spustiť inštaláciu aktualizácie systémového softvéru objektívu ver.02 pre model SEL50F12GM.

Krok 1: Spustite nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor Update_SEL50F12GMV2D.exe spustite nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu.

  POZNÁMKA: Zobrazí sa okno nástroja na aktualizáciu systémového softvéru objektívu.
 3. Zapnite fotoaparát. Ak je fotoaparát už zapnutý, vypnite ho a znova zapnite.
  POZNÁMKA: Podľa pokynov v okne nástroja Lens System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratý režim Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). (Ak používate sériu QX, tento krok nie je potrebný.) Ak je vybratý iný režim ako Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor).
 4. Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču.
  POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke počítača objaví chybové hlásenie, vyskúšajte tieto riešenia:
  • Odpojte kábel USB od kamery a znovu ho pripojte.
  • Ak je v počítači dostupný ďalší terminál USB, zapojte kábel USB do toho ďalšieho terminálu.
 5. Skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona Ikony pre USB.
  POZNÁMKA: Ak sa ikona Ikony pre USB na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 6. V nástroji na aktualizáciu systémového softvéru objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V počítači sa zobrazí okno aktualizačného programu a na displeji fotoaparátu sa zobrazí hlásenie Follow computer instructions (Postupujte podľa pokynov v počítači.).
  POZNÁMKA: Od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru objektívu nedokončí. V závislosti od modelu fotoaparátu môže trvať niekoľko minút, kým sa obrazovka zmení.
  • PC
   Skontrolujte obrazovku verzie
  • Fotoaparát
   Obrazovka „Follow computer instructions“ (Postupujte podľa pokynov na počítači)
  Riešenie problémov:
  • Ak sa zobrazí hlásenie The update is not available for your model. (Aktualizácia pre váš model nie je k dispozícii.), overte, či súbor systémového softvéru objektívu, ktorý sa snažíte nainštalovať, je ten správny súbor pre objektív pripojený k fotoaparátu. Ak je spustený správny nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu, zatvorte ho, odpojte USB kábel, vypnite fotoaparát a prejdite späť na Krok 1: Spustite nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu.
  • V prípade, že sa zobrazí hlásenie Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nepodarilo sa nájsť fotoaparát s nainštalovaným objektívom určeným pre túto aktualizáciu.), overte, či je fotoaparát uvedený v časti Relevant Products (Relevantné produkty) a či je k počítaču pripojený pomocou kábla USB.
 7. V nástroji na aktualizáciu systémového softvéru objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak máte nainštalovanú verziu systémového softvéru objektívu Ver.02, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový kábel, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový kábel a zapnite fotoaparát.
  • Vyžaduje sa aktualizácia.
   Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  • Aktualizácia nie je nutná.
   Obrázok indikujúci najnovšiu verziu softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 8. Uistite sa, že Current version (Aktuálna verzia) je Ver.01, a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Údaje sa prenášajú do fotoaparátu (približne 5 sekúnd).
  POZNÁMKA: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 9. Po dokončení prenosu údajov uvidíte túto obrazovku:
  Spustite obrazovku aktualizácie
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 10. Spustí sa aktualizácia a vo fotoaparáte sa zobrazí indikátor jej priebehu (približne 30 sekúnd).
 11. Proces aktualizácie bude dokončený, keď sa na fotoaparáte zobrazí hlásenie Lens update complete. (Aktualizácia objektívu je dokončená.)
  Ak používate sériu QX, aktualizácia je dokončená, keď zmizne obrazovka série QX.
 12. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu (ikona USB) na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.
  POZNÁMKA: Ak sa ikona (ikona USB) na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 13. Odpojte kábel USB.
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový kábel, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový kábel a zapnite fotoaparát.

Krok 2: Skontrolujte, či verzia systémového softvéru objektívu je Ver.02

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka)→ Setup (Nastavenie) →Version (Verzia).
 2. Verzia systémového softvéru objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na obrázku:
  Obrázok indikujúci aktualizovanú verziu softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite