Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • Objektív: SEL35F28Z
 • Telo: všetky objektívy typu E-mount okrem modelov NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 a PXW-FS7

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Softvérová aktualizácia systému objektívu v. 03 pre model SEL35F28Z (Windows)
 • Dátum vydania: 14/07/2016
 • Výhody a zlepšenia
  • Spoľahlivejšia pozícia zaostrenia (napríklad na používanie bezpečnostnej kamery, nahrávanie externého výstupu a pod.), keď fotoaparát nepretržite používate dlhšie časové obdobie s nastavením manuálneho zaostrovania.

Potvrdenie softvérovej verzie systému objektívu

Ak chcete zistiť softvérovú verziu systému objektívu, postupujte podľa pokynov nižšie.

 • Systémový softvér objektívu verzie [Ver.01] alebo [Ver.02] by sa mal aktualizovať.
 • Systémový softvér objektívu verzie [Ver.03] si aktualizáciu nevyžaduje.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.


 3. Ak používate sériu QX, v počítači spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu, spustite aktualizáciu a overte softvérovú verziu systému objektívu.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1
 • Windows Vista®* SP2Poznámka:
  * Vydanie Starter nemá podporu.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete softvér systému objektívu, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát s vymeniteľným objektívom
  • Zdroj napájania fotoaparátu: plne nabitá nabíjateľná batéria NP-FW50
   alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na (tri čiarky) alebo viac. Odporúčame použiť plne nabitú batériu alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne). Pri aktualizácii softvéru systému objektívu odpojte vertikálne držadlo.
  • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
   Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát na vysielanie a produkciu
  • Zdroj napájania fotoaparátu: Špecializovaný sieťový adaptér
  • Kábel USB

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Na vykonanie aktualizácie systémového softvéru objektívu je potrebné objektív pripevniť k fotoaparátu. Aktualizácia systémového softvéru objektívu sa nedá urobiť s použitím iného fotoaparátu.
 • Skôr ako softvér systému objektívu aktualizujete, nasaďte objektív na fotoaparát. Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite plne nabitú vymeniteľnú batériu NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne). (pre fotoaparáty s vymeniteľným objektívom)
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite špecializovaný sieťový adaptér. (pre fotoaparáty na vysielanie a produkciu)
 • Batériu počas aktualizácie nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku. Ak by počítač prešiel do režimu spánku a aktualizácia by sa prerušila, začnite s aktualizáciou odznova.

Ako prevziať program na aktualizáciu softvéru systému objektívu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Prečítajte si vyhlásenie v spodnej časti stránky a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite svoj súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_SEL35F28ZV3D.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

  Pre používateľov systémov Windows 8.1 a Windows 10:

  Podľa predvolených nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inštalácia

Po prevzatí súboru môžete spustiť inštaláciu softvérovej aktualizácie systému objektívu v. 03 pre modul SEL35F28Z.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 1. V počítači zatvorte všetky spustené programy.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [Update_SEL35F28ZV3D.exe] spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 3. Zapnite fotoaparát a podľa pokynov aktualizačného programu vyberte vo fotoaparáte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) -> [USB Connection] (Pripojenie USB). Skontrolujte tiež, či je vybratý režim [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložisko). Ak je zvolený iný režim než [Mass Storage], vyberte [Mass Storage].

 4. Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu. Pomocou dodaného USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Ak sa na obrazovke počítača objaví chybové hlásenie, vyskúšajte tieto riešenia:
  – Odpojte kábel USB od fotoaparátu a potom ho znova pripojte.
  – Ak je v počítači dostupný ďalší terminál USB, zapojte kábel USB do toho ďalšieho terminálu.

 5. Skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona .
  Poznámka: Ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 6. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V počítači sa zobrazí okno aktualizačného programu a na displeji fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Follow computer instructions.“ (Postupujte podľa pokynov v počítači.).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru objektívu nedokončí.
  Podľa toho, aký model fotoaparátu používate, môže chvíľu trvať, kým sa obrazovka zmení.

 7. Riešenie problémov:
  • Ak sa zobrazí hlásenie „The update is not available for your model.“ (Aktualizácia pre váš model nie je k dispozícii.), overte, či systémový softvérový súbor, ktorý sa snažíte nainštalovať, je ten správny súbor pre objektív nainštalovaný na fotoaparáte.
   Ak je spustený správny aktualizačný program, zatvorte ho, odpojte USB kábel, vypnite fotoaparát a prejdite späť na krok 1: „Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu“.
  • Ak sa zobrazí správa „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nepodarilo sa nájsť fotoaparát s nainštalovaným objektívom určeným pre túto aktualizáciu.), overte, či je fotoaparát uvedený v časti „Relevant Products“ (Relevantné produkty) a či je k počítaču pripojený pomocou USB kábla.
 8. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v spodnej ľavej časti displeja. Ak máte nainštalovaný softvér systému objektívu, verziu 03 alebo novšiu, aktualizácia nie je nutná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér. Potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.
 9. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Údaje sa prenášajú do fotoaparátu (približne 5 sekúnd).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 10. Po dokončení prenosu údajov uvidíte túto obrazovku:


  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 11. Spustí sa aktualizácia a vo fotoaparáte sa zobrazí indikátor jej priebehu (približne 30 sekúnd).
 12. Aktualizácia je dokončená, keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie „Lens update complete.“ (Aktualizácia objektívu sa dokončila.).
  Ak používate sériu QX, aktualizácia je dokončená, keď zmizne obrazovka série QX.
 13. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.
  Poznámka: Ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 14. Odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizácie fotoaparát vypnite, vyberte z neho batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér. Potom batériu znova vložte alebo znova pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite.

Krok 2: Potvrďte, že softvérová verzia systému objektívu je v. 03.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite