Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:

 • Objektív: SEL135F18GM
 • Poznámky: Táto softvérová aktualizácia systému objektívu je k dispozícii pre telo s objímkou E-mount.
  • Niektoré modely nie je možné pre túto aktualizáciu použiť. (zoznam modelov)
  • Pri používaní modelu PXW-FS7M2 dodržiavajte postup uvedený v návode na používanie modelu PXW-FS7M2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Zlepšená odozva clony pri pripojení objektívu k modelom fotoaparátov ILCE-9, ILCE-9M2 a ILCE-7RM4.
 • Možnosť „Focus Priority“ (Priorita zaostrovania) možno vybrať z ponuky „Aperture Drive in AF“ (Jednotka clony v režime AF) po pripojení objektívu k fotoaparátu ILCE-9 (s verziou firmvéru 6.00 alebo novšou).

Poznámky:

 • Táto softvérová aktualizácia systému objektívu je k dispozícii pre telo s objímkou E-mount.
  • Niektoré modely nie je možné pre túto aktualizáciu použiť. (zoznam modelov)
 • Pri použití kamery PXW-FS7M2 postupuje podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) objektívu SEL135F18GM ver.02 (Windows)

Verzia súboru

 • 02

Veľkosť súboru

 • 4.48 MB (4 705 488 bajtov)

Dátum vydania

 • 16-01-2020

Príprava

Potvrdenie softvérovej verzie systému objektívu

Ak chcete zistiť softvérovú verziu systému objektívu, postupujte podľa pokynov nižšie.

 • Verzia systémového softvéru objektívu [Ver.01] by sa mala aktualizovať.
 • Systémový softvér objektívu verzie [Ver.02] si aktualizáciu nevyžaduje.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.


 3. Ak používate sériu QX, v počítači spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu, spustite aktualizáciu a overte softvérovú verziu systému objektívu.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete softvér systému objektívu, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát s vymeniteľným objektívom
  • Zdroj napájania fotoaparátu: Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na(tri čiarky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). Pri aktualizácii softvéru systému objektívu odpojte vertikálne držadlo.
  • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
   Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.
 • Ostatné položky pre fotoaparát na vysielanie a produkciu
  • Zdroj napájania fotoaparátu: Špecializovaný sieťový adaptér
  • Kábel USB

Prevziať a inštalovať

Dôležité poznámky:

 • Na vykonanie aktualizácie systémového softvéru objektívu je potrebné objektív pripevniť k fotoaparátu. Aktualizácia systémového softvéru objektívu sa nedá urobiť s použitím iného fotoaparátu.
 • Skôr ako softvér systému objektívu aktualizujete, nasaďte objektív na fotoaparát. Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). (v prípade fotoaparátu s vymeniteľným objektívom α)
 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite špecializovaný sieťový adaptér. (pre fotoaparáty na vysielanie a produkciu)
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu.
 • Pripojte objektív s aktualizáciou po odpojení batérie a sieťového adaptéra. (Pre profesionálne fotoaparáty)
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku. V prípade, že počítač prejde do spánkového režimu a aktualizácia sa preruší, spustite aktualizáciu úplne od začiatku.
 • Okrem počítača nepripájajte žiadne iné zariadenia.

Ako prevziať program na aktualizáciu softvéru systému objektívu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_SEL135F18GMV2D.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

  Pre používateľov systémov Windows 8.1 a Windows 10:
  V rámci počiatočného nastavenia aplikácie Internet Explorer sa súbor s aktualizáciou uloží do priečinka [Downloads] (Stiahnuté súbory). Kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) na obrazovke Štart a pomocou Prieskumníka nájdite prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Stiahnuté súbory).

Po prevzatí súboru môžete spustiť inštaláciu softvérovej aktualizácie systému objektívu ver. 02 pre modul SEL135F18GM.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [Update_SEL135F18GMV2D.exe] spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu softvéru systému objektívu.

 3. Zapnite fotoaparát. Ak je fotoaparát už zapnutý, vypnite ho a znova zapnite.
  Podľa pokynov v okne nástroja Lens System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku [Menu] (Ponuka) → [Setup] (Nastavenie) → [USB Connection] (Pripojenie USB) a overte, či je vybratý režim [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor). (Ak používate sériu QX, tento krok nie je potrebný.) Ak je vybratý iný režim ako [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte [Mass Storage] (Veľkokapacitný ukladací priestor).


 4. Z fotoaparátu vopred vyberte pamäťovú kartu. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču.
  Ak sa na obrazovke počítača objaví chybové hlásenie, vyskúšajte tieto riešenia:
  – Odpojte kábel USB od fotoaparátu a potom ho znova pripojte.
  – Ak je v počítači dostupný ďalší terminál USB, zapojte kábel USB do toho ďalšieho terminálu.

 5. Skontrolujte, či sa na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača zobrazuje ikona .
  Poznámka: Ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.

 6. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V počítači sa zobrazí okno aktualizačného programu a na displeji fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Follow computer instructions.“ (Postupujte podľa pokynov v počítači.).
  Počítač:

  Fotoaparát:

  Poznámka: Od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru objektívu nedokončí.
  V závislosti od modelu fotoaparátu môže trvať niekoľko minút, kým sa obrazovka zmení.

 7. Riešenie problémov:
  • Ak sa zobrazí hlásenie „The update is not available for your model.“ (Aktualizácia pre váš model nie je k dispozícii.), overte, či systémový softvérový súbor, ktorý sa snažíte nainštalovať, je ten správny súbor pre objektív nainštalovaný na fotoaparáte.
   Ak je spustený správny aktualizačný program, zatvorte ho, odpojte USB kábel, vypnite fotoaparát a prejdite späť na krok 1: „Spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu“.
  • V prípade, že sa zobrazí hlásenie „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nepodarilo sa nájsť fotoaparát s nainštalovaným objektívom určeným pre túto aktualizáciu.), overte si, či je fotoaparát uvedený v časti „Relevant Products“ (Relevantné produkty) a či je k počítaču pripojený pomocou kábla USB.

 8. V programe na aktualizáciu softvéru systému objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak máte nainštalovanú verziu systémového softvéru objektívu .02 alebo novšiu, aktualizácia nie je nutná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér. Potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 9. Uistite sa, že [Current version] (Aktuálna verzia) je .01 a kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Údaje sa prenášajú do fotoaparátu (približne 5 sekúnd).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.


 10. Po dokončení prenosu údajov uvidíte túto obrazovku:


  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 11. Spustí sa aktualizácia a vo fotoaparáte sa zobrazí indikátor jej priebehu (približne 30 sekúnd).


 12. Aktualizácia je dokončená, keď sa vo fotoaparáte zobrazí hlásenie „Lens update complete.“ (Aktualizácia objektívu sa dokončila.).
  Ak používate sériu QX, aktualizácia je dokončená, keď zmizne obrazovka série QX.


 13. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.
  Poznámka: Ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.

 14. Odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po dokončení aktualizácie fotoaparát vypnite, vyberte z neho batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér. Potom batériu znova vložte alebo znova pripojte sieťový adaptér a fotoaparát zapnite.

Krok 2: Potvrďte, že softvérová verzia systému objektívu je v. 02.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite