Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KDL-43WG663
 • KDL-43WG665
 • KDL-50WG665
 • KDL-43WF660
 • KDL-43WF663
 • KDL-43WF665
 • KDL-50WF660
 • KDL-50WF663
 • KDL-50WF665

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Zlepšuje všeobecný výkon televízora
 • Rieši problém, keď sa používateľské konto YouTube neodhlásilo po vykonaní voľby Inicializovať osobné údaje

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Zobraziť predchádzajúce výhody a zlepšenia

Obmedzenia

 • Určené na používanie iba s produktami predávanými v Európe. V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, jednoducho skontrolujte verziu softvéru podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor a stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Prejdite na položku Customer Support (Zákaznícka podpora) a stlačte tlačidlo Enter.
 4. V pravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model a verzia softvéru: v8.631 – ak je číslo verzie v8.631 alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu firmvéru.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru) (jednoduché)
 • Použitie úložného zariadenia USB

Použitie funkcie Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru) (jednoduché):

Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkcie a poskytla používateľom najlepší možný dojem z používania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako získavať aktualizácie softvéru, je použitie funkcie Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru). Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Ak ste povolili nižšie uvedenú funkciu Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru), automaticky dostanete upozornenie na aktualizáciu televízora.

 1. Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Vyberte položku Customer Support (Zákaznícka podpora) a stlačte tlačidlo Enter.
 4. Vyberte položku Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru).
 5. Výberom položky On (Zapnuté) softvér automaticky prevezmete. Výberom možnosti Off (Vypnuté) funkciu vypnete.

Nová aktualizácia firmvéru sa bude postupne rozširovať na všetky televízory pripojené k internetu v priebehu niekoľkých týždňov po jej vydaní.

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti „Systémové požiadavky“, „Informácie o súbore“ a „Prevzatie a inštalácia“ sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatic Software Download“ (Automatické preberanie softvéru), môžete ich ignorovať.

Ďalšie najčastejšie otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie na internet alebo ak nemáte záujem čakať na aktualizáciu prostredníctvom funkcie Automatic Software Download (Automatické preberanie softvéru), aktualizáciu môžete prevziať a vykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu 8.631 pre televízor

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2017_8631_enf_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.631

Veľkosť súboru

 • 282 983 457 bajtov

Dátum vydania

 • 18-01-2023

Prevzatie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože inak sa môže stať, že televízor nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry s pevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v hornej časti tejto stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru (pozrite si časť Informácie o súbore).
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do koreňového adresára zariadenia USB.
  Poznámka: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) pripojte do portu USB na televízore.
  Poznámka: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu Settings (Nastavenia) a vyberte ju stlačením tlačidla Enter.
 6. Prejdite na položku Customer Support (Zákaznícka podpora) a vyberte ju.
 7. Prejdite na položku Software Update (Aktualizácia softvéru), vyberte ju a následne vyberte položku USB.
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia a na prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  VÝSTRAHA! Počas procesu inštalácie softvéru:
  • Neodpájajte zariadenie USB
  • Nevypínajte televízor
  • Neodpájajte televízor z elektrickej siete
 10. Keď sa na televízore zobrazí správa Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne a znova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB a nevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte z portu USB.

Krok 2: Kontrola úspešného dokončenia aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.631 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.631 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite a nainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky o aktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.
 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Aby sa zaistilo, že váš televízor bude naďalej dosahovať optimálny výkon, inštalácia staršej verzie softvéru nie je možná: najnovšia verzia softvéru zahŕňa všetky výhody a zlepšenia predchádzajúcich verzií.
 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí správa An error occurred during the software update (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo Software cannot be updated using this USB device (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že vaše úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania POWER na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania POWER a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí správa No newer version of the TV software was found (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie najčastejšie otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite