Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely TV prijímačov:

 • KDL-32EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX719 / NX503
 • KDL-37EX403 / EX500 / EX503 / EX505
 • KDL-40EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX701 / HX703 / HX705 / NX503
 • KDL-46EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX700 / EX701/ EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX703 / HX705
 • KDL-52EX700 / EX703 / EX705
 • KDL-55EX500 / EX503 / EX505 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715
 • KDL-60EX700 / EX703 / EX705

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho televízora.

 • Názov: PKG4.131EUL-0108
 • Dátum vydania: 01. 10. 2012
 • Výhody a vylepšenia:
  • Táto aktualizácia poskytuje protokol TLS1.0 na zaistenie zabezpečenia pre internetové aplikácie a vylepšuje existujúci protokol SSL3.0
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s televízormi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model televízora Bravia, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME [DOMOV], aby ste zobrazili domovské menu
 2. Vyhľadajte kategóriu Product Support [Podpora produktu] a stlačte tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte kategóriu System Information [Systémové informácie] a stlačte tlačidlo OK.
 4. Na obrazovke televízora by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: PKG4.131EUL-0108 - ak je číslo verzie PKG4.131EUL-0108 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Ak chcete aktualizovať firmvér vášho televízora, postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie. Po aktualizácii ostanú osobné nastavenia vášho televízora nezmenené.

Budete potrebovať:

 • počítač s prístupom na internet,
 • USB kľúč,
 • kompatibilný televízor.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že televízor nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania.

Prevzatie súboru aktualizácie

Pred inštaláciou musíte aktualizáciu prevziať z internetu a uložiť na USB kľúč.

 1. Prečítajte si a akceptujte zmluvné podmienky uvedené nižšie a kliknite na odkaz prevziať súbor.
 2. Po výzve uložte súbor na vašu pracovnú plochu. Po dokončení preberania skontrolujte, či je veľkosť súboru 37,893,995 bajtov. Veľkosť zistíte tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, vyberiete možnosť Vlastnosti a veľkosť skontrolujete na karte Všeobecné.
 3. Otvorte program Windows Explorer [Prieskumník], vyhľadajte prevzatý súbor sony_tvupdate_2010_0531_eul_.zip , a rozbaľte ho. Na vašej lokálnej diskovej jednotke sa vytvorí priečinok s názvom sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 .
 4. Priečinok skopírujte na USB kľúč.

Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie môžete vykonať inštaláciu aktualizácie na vašom televízore. Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

Tento proces môže trvať až do 5 minút a počas inštalácie sa váš televízor vypne a automaticky znovu zapne.

 1. Zapnite televízor.
 2. Zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 pripojte do zásuvky USB televízora.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke
 4. Zelený indikátor POWER [NAPÁJANIE] bude 30 sekúnd svietiť, potom začne pomaly blikať žltý indikátor PIC OFF/TIMER [OBRAZ VYPNUTÝ/ČASOVAČ] a zároveň sa rozsvieti červený indikátor STANDBY [POHOTOVOSTNÝ REŽIM].
 5. Po niekoľkých minútach sa televízor vypne a následne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia. - Neodpájajte zariadenie USB ani nevypínajte televízor.
 6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa na obrazovke zobrazí príslušná správa.
 7. Zariadenie USB odpojte zo zásuvky USB.
 8. Úspešnosť aktualizácie skontrolujte podľa pokynov v časti Musím aktualizovať? - Ak je číslo verzie PKG4.131EUL-0108 , televízor bol správne aktualizovaný.

Otázky a odpovede

Potrebujete viac informácií? Pozrite si Najčastejšie otázky o aktualizácii firmvéru cez internet

Najčastejšie otázky a riešenie problémov

Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

Môžem si nainštalovať staršiu verziu firmvéru?
Aby sa zabezpečil optimálny výkon vášho televízora, nie je inštalácia staršieho firmvéru možná.

Môže dôjsť počas aktualizácie k vypnutiu televízora?
Počas aktualizácie sa televízor reštartuje, je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového firmvéru trvá reštartovanie televízora dlhší čas.

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho televízora pomocou internetu.

Na obrazovke televízora sa zobrazí jedna z nasledujúcich správ: "An error occurred during the software update [Pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba]", alebo "Software cannot be updated using this USB device [Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB]" .

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie USB funguje správne. Ak áno, pokúste sa prevziať súbor aktualizácie znovu.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla POWER [NAPÁJANIE] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER [NAPÁJANIE] a zopakujte celý proces inštalácie.

Na displeji predného panela televízora sa zobrazí hlásenie "No newer version of the TV software was found [Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora]".
Váš televízor už má nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru, takže ho nemusíte aktualizovať.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite