Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

Sony Channel Editor je inteligentný nástroj, ktorý vám umožňuje jednoduchú úpravu zoznamu kanálov. Pomocou jednoduchého dizajnu a výkonných funkcií môžete presúvať, odstraňovať a triediť kanály, čo vám umožňuje prispôsobiť si televízor podľa svojich požiadaviek.

 • Verzia 1.2.0
  – Opravuje problémy s kompatibilitou s novšími verziami programovacieho jazyka Java
  – Boli pridané tlačidlá priblíženia a oddialenia na zväčšenie/zmenšenie veľkosti kanálov v zozname kanálov
  - V karte Pomocníka sa teraz nachádza odkaz na články online používateľskej príručky
  – Používateľská príručka je teraz umiestnená v balíku nástroja Editor, ktorý je dostupný v ponuke „About“ (iba anglická verzia)
  – Zmeny lokalizovaného obsahu – platné pre určité jazyky
  – Ďalšie menšie opravy chýb
 • Verzia 1.1.0
  – Zakódované kanály sú označené symbolom ($)
  – Po odstránení kanálov sa zvyšné kanály zo zoznamu kanálov okamžite popresúvajú nahor tak, aby vyplnili prázdne miesta
  – Všetky typy kanálov (vrátane údajových kanálov) sa budú odteraz zobrazovať v zozname kanálov a môžu sa odstrániť
  – Opravuje chybu súvisiacu s problémom pri ukladaní viacerých súborov naraz

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Overte si, či váš televízor používa najnovšiu dostupnú verziu softvéru

Poznámka: Váš softvér už môže byť aktuálny.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.
 • Režim Java Runtime (všetky verzie programovacieho jazyka Java sú kompatibilné)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Verzia súboru

 • 1.2.0

Dátum vydania

 • 18-04-2019

Prevzatie

Postup prevzatia softvéru:

Pred inštaláciou je potrebné softvér prevziať z internetu a uložiť do svojho počítača Mac.


Krok 1
Prevezmite súbor [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] do svojho počítača a otvorte ho.
Obrazovka počítača

 1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v dolnej časti stránky a prevezmite inštalačný súbor do svojho počítača Mac.
Krok 2
Myšou presuňte súbor „Sony Channel Editor“ do priečinka Aplikácie.
Obrazovka počítača

Krok 3
Otvorením súboru „Sony Channel Editor“ z priečinka Aplikácie spustite aplikáciu Channel Editor.
Obrazovka počítača

Krok 4
Nástroj Sony Channel Editor je teraz pripravený.

Používanie nástroja

Zoznam kanálov svojho televízora môžete pozmeniť pomocou troch jednoduchých krokov:
 1. Exportujte zoznam kanálov z televízora.
 2. Upravte zoznam kanálov v počítači.
 3. Importujte upravený zoznam kanálov do televízora.
Podrobnejší popis je uvedený nižšie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 1. Export zoznamu kanálov z vášho televízora:
  • Vložte externú pamäť USB do portu USB na televízore.
   a) Na modeloch Sony vybavených systémom Android prejdite na položky:
   [Home] (Domov) > [Settings] (Nastavenia) > [Channel Setup] (Nastavenie kanálov) > [Digital setup] (Digitálne nastavenie) > [Technical Set-up] (Technické nastavenie) > [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) > [Export] (Exportovať)
   b) Na modeloch Sony, ktoré nie sú vybavené systémom Android, prejdite na položky:
   [Home] (Domov) > [Settings] (Nastavenia) > [System Settings] (Nastavenia systému) > [Channel Set-up] (Nastavenie kanálov) > [Digital Set-up] (Digitálne nastavenie) > [Technical Set-up] (Technické nastavenie) > [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) > [Export] (Exportovať)
  • Súbor s názvom „sdb.xml“ sa skopíruje do externej pamäte USB.

 2. Úprava zoznamu kanálov vo vašom počítači:
  • Vložte externú pamäť USB so súborom „sdb.xml“ do portu USB na počítači.
  • Spustite nástroj Channel Editor a otvorte súbor „sdb.xml“.
  • Znovu usporiadajte programy v zozname kanálov.
  • Uložte upravený zoznam kanálov do súboru „sdb.xml“ do externej pamäte USB.

 3. Import zoznamu kanálov do vášho televízora:
  • Vložte externú pamäť USB s upraveným súborom „sdb.xml“ do portu USB na televízore.
   a) Na modeloch Sony vybavených systémom Android prejdite na položky:
   [Home] (Domov) > [Settings] (Nastavenia) > [Channel Setup] (Nastavenie kanálov) > [Digital setup] (Digitálne nastavenie) > [Technical Set-up] (Technické nastavenie) > [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) > [Import] (Importovať)
   b) Na modeloch Sony, ktoré nie sú vybavené systémom Android, prejdite na položky:
   [Home] (Domov) > [Settings] (Nastavenia) > [System Settings] (Nastavenia systému) > [Channel Set-up] (Nastavenie kanálov) > [Digital Set-up] (Digitálne nastavenie) > [Technical Set-up] (Technické nastavenie) > [Program List Transfer] (Prenos zoznamu programov) > [Import] (Importovať)
  • Po reštartovaní vášho televízora budete mať nový zoznam kanálov

Ďalšie informácie nájdete v úplnej používateľskej príručke tu.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite