Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KD-55S8005C
 • KD-65S8005C
 • KD-55S8505C
 • KD-65S8505C
 • KD-55SD8505
 • KD-65SD8505
 • KD-49X8005C
 • KD-55X8005C
 • KD-43X8301C
 • KD-43X8305C
 • KD-43X8307C
 • KD-43X8308C

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Rieši problém s čiernou obrazovkou spôsobený dekódovaním formátu High Efficiency Video Coding (HEVC) prostredníctvom TV tunera
 • Zlepšuje funkciu Wi-Fi

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Zobraziť predchádzajúce výhody a zlepšenia

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Video sprievodca: Aktualizácia televízora

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, verziu softvéru jednoducho skontrolujete podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo HELP (POMOC) na diaľkovom ovládači.
 2. Na televíznej obrazovke sa pod názvom modelu zobrazuje číslo verzie softvéru.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzia softvéru: PKG-xxxxxxxx

Ak je číslo verzie PKG5.457.xxxx alebo vyššie, máte už najnovšiu verziu softvéru a aktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatic software download (Automatické preberanie softvéru) (jednoduché)
  POZNÁMKA: Váš televízor môže uvádzať stav Software is up to date (Softvér je aktualizovaný) aj v prípade, že novšia verzia nie je nainštalovaná. Vydania aktualizácií Automatického preberania softvéru sú odstupňované a nemusia byť okamžite k dispozícii. Skúste to znova neskôr. Ak chcete vykonať aktualizáciu teraz, postupujte podľa pokynov na prevzatie a inštaláciu aktualizácie softvéru pomocou jednotky USB flash.
 • Použitie jednotky USB flash

Použitie funkcie Automatic software download (Automatické preberanie softvéru) (jednoduché):

Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť a poskytla používateľom najlepší možný dojem z používania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako získavať aktualizácie softvéru, je použitie funkcie Automatic software download(Automatické preberanie softvéru). Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Ak ste povolili nižšie uvedenú funkciu Automatic software download (Automatické preberanie softvéru), automaticky dostanete upozornenie na aktualizáciu televízora.

 1. Stlačte tlačidlo HELP (POMOC) na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku System software update (Aktualizácia systémového softvéru).
 3. Vyberte položku Automatic software download(Automatické preberanie softvéru).

Nová aktualizácia firmvéru sa bude postupne rozširovať na všetky televízory pripojené k internetu v priebehu niekoľkých týždňov po jej vydaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nasledujúce časti „Systémové požiadavky“, „Informácie o súbore“, „Prevzatie“ a „Inštalácia“ sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom jednotky USB flash. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatické preberanie softvéru“, môžete ich ignorovať.

Ďalšie asto kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

Použitie jednotky USB flash:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím jednotky USB flash. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie k internetu alebo ak ne’máte záujem čakať na aktualizáciu prostredníctvom funkcie Automatic software download (Automatické preberanie softvéru), aktualizáciu môžete prevziať a vykonať použitím jednotky USB flash podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • jednotku USB flash
  * Televízor môžete aktualizovať, aj keď sa na jednotke USB flash nachádzajú ďalšie súbory.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu 5.457 pre televízor

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2015_5457_eub_auth.zip

Verzia súboru

 • 5.457

Veľkosť súboru

 • 1 603 630 724 bajtov

Dátum vydania

 • 07-04-2021

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte akékoľvek nahrávanie (len rekordéry s pevným diskom USB).

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do jednotky USB flash.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru (pozrite si časť Informácie o súbore ).
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  POZNÁMKA: Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg).
 4. Vložte jednotku USB flash do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte rozbalený súbor do koreňového adresára vášho zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Root directory (Koreňový adresár) je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte jednotku USB flash z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Nainštalujte aktualizáciu

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Jednotku USB flash obsahujúcu extrahovaný súbor (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) vložte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Po rozpoznaní jednotky USB flash sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť a znova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru z jednotky USB flash, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo a na televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.
 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne a následne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  VÝSTRAHA: Počas inštalácie softvéru:
  • Neodpájajte zariadenie USB
  • Nevypínajte televízor
  • Neodpájajte televízor z elektrickej siete.
 7. Keď sa aktualizácia softvéru dokončí, na televízore sa zobrazí správa informujúca o dokončení aktualizácie softvéru.
 8. Opatrne vyberte zariadenie USB z otvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG5.457.xxxx, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG5.457.xxxx, aktualizáciu prevezmite a nainštalujte znova.

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.
 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. V záujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody a vylepšenia predchádzajúcich verzií.
 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Áno, počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to bežný jav. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správaAn error occurred during the software update (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo Software cannot be updated using this USB device (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania POWER na televízore.
 2. Opäť stlačte tlačidlo napájania POWER a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí hlásenie No newer version of the TV software was found (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

POZNÁMKA: Ak sa pokúšate aktualizovať softvér prostredníctvom jednotky USB flash, skontrolujte nasledujúce.

 • Uistite sa, že vaša jednotka USB flash funguje správne.
 • Jednotka musí byť naformátovaná na formát FAT16, FAT32, exFAT alebo NTFS.
 • Aktualizácia môže zlyhať aj pri použití jednotky USB flash, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, v závislosti od veľkosti a štruktúry adresárov iných súborov na jednotke. Ak dôjde k zlyhaniu aktualizácie, vymažte ostatné súbory a skúste to znova iba so súborom aktualizácie uloženom na jednotke USB flash. Ak aktualizácia opätovne zlyhá, naformátujte jednotku USB flash na formát FAT32 a skúste to znova.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite