• Zákazníkom, ktorí používajú aplikáciu Imaging Edge Mobile:
  • Aktualizované fotoaparáty viac nebude možné pripojiť k aplikácii Imaging Edge Mobile. Po aktualizovaní fotoaparátu nainštalujte aplikáciu Creators' App.
  • Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Imaging Edge Mobile (ver.7.7.2 alebo novšia), aby bolo možné fotoaparát spárovať s aplikáciou Creators' App. Ak nemáte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Imaging Edge Mobile, aktualizujte ju predtým, ako sa pokúsite spárovať fotoaparát s aplikáciou Creators' App.
  • Ak používate iPhone/iPad, po aktualizácii iPhone/iPad vypnite a znovu zapnite (reštartujte). Následne spárujte fotoaparát s aplikáciou Creators' App. Pokyny na inštaláciu a pripojenie aplikácie Creators' App, nájdete v časti Migrácia z aplikácie Imaging Edge Mobile do aplikácie Creators' App.
 • Bezpečnostné opatrenia pri aktualizácii z ver.1.02 alebo staršej
  • Pri aktualizácii z ver. 1.02 alebo staršej musíte najprv aktualizovať na ver. 1.05 a až potom môžete pokračovať v aktualizácii na ver. 3.00 . Na ver. 3.00 aktualizujte až po aktualizácii na ver. 1.05. Ak sa pokúsite aktualizovať na ver. 3.00 bez aktualizácie na ver. 1.05, dôjde k chybe a aktualizáciu nebude možné vykonať.
  • Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru.
   Poznámka: Ak sa pri zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka s nastaveniami Date/Time (Dátum/čas), nezabudnite nastaviť dátum a čas na správne hodnoty.
   1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka).
   2. Vyberte položku Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia).

Ak už ide o ver. 1.05 alebo novšiu, aktualizujte ju na najnovšiu verziu systémového softvéru.

Ver. 1.05 (pre ver. 1.02 alebo staršiu)

najnovšia aktualizácia (pre ver. 1.05 alebo novšiu)

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite