Ako pripojiť diaľkové ovládanie naživo k akčnej kamere

Ak budete používať diaľkové ovládanie spolu s kamerou, znamená to, že od prvej sekundy môžete začať zaznamenávať váš beh, jazdu na bicykli alebo na skateboarde. Diaľkové ovládanie sa pripája na zápästie, čo vás vôbec neobmedzuje v pohybe, a výdrž batérie dosahuje 4 hodiny, čo vám zase umožní zaznamenať aj celú vzdialenosť. Pomocou diaľkového ovládania môžete sledovať aj priebeh vašej činnosti. Jeho vodotesnosť dosahuje až 3 m, preto je vhodný na surfovanie a iné vodné športy.


Príprava diaľkového ovládania

 1. Otvorte obrazovku MENU a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) > Connection Setting (Nastavenie pripojenia).
 2. Ak máte iba jednu kameru, vyberte pripojenie SINGLE (JEDINÉ).
  Ak chcete použiť diaľkové ovládanie pre viac kamier, vyberte pripojenie MULTI (VIACERÉ). Diaľkové ovládanie môžete naraz použiť až s piatimi kompatibilnými kamerami.

Zaregistrujte kameru do diaľkového ovládania

 1. Na obrazovke MENU vyberte ikonu zobrazujúcu kameru a diaľkové ovládanie .
 2. Teraz je diaľkové ovládanie pripravené zaregistrovať kameru. V tomto režime zotrvá 2 minúty, preto sa uistite, že ste kameru zaregistrovali pred uplynutím tejto doby.
 3. Na kamere vyberte postupne položky [SETUP], [confg] > [Wi-Fi] > [multi] > new.
 4. Teraz by na displeji malo blikať slovo [PREP].
 5. Počkajte, až kým sa na obrazovke diaľkového ovládania neobjaví správa [OK] a potom potvrďte registráciu stlačením tlačidla [REC/ENTER].
 6. Po dokončení registrácie sa na displeji zobrazí správa [DONE] (HOTOVO) a po 2 sekundách je kamera pripravená na použitie.

Ak registrujete viac kamier, tieto kroky zopakujte.


Pripojenie diaľkového ovládania ku kamere
Ak ste zaregistrovali kameru do diaľkového ovládania a zapnete obe zariadenia, pripoja sa cez sieť Wi-Fi. (Na zapnutom diaľkovom ovládaní sa objaví modré svetlo.)

Viac informácií o pripojení kamery k diaľkovému ovládaniu nájdete v návode na použitie kamery.


Obrazovka a ikony diaľkového ovládania
Na diaľkovom ovládaní sa zobrazí režim kamery ako aj to, či kamera práve nenahráva.

IkonaVýznam
Režim snímania fotografií
Režim nahrávania videa
Režim fotografií v intervaloch
Pripojené
Spracováva sa alebo sa prenáša

Ak kamera nahráva alebo sníma fotografie v intervaloch, v rohu príslušnej ikony sa zobrazí bodka:
ak ste pripojili viac kamier, na diaľkovom ovládaní môžete stlačiť tlačidlo UP/DOWN (NAHOR/NADOL) a prechádzať tak medzi nimi. Ikona pre kameru, ktorú ste práve zvolili, sa označí farebným políčkom.
Hlavný displej diaľkového ovládania (Live View) sa zosynchronizuje s obrazovkou LCD zvolenej kamery.

Snímanie fotografií a nahrávanie videí

 1. Ak chcete začať nahrávať alebo snímať fotografiu, stlačte tlačidlo REC/ENTER na diaľkovom ovládaní. Ak máte pripojených viac kamier, každá z nich zachytí signál v rovnakom čase, ale v závislosti od nastavení a polohy jednotlivých kamier môže dôjsť k časovému posunu.
 2. Ak kamera nahráva alebo sníma fotografie v intervaloch, na diaľkovom ovládaní sa zobrazí červené svetlo.
 3. Pre zastavenie nahrávania znovu stlačte tlačidlo REC/ENTER.

Riešenie problémov

Hlásenia o chybe...

IkonaVýznamĎalší postup
Chyba v kamereSkontrolujte, či kamera alebo pamäťová karta, ku ktorej ste pripojení, správne funguje.
Chyba pripojeniaSkontrolujte, či je kamera zapnutá a či je v správnom režime. Skontrolujte pripojenie Wi-Fi a silu signálu.
Pokus o pripojenie k nekompatibilnej kamerePreštudujte si návod k diaľkovému ovládaniu, aby ste sa uistili, že kamera je kompatibilná s diaľkovým ovládaním.
ČísloVýznamĎalší postup
03-03
03-04
Chyba pripojeniaSkontrolujte, či je kamera zapnutá a či je v správnom režime. Skontrolujte pripojenie Wi-Fi a silu signálu.
03-05Maximálny počet pripojených kamierOdpojte jednu alebo viac kamier z diaľkového ovládania.