Príručka fotografa: Ako s fotoaparátom získať peknú fotografiu

Ak ste predtým používali kompaktný digitálny fotoaparát, všetky obrázky sa pravdepodobne uložili ako súbory vo formáte JPEG. Aj váš fotoaparát DSLR dokáže vytvoriť tieto súbory, ale taktiež ponúka voľbu vytvorenia súborov vo formáte Raw. Čo je súbor Raw a prečo by ste ho mali použiť namiesto obvyklého formátu JPEG?

Pri snímaní obrázka snímač fotoaparátu zaznamená oveľa väčšie množstvo údajov ako si vyžaduje vytvorenie súboru vo formáte JPEG. Pre vytvorenie menšieho súboru musí fotoaparát pri spracovaní obrázka veľké množstvo týchto údajov vymazať. Výsledný obrázok je vhodný pre väčšinu typov využitia, ako napr. tlač alebo zdieľanie obrázkov prostredníctvom e-mailu alebo webovej stránky.

Na rozdiel od súboru vo formáte JPEG nie je súbor vo formáte Raw spracovaný alebo komprimovaný. Obsahuje všetky údaje zaznamenané snímačom pri snímaní obrázka. Zahŕňa väčší rozsah farieb a tónov ako súbor vo formáte JPEG a taktiež môže mať detailnejšie zobrazené príliš preexponované časti alebo tiene obrázka. Z tohto dôvodu sa niekedy nazýva "digitálny negatív". A práve tak, ako vám vyvolanie a tlač vlastných obrázkov v tmavej komore umožňuje vytvoriť lepšie výsledné obrázky ako získate v miestnom obchode s fotografiami, pomocou dodatočných údajov zaznamenaných v súbore vo formáte Raw môžete získať obrázky v lepšej kvalite. Vyžaduje si to iba trochu cviku

Pre spracovanie súborov vo formáte Raw potrebujete špeciálny softvér na "konverziu formátu raw", ako napr. softvér Image Data Converter SR dodaný s vaším fotoaparátom.

Keď v softvéri Image Data Converter otvoríte súbor vo formáte Raw, najskôr zobrazí obrázok tak, ako by vyzeral, keby ste naň aplikovali nastavenia použité vo fotoaparáte v čase snímania obrázka. Potom môžete zmeniť expozíciu, vyváženie bielej, režim farby, kontrast a množstvo iných nastavení, aby obrázok vyzeral podľa vašich predstáv. Aby ste videli výsledný efekt, môžete vedľa seba zobraziť obrázok "pred" a "potom". Pritom sa nemusíte báť, že obrázok pokazíte. Po dokončení upravovania obrázku môžete výsledný obrázok uložiť ako nový súbor vo formáte TIFF alebo JPEG. Pôvodný súbor vo formáte Raw zostane úplne nezmenený, takže ak budete chcieť, môžete ho neskôr použiť a aplikovať naň úplne iné nastavenia.

Príklady výhod, ktoré získate výberom formátu RAW namiesto formátu Jpeg:

Príklad 1

V tomto príklade zreteľne vidíte, že kvapky vody dopadajúce na podlahu nie sú na obrázku vo formáte JPEG detailne zobrazené. A obrázok ako celok taktiež vykazuje nedostatok detailného zobrazenia preexponovaných oblastí.

Zväčšite obrázok

Obrázok vo formáte RAW obsahuje oveľa viac detailov, a preto vyzerá ostrejší.

Zväčšite obrázok

Zväčšené detaily rozdielu medzi obrázkom vo formáte RAW a JPEG

Zväčšite obrázok

Príklad 2

Obrázok nasnímaný v režime JPEG

V tomto príklade bol obrázok nasnímaný na konci dňa pri západe slnka. Červené osvetlenie okolia vydržalo iba niekoľko minút. Výzvou je znovu osviežiť toto červené osvetlenie okolia na obrázku. V režime jpeg je obrázok podexponovaný a farby sú nevýrazné. Obrázok nemá v sebe nič zvláštne

Upravený súbor vo formáte RAW

príklad 2