Spôsob čistenia a údržby fotoaparátu a objektívu


Pri odstraňovaní/pripájaní objektívu sa do fotoaparátu môže dostať prach alebo nečistoty a priľnúť na povrch obrazového snímača. V takom prípade sa na výslednej snímke objaví tmavá bodka.

Váš fotoaparát (SLT-A55/A55V/A33) zahŕňa funkciu protiprachovej vibrácie, ktorá zabraňuje zachytávaniu prachu na obrazovom snímači. Ak sa však aj napriek tomu na obrazovom snímači zachytí prach alebo nečistoty, vyčistite ho podľa doleuvedeného postupu.

Pred čistením

Po čistení