Spôsob čistenia a údržby fotoaparátu a objektívu

Na fotografii nasnímanej fotoaparátom sú škvrny alebo prach
Najčastejším problémom, s ktorým sa fotografi pracujúci s digitálnymi fotoaparátmi stretávajú, je prach na snímači fotoaparátu. Môže to mať negatívny vplyv na vaše fotografie, pretože kvôli rozptýleniu prachu môžu byť na svetlejších častiach záberu viditeľné škvrny. Vo väčšine prípadov to možno pozorovať na zábere modrej oblohy, ako je to znázornené na nasledujúcom príklade.Niekedy sa stretávame s nesprávnym názorom, že škvrny na fotografiách sú výsledkom prítomnosti prachu na systéme Translucent Mirror (priehľadné zrkadlo), elektronickom hľadáčiku alebo na objektíve. Prach na systéme Translucent Mirror alebo v elektronickom hľadáčiku nijako neovplyvňuje finálne vykreslenie fotografie. Bežné čiastočky prachu v objektíve sú veľmi malé a príliš ďaleko od ohniskového bodu, takže na fotografiách nemôžu byť viditeľné.
Aké preventívne opatrenia môžem vykonať, aby sa prach neusádzal na snímači ani na systéme Translucent Mirror?

Zabrániť preniknutiu prachu do fotoaparátu nie je možné, avšak existuje mnoho malých trikov, ktoré toto riziko dramaticky znížia.

 1. Pred výmenou objektívu vypnite fotoaparát. Zníži sa tým statický náboj na snímači a tým aj riziko pritiahnutia prachu.
 2. Pred pripevnením objektívu k fotoaparátu overte, či je vonkajšia strana zadného prvku objektívu čistá a bez prachu. Použite fúkač na odfúknutie prachu a najmä iných čiastočiek, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle. V prípade potreby potom môžete použiť suchú handričku z mikrovlákien.
 3. Nenechávajte fotoaparát príliš dlho s otvorenou prírubou pre objektív. Keď odpojíte objektív, nasaďte na fotoaparát kryt alebo ihneď vymeňte objektív.
 4. Ak je to možné, objektívy meňte len v suchom prostredí, ktoré nie je príliš prašné ani piesčité.
 5. Pri výmene objektívu nasmerujte prírubu pre objektív smerom nadol, aby prach nepadal do fotoaparátu.
 6. Udržujte kryt zadnej časti objektívu a kryt tela fotoaparátu čistý a bez prachu. Keď je objektív pripojený k fotoaparátu, kryt zadnej časti objektívu môžete pripevniť ku krytu tela fotoaparátu. Takto sa v krytoch nebude hromadiť prach a špina, a to najmä v prípade, ak kryty prenášate v puzdre na fotoaparát.
 7. Puzdro na fotoaparát udržujte čisté. Boli by ste prekvapení, koľko špiny a prachu sa nahromadí v puzdre po krátkom čase používania. Úplne vyprázdnite puzdro a pomocou vysávača ho vyčistite od prachu a špiny. Pred použitím vysávača vyberte z puzdra všetky malé časti, napríklad pamäťové karty, kryt pätice na príslušenstvo a podobne.
Čo mám robiť, ak na záberoch spozorujem prach?

Fotoaparáty SLT obsahujú dvojstupňovú protiprachovú funkciu Anti Dust.

 1. Antistatický povrch optického nízkopriepustného filtra
 2. Vibrácie snímača na strasenie prachu, ktorý je voľne usadený na nízkopriepustnom filtri. (modely SLT predstavené v lete 2011 (SLT-A77 a novšie modely) obsahujú v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi funkciu efektívnejších ultrazvukových vibrácií na strasenie prachu)

Tieto vibrácie snímača sa automaticky vykonajú vždy, keď sa fotoaparát vypne a možno ich v prípade potreby aktivovať aj v ponuke. Keďže sa protiprachová funkcia fotoaparátu Anti Dust automaticky vykoná pri každom vypnutí fotoaparátu, prach viditeľný na záberoch nasnímaných pred použitím funkcie už mohol zmiznúť. Okrem toho sú čiastočky bežného prachu veľmi tenké a pri pohľade na snímač ich ťažko voľným okom spozorovať.

Čistenie snímača fotoaparátu (resp. optického nízkopriepustného filtra pred ním)

Spoločnosť Sony schvaľuje len jeden spôsob čistenia samotným zákazníkom, a to použitím ručného gumeného fúkača (raketového fúkača)*. Použitie iných spôsobov predstavuje riziko poškodenia snímača respektíve optického nízkopriepustného filtra umiestneného pred snímačom a straty záruky na fotoaparát.

Pri čistení optického nízkopriepustného filtra umiestneného pred snímačom postupujte nasledovne:

 1. Vypnite fotoaparát, aby sa automaticky vykonalo vibrovanie snímača za účelom strasenia prachu.
 2. Odpojte objektív. Následne uvidíte systém „Translucent Mirror“, ktorý blokuje obrazový snímač. Pomocou gumeného fúkača jemne odfúknite prach usadený na systéme Translucent Mirror, ale dbajte pri tom na to, aby ste sa ho nedotkli.
 3. Zrkadlo je potrebné otočiť smerom nahor, aby ste sa dostali k snímaču. Prstom jemne zatlačte na uzamykaciu páčku zrkadla, aby sa zrkadlo otočilo smerom nahor.

  Dbajte na to, aby ste sa nedotkli povrchu priehľadného zrkadla! Zrkadlo tohto fotoaparátu je vyrobené z priehľadnej fólie. Ak sa dotknete zrkadla, môže sa znečistiť alebo zdeformovať, čo ovplyvní kvalitu záberov alebo výkon fotoaparátu.
 4. Nasmerujte fotoaparát nadol, špičku fúkača zasuňte do príruby pre objektív na fotoaparáte a niekoľkokrát fuknite. Týmto by sa mali uvoľniť zo snímača čiastočky bežného prachu a vyfúknuť ich z fotoaparátu.
 5. Po skončení znova prstom jemne tlačte zrkadlo späť do normálnej polohy, kým nezaznie kliknutie. Znova pripomíname, aby ste sa dotýkali rámu zrkadla, nie povrchu samotného zrkadla.

*Ručný gumený fúkač/raketový fúkač: Existuje množstvo výrobcov ponúkajúcich ručné fúkače, ktoré sa môžu výrazne líšiť cenou a kvalitou. Kvalitné gumené fúkače majú vymeniteľné vzduchové filtre, vďaka ktorým sa do komory fotoaparátu nefúkne viac prachu. Gumený fúkač je nevyhnutnou súčasťou fotografického vybavenia a vo väčšine prípadoch okamžite zaistí vynikajúce výsledky.

Poznámka: Na čistenie snímača nikdy nepoužívajte stlačený vzduch! Tlak môže byť príliš vysoký a môže spôsobiť poškodenie, rovnako sa môžu na nízkopriepustný filter alebo systém Translucent Mirror náhodne dostať malé kvapky agresívnych kvapalín a spôsobiť vážne poškodenia.

Prach na systéme Translucent Mirror

Systém Translucent Mirror je veľmi citlivou súčasťou fotoaparátu.

Zrkadlo tohto fotoaparátu je vyrobené z priehľadnej fólie. Ak sa dotknete zrkadla, môže sa znečistiť alebo zdeformovať, čo ovplyvní kvalitu záberov alebo výkon fotoaparátu. Okrem toho sa môže priehľadná fólia ľahko poškriabať.

Nikdy sa nepokúšajte zotierať špinu, prach alebo mastnotu zo zrkadla SLT a nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky. Poškodí sa tým systém Translucent Mirror. Poškodenie spôsobené priamym kontaktom s priehľadnou fóliou nie je kryté zárukou.

Ak chcete udržiavať zrkadlo SLT čisté a zaistiť optimálny výkon fotoaparátu, pravidelne používajte gumený fúkač*, aby sa nehromadil prach. Pred výmenou objektívu vyčistite aj vonkajšok zadného prvku objektívu. Je to vhodné najmä pred použitím fotoaparátu v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo v prostredí, kde hrozí kondenzácia. Kombinácia prachu na zrkadle SLT a vlhkosti alebo kondenzácie môže spôsobiť to, že sa prach prilepí k zrkadlu.

*Ručný gumený fúkač/raketový fúkač: Existuje množstvo výrobcov ponúkajúcich ručné fúkače, ktoré sa môžu výrazne líšiť cenou a kvalitou. Kvalitné gumené fúkače majú vymeniteľné vzduchové filtre, vďaka ktorým sa do komory fotoaparátu nefúkne viac prachu. Gumený fúkač je nevyhnutnou súčasťou fotografického vybavenia a vo väčšine prípadoch okamžite zaistí vynikajúce výsledky.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch! Tlak môže byť príliš vysoký a môže spôsobiť poškodenie, rovnako sa môžu na systém Translucent Mirror náhodne dostať malé kvapky agresívnych kvapalín a spôsobiť vážne poškodenia.

Prach vnútri objektívu

Prach vnútri objektívu je bežný jav a nie je dôvodom na obavy. V porovnaní s prachom na snímači sa prach vnútri objektívu na záberoch nezobrazí. Takže ak spozorujete prach vnútri objektívu (je ho možné ľahšie spozorovať voľným okom ako prach na snímači), môžete pokračovať vo fotografovaní!

Objektívy musia prepúšťať určitý objem vzduchu, pretože prvky objektívu vnútri sa pri zaostrovaní alebo približovaní neustále pohybujú. Ak by boli objektívy úplne utesnené, prvky objektívu by sa mohli pohybovať len minimálne a tlak vzduchu by ich tlačil späť.

Aj keď je objektív úplne nový, vnútri neho sa už môže nachádzať malé množstvo prachu. Nejde o poruchu. Objektívy sa vyrábajú s veľkou precíznosťou vo veľmi čistom prostredí, ktoré však nie je možné udržiavať stopercentne bezprašné.

Čistenie a údržba tela fotoaparátu a objektívu

Čistenie tela fotoaparátu a objektívu je veľmi dôležité pre udržanie dobrého stavu vybavenia a rovnako si to vyžaduje opatrnú manipuláciu. Najlepší spôsob ako ich udržať v dobrom stave je dôkladná starostlivosť:

Vždy nasadzujte kryty objektívu.
Objektívy uschovávajte v ochrannom puzdre.
Vybavenie fotoaparátu prenášajte vo vhodnom puzdre.

Príslušenstvo nájdete tu.

Kondenzácia sa môže objaviť aj vtedy, ak sa nachádzate vo veľmi vlhkom prostredí alebo sa presuniete z chladného na teplé miesto. Kondenzácia môže viesť k oxidácii niektorých kovových častí vnútri tela, čoho následkom môžu byť poruchy. Navyše to môže viesť k tvorbe plesní a k poškodeniu vybavenia. Ak chcete znížiť toto riziko, rozumným riešením je nosiť v prenosnom puzdre vrecko silikagelu. Silikagel napomáha absorbovať istú časť vlhkosti.

Pri manipulácii so zariadením sa môže do tela fotoaparátu a na objektív dostať prach alebo iné pevné čiastočky a na objektíve sa môžu objaviť odtlačky prstov. Nižšie je uvedený spôsob odstránenia týchto nečistôt bez poškodenia zariadenia.

 1. Telo fotoaparátu

  Ak ste napríklad strávili deň na pláži, do štrbín na tele fotoaparátu sa mohli dostať zrnká piesku. Ak ich okamžite neodstránite, môžu sa dostať do nastavovacích voličov, čo môže mať za následok predčasné opotrebovanie a nepoužiteľnosť fotoaparátu. Taktiež môžu vážne poškodiť zaostrovacie prstence objektívu.
  Najjednoduchším riešením na odstránenie čiastočiek je vonkajšiu stranu tela vyčistiť pomocou jemnej kefky. Pri čistení nevyvíjate silný tlak, pretože môžete poškriabať telo alebo displej LCD.
  Ak sa vám pomocou kefky nepodarí odstrániť prilepený prach, môžete použiť vatový tampón. Fúkacia loptička je veľmi efektívna pri čistení ťažko dostupných miest.
  Ak je telo fotoaparátu znečistené ťažko odstrániteľným materiálom (blato atď.), použite jemne navlhčenú handričku z mikrovlákien (ľahko dostupná v predajniach s optikou). Handričku z mikrovlákien odporúčame, pretože nepoškriabe displej LCD.
  Nepoužívajte žiadne chemické produkty, ako napr. riedidlá, benzín, alkohol, čistiace utierky na jedno použitie atď.

 2. Objektívy

  Pri manipulácii s objektívmi musíte byť obzvlášť opatrní. Sklo, z ktorého je objektív vyrobený je veľmi krehké a môže sa ľahko poškriabať. Objektív čistite iba v prípade, že neexistuje iné riešenie. Každé čistenie ovplyvňuje optický povrch. Zakaždým zanechá stopy, aj keď nie sú voľným okom viditeľné. Je lepšie mať jemne zaprášený, ako poškriabaný objektív.
  Čistenie je nevyhnutné, ak na objektíve objavíte odtlačky prstov; zanechávajú mastné a kyslé stopy a môžu poškodiť antireflexnú vrstvu objektívu. Suché kvapky vody a morské kvapky obsahujú kryštály soli, ktoré môžu takisto poškodiť sklo, a preto musia byť odstránené.
Odstraňovanie prachu a mikročastíc

Najskôr pomocou gumeného fúkača odstráňte väčšinu prachu. Nikdy na ofukovanie nepoužívajte ústa. V takom prípade sa na objektív dostanú čiastočky slín, ktoré sa ťažko odstraňujú.

Potom pomocou veľmi jemnej kefky odstráňte prach z objektívu. Štetiniek kefky sa nedotýkajte rukami, pretože ich zamastíte, čoho následkom budú mastné škvrny. Pri čistení nevyvíjajte prílišný tlak. Napríklad po dni strávenom na pláži sa na skle objektívu môžu zachytiť mikročastice kryštálikov alebo kremeňa a nesprávnym čistením sa môže poškriabať optický povrch.

Odstránenie mastných škvŕn a odtlačkov prstov

Základným pravidlom je zabrániť dotyku skla objektívu prstami. Ak na skle objektívu nájdete odtlačky prstov, nikdy sa ich nepokúšajte odstrániť pomocou oblečenia alebo vreckovky. Majú príliš drsné vlákna, ktoré môžu poškriabať sklo.

Odstráňte ich pomocou handričky z mikrovlákien, a noste ju v prenosnom puzdre, aby ste zabránili jej zaprášeniu.
Ak na odstránenie mastných škvŕn potrebujete použiť kvapalinu, nepoužívajte vodu z vodovodu, pretože zrnká soli môžu sklo poškriabať.
Namiesto toho namočte handričku z mikrovlákien do deionizovanej vody a jemne bez trenia sa ňou dotýkajte povrchu skla.