Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prehrávačov diskov Blu-ray:

 • BDP-S790

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru prehrávača diskov Blu-ray na verziu M13.R.0510
 • Dátum vydania: 17/12/2014
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
  • Vylepšenie internetového videa BRAVIA.
  • Portál podpory Sony Entertainment Network.
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi diskov Blu-ray predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model prehrávača diskov Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M13.R.0510 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray - ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI2, vyberte vstup HDMI2.
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka XrossMediaBar (XMB™).
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER.
 4. Označte položku Quick Start Mode [Režim Quick Start] a skontrolujte, či je nastavená na možnosť OFF [VYP.]. Ak je zvolená možnosť "ON [ZAP]", aktualizácia nemusí byť úspešná.
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version M13.R.0510 [Verzia softvéru M13.R.0510]" - ak je číslo verzie 11.R.0510 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray:

 1. Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

  Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne si z internetu prevezmite aktualizáciu do vášho prehrávača diskov Blu-ray.

  Budete potrebovať:

  • kábel Ethernet na pripojenie vášho prehrávača diskov Blu-ray k internetu
  • aktívne internetové pripojenie
  • kompatibilný televízor

  Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

  Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

  • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
  • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
  • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

  Príprava zariadenia:

  • Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
  • Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray k internetu.
  • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

  Prevzatie aktualizácie:

  1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte možnosť ENTER.
  2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?].
  3. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
  4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
  5. During the update, you see the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
  6. Prehrávač sa reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. – Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
  7. You will see again the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
  8. Keď sa prehrávač automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
  9. Opätovne zapnite prehrávač.
  10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M13.R.0510, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

  Riešenie problémov

  Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou internetu.

  • "UP NG" is displayed on the player front panel display.
   Please perform the following procedure:
   1. Ensure there is no problem with your network connection to the Internet.
   2. Select “Retry” at the “update failed” screen
   3. If the symptom does not improve after trying the network update again, please create an update disc.
   4. Insert the update disc at the “update failed” screen, and then select “Retry” on the screen.

  • Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa „Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]“.
   Možné problémy so sieťovým pripojením.
   1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
   2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš prehrávač diskov Blu-ray má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
   3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

  • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
   Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

  • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
   1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
   2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
   3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
    Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

  • Aj po niekoľkých pokusoch je aktualizácia firmvéru stále neúspešná.
   1. Vytvorte aktualizačný disk a vložte ho do prehrávača.
   2. Na obrazovke zlyhania aktualizácie vyberte položku „Retry [Znova]“.
    Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

Informácie o súbore

Názov súboru

 • UPDATA_M13R0510.ZIP

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite