Informácie o súbore na stiahnutie

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite si aktualizáciu do počítača, napáľte ju na prázdny disk a preneste do prehrávača diskov Blu-ray.

Odporúčame nasledovné operačné systémy: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 alebo Windows® 8 / Windows® 8.1.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Prevzatie aktualizácie do vášho počítača:

 1. Prečítajte si a súhlaste so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATA_M11R0502.ZIP do vášho počítača - zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, pravým tlačidlom myši naň kliknite a kliknite na položku Properties [Vlastnosti]. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 98.2 MB (103,074,603 bajtov).

  Vlastnosti súboru

Vytvorenie disku:

 1. Rozbaľte súbor v počítači. Názvy rozbalených súborov sú MSB11-FW.BIN a MSB11-FW.ID
 2. Zapíšte súbory MSB11-FW.BIN a MSB11-FW.ID na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát univerzálny disk UDF (UDF).
  Používanie formátu ISO9660 môže mať za následok vytvorenie nesprávneho aktualizačného disku

Prenos aktualizácie do vášho prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do vášho prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER
 3. Spustí sa aktualizácia
 4. Počas aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa "*/9". Počas aktualizácie sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 5. Prehrávač sa reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. - Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 6. Na obrazovke televízora sa opätovne zobrazí správa "*/9". Počas aktualizácie sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 7. Keď sa otvorí priehradka na disk a prehrávač sa automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 8. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a zapnite ho
 9. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M11.R.0502, aktualizácia firmvéru bola úspešná

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou počítača a disku.

 • Aktualizačný disk sa nevysunie.
  Postupujte podľa uvedených krokov:
  1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel striedavého prúdu
  2. Opätovne pripojte napájací kábel a súčasne stlačte tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači - nie na diaľkovom ovládači
  3. Tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk
  4. Vyberte disk

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a zapnite prehrávač. Aktualizácia sa automaticky reštartuje.

 • Súbor aktualizácie UPDATA_M11R0502.ZIP, ktorý som prevzal z webovej stránky aktualizácie, nie je možné rozbaliť.
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a následne ho opätovne prevziať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
  3. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite