Informácie o súbore na stiahnutie

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite si aktualizáciu do počítača, napáľte ju na prázdny disk a preneste do prehrávača diskov Blu-ray.

Odporúčame nasledovný operačný systém: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Prevzatie aktualizácie do vášho počítača:

 1. Prečítajte si a súhlaste so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATA_M11R0502M.ZIP do vášho počítača - zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali
 3. Prejdite na súbor a skontrolujte, či je jeho veľkosť 98.2 MB (103,075,137 bajtov)
 4. Rozbaľte súbor - názov rozbaleného súboru bude UPDATA_M11R0502.ISO
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor UPDATA_M11R0502.ISO a vyberte položku Get info [Získať informácie]
 6. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 100.0 MB (105,781,248 bajtov).


  Informácie o súbore

Vytvorenie disku:

 • Vo vašom počítači Mac prejdite do položky Applications [Aplikácie] > Utilities [Nástroje] > Disk Utility [Nástroj na správu diskov] a otvorte program Disk Utility
 • Súbor UPDATA_M11R0502.ISO presuňte myšou do ľavého políčka okna programu Disk Utility.


  Okno programu Disk Utility

 • Vložte do počítača čistý zapisovateľný disk CD-R
 • Vyberte súbor UPDATA_M11R0502.ISO, kliknite na ikonu Burn [Napáliť] a potom kliknite na možnosť Burn [Napáliť].
  Ak chcete skontrolovať zapisované údaje, kliknite na malú ikonu trojuholníka a vyberte položku Verify burned data [Skontrolovať napálené údaje].


  Možnosť Napálenie disku

 • Súbor sa zapíše na disk
 • Po zobrazení správy "burned successfully [napaľovanie na disk bolo úspešné]" kliknite na tlačidlo OK a disk sa vysunie
 • Ak si nie ste istí, či bolo napaľovanie úspešné, zopakujte ho a vytvorte nový disk

Prenos aktualizácie do vášho prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do vášho prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER
 3. Spustí sa aktualizácia
 4. Počas aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa "*/9". Počas aktualizácie sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 5. Prehrávač sa reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. - Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 6. Na obrazovke televízora sa opätovne zobrazí správa "*/9". Počas aktualizácie sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 7. Keď sa otvorí priehradka na disk a prehrávač sa automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 8. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a zapnite ho
 9. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M11.R.0502, aktualizácia firmvéru bola úspešná

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou počítača a disku.

 • Aktualizačný disk sa nevysunie.Postupujte podľa uvedených krokov:
  1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel striedavého prúdu
  2. Opätovne pripojte napájací kábel a súčasne stlačte tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači - nie na diaľkovom ovládači
  3. Tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk
  4. Vyberte disk

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a zapnite prehrávač. Aktualizácia sa automaticky reštartuje.

 • Súbor aktualizácie UPDATA_M11R0502M.ZIP, ktorý som prevzal z webovej stránky aktualizácie, nie je možné rozbaliť.
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a následne ho opätovne prevziať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
  3. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite