Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Dátum vydania: 12.04.2012
 • Názov: Aktualizácia firmvéru prehrávača diskov Blu-ray na verziu 6.20
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: BDP-S1E
 • Výhody a vylepšenia:
  • Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs.
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi diskov Blu-ray predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model prehrávača diskov Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 6.20 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray - ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa na obrazovke televízora nezobrazí obrazovka Sony Blu-ray.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SYSTEM MENU [SYSTÉMOVÁ PONUKA].
 4. Na obrazovke "SYSTEM MENU [SÝSTÉMOVÁ PONUKA]" označte položku Setup [Nastavenie] a vyberte možnosť ENTER.
 5. Označte položku Video Setup [Nastavenie videa] a vyberte možnosť ENTER.
 6. Označte položku TV Type [Typ TV] a vyberte možnosť ENTER.
 7. Na diaľkovom ovládači stlačte MODRÉ tlačidlo.
 8. Na obrazovke televízora sa zobrazí verzia firmvéru - ak je číslo verzie 6.20 alebo vyššie, už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.

Inštalácia

Budete potrebovať

 • Počítač so zapisovacou CD mechanikou
 • Nový zapisovateľný disk CD-R - čistý a bez škrabancov

Poznámky:

 • Prevzatý súbor vytvorí obraz ISO (obraz disku systému súborov ISO 9660).
 • Väčšina softvérov na napaľovanie diskov CD dokáže zapísať súbory ISO na disk. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do vášho počítača:

 1. Prečítajte si a súhlaste so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe do vášho počítača - zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, pravým tlačidlom myši naň kliknite a kliknite na položku Properties [Vlastnosti]. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 50,1 MB (52 554 752 bajtov).

  Vlastnosti súboru

Vytvorenie disku:

 1. Dvojitým kliknutím rozbaľte súbor do vášho počítača - rozbalí sa súbor ISO.
 2. Zapíšte rozbalený súbor ISO na čistý zapisovateľný disk CD-R. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Uistite sa, že pri vytváraní disku zvolíte možnosť "Burn Image [Napáliť obraz]".

Prenos aktualizácie do vášho prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do vášho prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa automaticky spustí aktualizácia.
 2. Na displeji predného panela sa zobrazí správa DISC-DWLD.
 3. Prehrávač sa automaticky vypne a zapne. - Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 4. Na displeji predného panela sa zobrazí niekoľko správ. - Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 5. Priehradka na disk sa približne po 20 minútach otvorí. - Nevyberajte disk z prehrávača ani nezatvárajte priehradku na disk. Aktualizácia ešte stále prebieha.
 6. Aktualizácia je dokončená, keď sa na displeji predného panela zobrazí správa DL OK.
 7. Vyberte disk z prehrávača a zapnite ho. - Môže trvať asi 90 sekúnd, kým prehrávač zobrazí na televízore obraz.
 8. Znovu skontrolujte verziu firmvéru prehrávača podľa pokynov v časti Musím aktualizovať?

Otázky a odpovede

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou počítača a disku.

 • Aktualizačný disk sa nevysunie ani potom, ako sa na displeji predného panela zobrazí správa "DL OK".
  Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Zapnite prehrávač a hneď potom (do jednej sekundy) stlačte na prehrávači tlačidlo STOP . - Stlačenie tlačidla STOP na diaľkovom ovládači nebude fungovať.
  2. Priehradka na disk sa otvorí a prehrávač sa automaticky vypne.

 • Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí správa "WRT FAILED [WRT ZLYHALO]".
  Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Prehrávač vypnite stlačením tlačidla POWER [NAPÁJANIE] po dobu niekoľkých sekúnd.
  2. Opätovne stlačte tlačidlo POWER [NAPÁJANIE].
  3. Proces sa automaticky reštartuje.
  Problém pretrváva?
  1. Vyberte disk z prehrávača.
  2. Vymažte prevzatý súbor aktualizácie z vášho počítača.
  3. Od začiatku zopakujte celý postup aktualizácie.

 • Po vložení disku sa na displeji predného panela nezobrazí správa "DISC-DWLD".
  1. Vyberte disk z prehrávača.
  2. Vymažte prevzatý súbor aktualizácie z vášho počítača.
  3. Od začiatku zopakujte postup aktualizácie.

 • Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí „NO DWLD 02“.
  Znamená to, že prehrávač je už aktualizovaný. Aktualizácia prehrávača nie je potrebná.

 • Po aktualizácii sa vymazali všetky moje osobné nastavenia.
  Je to normálne. Prehrávač obnoví výrobné nastavenia.

 • Ako zistím, že softvér na napaľovanie diskov CD správne vytvoril aktualizačný disk?
  Po vytvorení disku skontrolujte, či je názov disku "BDPV-00620".

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a zapnite prehrávač. Aktualizácia sa automaticky reštartuje.

 • Keď dvakrát kliknem na prevzatý súbor UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe, súbor ISO sa nevytvorí a zobrazí sa nasledujúca chybová správa: "Win32 Cabinet Self-Extraction [Samorozbaľovanie kabinetu Win32]".
  Preberanie mohlo zlyhať. Súbor vymažte a opätovne ho prevezmite.

 • Keď prehrávač po dokončení aktualizácie zapnem, na obrazovke televízora sa nič nezobrazí.
  Ak sa ani po 2 minútach nič nezobrazí, kontaktujte Stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony.

 • Keď po dokončení procesu aktualizácie zapnem prehrávač, na obrazovke televízora alebo na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí správa "POWER ON [ZAPNUTÉ NAPÁJANIE]".
  Kontaktujte Stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony.

 • Aktualizácia trvá už 50 minút a stále sa nedokončila
  Kontaktujte Stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony.

 • Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazia správy "INCOMPLETE [NEDOKONČENÉ]"/"NEED DISC [VYŽADUJE SA DISK]".
  Aktualizácia sa nedokončila.
  1. Znovu vložte disk do prehrávača.
  2. Prehrávač vypnite stlačením tlačidla "POWER [NAPÁJANIE]" na prehrávači po dobu 5 sekúnd.
  3. Na automatické reštartovanie procesu aktualizácie prehrávač opätovne zapnite.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • UPDATE_BDPS1E_VER0620.exe
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite