Relevantné modely

Tento ovládač je určený pre nasledujúce modely zosilňovačov slúchadiel:
 • TA-ZH1ES

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Ovládač pre zosilňovač slúchadiel ver. 1.0.0
 • Dátum vydania: 12. 10. 2016
 • Musím túto aktualizáciu prevziať? Prevzatie je nevyhnutné, ak chcete pripojiť zosilňovač slúchadiel k počítaču so systémom Windows
 • Výhody a zdokonalenia: Budete môcť používať prenosný zosilňovač Hi-Res DAC/slúchadlový zosilňovač s počítačom so systémom Windows.

Systémové požiadavky

Ovládač pre zosilňovač slúchadiel je kompatibilný s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows.

 • Windows 10 Home/Pro (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
 • Windows 8.1 (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
 • Windows 8 (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
 • Windows 7 (balík Service Pack 1 alebo novší, 32-bitová alebo 64-bitová verzia)
 • Windows Vista 32bit (balík Service Pack 2 alebo novší, 32-bitová alebo 64-bitová verzia)

Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie aktualizácie systému Windows. Upozorňujeme, že fungovanie tohto softvéru nie je zaručené pre všetky počítače, ktoré spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky

Všetky operačné systémy musia byť predinštalované výrobcom. Nemôžeme zaručiť, že ovládač bude fungovať v operačných systémoch, ktoré boli inovované, vlastnoručne skonštruované alebo existujú ako jeden z viacerých systémov (t. j. v prostredí so spúšťaním viacerých operačných systémov).

Hardvér
 • Dostupný port USB (súlad so štandardom USB 2.0)

Prevzatie

Pred inštaláciou ovládača pre prenosný zosilňovač Hi-Res DAC/slúchadlový zosilňovač musíte prevziať samotný súbor ovládača. Ten obsahuje všetko potrebné na inštaláciu ovládača.

Pred prevzatím súboru ovládača skontrolujte, či ste prihlásený ako správca počítača. Informácie o tom, ako sa prihlásiť ako správca, budete musieť vyhľadať v príručke k počítaču so systémom Windows.

 1. Uistite sa, že ste pripojení k internetu.
 2. Kliknutím na prepojenie nižšie spustite proces prevzatia.
 3. Prečítajte si licenčnú zmluvu preberania softvéru, a ak súhlasíte, kliknite na tlačidlo Accept Agreement (Prijať zmluvu)
 4. Keď sa v dialógovom okne uloženia súboru zobrazí výzva, vyberte priečinok na pevnom disku, do ktorého chcete ovládač prevziať.
 5. Do vybraného priečinka sa prevezme nasledujúci súbor: [Sony_Headphone_Amplifier_Driver_V1.0.0.zip] (Veľkosť súboru: 58,1 MB (61 017 769 bajtov))

Poznámka: Počas preberania dávajte pozor, aby systém neprešiel do režimu odstavenia, spánku alebo dlhodobého spánku.

Inštalácia

Po prevzatí súboru môžete nainštalovať ovládač pre zosilňovač slúchadiel.

Pri inštalácii softvéru postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém uvedených nižšie.

Presvedčte sa, že ste počas inštalácie tohto súboru prihlásený ako správca. Informácie o tom, ako sa prihlásiť ako správca, budete musieť vyhľadať v príručke k počítaču so systémom Windows.

 1. Nepripájajte zosilňovač slúchadiel pred nainštalovaním ovládača
 2. Uložte všetku svoju prácu a zatvorte všetky ostatné programy.
 3. Rozbaľte komprimovaný súbor a otvorte v priečinku položku “Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup.exe”
 4. Podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciou nainštalujte ovládač. Ak sa zobrazí okno kontroly používateľských kont, kliknite na položky [Yes/Áno] alebo [Continue/Pokračovať].
 5. Zosilňovač slúchadiel sa rozpozná po inštalácii
Po inštalácii ovládača pre systém Windows
 1. Pripojte jednotku k počítaču pomocou kábla USB. Použite port USB (typ B) na zadnom paneli zosilňovača slúchadiel
 2. Zapnite zosilňovač slúchadiel
 3. Stlačením tlačidla INPUT (Vstup) na jednotke alebo pomocou diaľkového ovládania vyberte funkciu „PC (USB-B)“
 4. V prípade úspešného dokončenia inštalácie v priečinku „Sound, video and game controllers“ („Ovládače pre zvuk, video a hry“) v správcovi zariadenia pribudne položka „TA-ZH1ES“.
Riešenie problémov: Pri použití zadného portu USB sa neprenáša žiadny zvuk

Ak sa z počítača neprenáša žiadny zvuk, overte tieto položky.

 1. Overenia pre zosilňovač slúchadiel
  1. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie a správne nastavená hlasitosť
  2. Presvedčte sa, či je vstup nastavený na PC (USB-B)
 2. Overenia pre počítač so systémom Windows
  1. Presvedčte sa, či je ovládač správne nainštalovaný. V prípade úspešnej inštalácie by sa v priečinku správcu zariadenia ([My Computer/Môj počítač] → [Properties/Vlastnosti] → [Device Manager/Správca zariadenia]) mala objaviť položka „TA-ZH1ES“ . Skontrolujte, či sa neobjavujú žiadne súvisiace výstražné značky. Ak sa položka „TA-ZH1ES“ nezobrazuje, odinštalujte ovládač a preinštalujte ho.
  2. Niektoré softvéry na prehrávanie umožňujú používateľovi vybrať výstupné zvukové zariadenie. Ak používate takýto softvér, presvedčte sa, či je ako výstupné zvukové zariadenie vybratá možnosť „ovládač pre zosilňovač slúchadiel od spoločnosti Sony“.
  3. Skontrolujte, či je v počítači ako zariadenie na prehrávanie nastavená možnosť „TA-ZH1ES“ ([Start/Štart]→[Control panel/Ovládací panel] →[Hardware and Sound/Hardvér a zvuk]→[Sound/Zvuk]). Presvedčte sa tiež, či je v ponuke [Property/Vlastnosti] položky „TA-ZH1ES“ nastavená dostatočná hlasitosť a či zvuk nie je stlmený.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite