Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • UDA-1
 • SRS-X9 / SRS-X88 / SRS-X99 / SRS-HG1 / SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A/PHA-2/PHA-3/PHA-3AC/PHA-1A
 • CMT-SX7 / CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Hi-Res Audio Player v1.2.5
 • Dátum vydania:12-10-2016
 • Musím túto aktualizáciu prevziať?Prehrávač Hi-Res Audio Player umožňuje prehrávanie zvukových súborov vo vysokej kvalite, ako napríklad súbory DSD.
  Výhody softvéru
  • Jednoduché prehrávanie zvukových zdrojov s vysokým rozlíšením
  • Funkcia zoznamov skladieb
  • Prehrávanie skupiny skladieb s vysokým rozlíšením a ďalšie

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Prehrávač Hi-Res Audio Player je kompatibilný s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows Vista (balík Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows 7 (balík Service Pack 1 alebo novší)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 alebo 8.1
 • Windows 10

Poznámka: Nezaručujeme fungovanie vo všetkých počítačoch ani v prípade, že spĺňajú systémové požiadavky uvedené vyššie.

Program nepodporuje tieto systémy:

 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia s viacerými operačnými systémami
 • Prostredia s viacerými monitormi

Počítačový hardvér

Prehrávač Hi-Res Audio Player je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel Core 2 s výkonom 1,6 GHz alebo vyšším
 • Pamäť: minimálne 1 GB
 • Rozlíšenie obrazovky: 1 024 x 768 pixelov alebo vyššie

Prevzatie

Prevzatie prehrávača Hi-Res Audio Player:
 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu. Ak používate operačný systém Windows 7 alebo Windows Vista, v dialógovom okne User Account Control [Kontrola používateľských kont] sa zobrazí hlásenie „Windows needs your permission to continue“ [Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie]. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Continue [Pokračovať] a postupujte podľa pokynov
 2. V spodnej časti stránky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať]
 3. Spustí sa preberanie súboru [Hi-ResAudioPlayer_1.2.5.exe] (6.250 kB)
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 8 alebo 8.1, súbor aktualizácie sa môže automaticky uložiť do priečinka Downloads [Položky na prevzatie]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop [Pracovná plocha] a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Downloads [Položky na prevzatie] prevzatý súbor

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu prehrávača Hi-Res Audio Player.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 2. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor „Hi-ResAudioPlayer_1.2.5.exe“ uložený v počítači. Inštalačný súbor sa extrahuje
 3. Keď sa zobrazí obrazovka User Account Control [Kontrola používateľských kont], kliknite na tlačidlo Yes [Áno] alebo Continue [Pokračovať]
 4. Zobrazí sa obrazovka výberu jazyka inštalácie. Ak nemáte problém s angličtinou, jednoducho kliknite na tlačidlo [OK]
 5. Kliknutím na tlačidlo Next [Ďalej] spustite sprievodcu inštaláciou.

  Kliknutím zväčšíte
 6. Zobrazí sa obrazovka s licenčnou zmluvou. Po potvrdení znenia zmluvy vyjadrite súhlas so zmluvou kliknutím na tlačidlo I accept the terms in the license agreement [Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy]. Potom kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Kliknutím zväčšíte
 7. Zobrazí sa obrazovka pripravenej inštalácie. Kliknutím na tlačidlo Install [Inštalovať] spustite inštaláciu.

  Kliknutím zväčšíte
 8. Softvér sa začne inštalovať. Počkajte, kým sa dokončí inštalácia. Jej priebeh môžete sledovať v zobrazenom okne.

  Kliknutím zväčšíte
 9. Po dokončení inštalácie. Kliknutím na tlačidlo Finish [Dokončiť] ukončite inštalačný program

  Kliknutím zväčšíte
Po aktualizácii

Prehrávač Hi-Res Audio Player spustíte kliknutím na položku Start [Štart] a postupne vyberte položky All Programs [Všetky programy]→SONYHi-Res Audio PlayerHi-Res Audio Player

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite