Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • TA-ZH1ES

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Odstránený problém mylnej identifikácie 32-bitového/384 kHz zdroja ako 24-bitového/384 kHz zdroja pri prehrávaní na prehrávači WALKMAN®

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Systémový softvér pre zosilňovač slúchadiel ver. 1.0.3 (Windows)

Verzia súboru

 • 1.0.3

Veľkosť súboru

 • 307 Kb (315 184 bajtov)

Dátum vydania

 • 21/03/2017

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

V prípade pochybností môžete jednoducho zistiť vašu aktuálnu verziu firmvéru:

 1. Pripojte port USB-B hlavnej jednotky k počítaču.
  Zapnite hlavnú jednotku a nastavte vstup na možnosť [PC(USB-B)].
 2. Spustite prevzatý aktualizačný program.
 3. Po spustení aktualizačného programu kliknite na položku [Connect] (Pripojiť).
 4. Po pripojení k hlavnej jednotke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru.

Dôležité upozornenie

 • Po vykonaní aktualizácie nemôžete prejsť späť na pôvodnú verziu softvéru.
 • Ak sa prehráva hudba, zastavte prehrávanie.
 • Počas aktualizácie nerobte tieto činnosti:
  1. Vypnutie produktu.
  2. Neodpájajte kábel USB, ktorým je hlavná jednotka pripojená k počítaču.
  3. Nepoužívajte hlavnú jednotku ani diaľkové ovládanie.
  4. Nekliknite na položku [Disconnect] (Odpojiť).

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prevezmite súbor do počítača.
 2. Skontrolujte, či je veľkosť prevzatého súboru správna.
 3. Extrahujte súbor aktualizácie.
  Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor aktualizácie.
  V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať kam...).

  POZNÁMKA: V závislosti od prostredia používaného operačného systému sa súbor môže dekomprimovať už pri preberaní alebo sa nemusí dekomprimovať, ako je opísané vyššie.
  V takom prípade použite nástroj na dekompresiu.
 4. Kliknite na položku [Update] (Aktualizovať).
 5. Po spustení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
 6. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Kliknite na položku [Exit] (Ukončiť).
 7. Odpojte sieťový napájací kábel hlavnej jednotky.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Skontrolujte, či sa softvér aktualizoval na najnovšiu verziu.
  Verziu softvéru môžete skontrolovať v časti Check the software version (Kontrola verzie softvéru).

  Poznámka: Keď počas aktualizácie kliknete na položku [Disconnect] (Odpojiť) alebo sa aktualizácia zastaví v polovici,
  pozrite si časť Kontrola verzie softvéru.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite