Dovoľte, aby sme vám pomohli nájsť to, čo hľadáte... príručky, firmvér a iné

Pri vyhľadávaní informácií je najlepšie si najprv otvoriť stránku produktu a až potom začať s vyhľadávaním pomocou iných kľúčových slov.

 1. Presvedčte sa, či poznáte názov svojho modelu.
  Ak si nie ste istý, môžete ho vyhľadať pomocou tejto stránky:
  >>> Ako vyhľadať názov modelu

 2. Zadajte názov modelu do vyhľadávacieho panela na webovej lokalite podpory.
  >>>Webová lokalita podpory spoločnosti Sony 3. DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či ste zadali názov modelu správne (vrátane prípadného spojovníka (-)). Funkcia prediktívneho vyhľadávania vám pomôže správne zadať názov modelu.


 4. Kliknutím na názov vášho produktu zobrazeného funkciou automatického navrhovania alebo vo výsledkoch vyhľadávania prejdite na stránku produktu.
  Ak sa vám hľadaný obsah nepodarí nájsť v jednotlivých častiach stránky produktu, skúste zadať rôzne kľúčové slová do vyhľadávacieho panela, ktorý vám snáď pomôže nájsť to, čo hľadáte.


 5. Veríme, že sa vám podarí nájsť potrebné informácie.