Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7SM3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje problém, kedy možno profil Picture Profile (Obrazový profil) použiť aj vtedy, keď je funkcia Picture Profile (Obrazový profil) nastavená na možnosť Off (Vyp.).
 • Vylepšuje prevádzkovú stabilitu fotoaparátu pri použití aplikácie Imaging Edge Desktop (Remote) alebo Imaging Edge Mobile.
 • Opravuje problém, keď sa pri snímaní s vysokou rýchlosťou uzávierky niekedy zobrazí chybové hlásenie
 • Opravuje problém, keď pomocou funkcie Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia) nie je možné načítať súbor uložený na pamäťovej karte
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Zobraziť predchádzajúce výhody a zlepšenia

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_ILCE7SM3V201.exe

Verzia súboru

 • 2.01

Veľkosť súboru

 • 594 MB (623 578 480 bajtov)

Dátum vydania

 • 22-04-2021

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver.2.00 alebo staršia, softvér je potrebné aktualizovať.
POZNÁMKA: Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavenia dátumu a času Date/Time, musíte nastaviť správny dátum a čas.

 1. Vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s nasledovnými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Počítačový hardvér

Táto aktualizácia systémového softvéru vyžaduje nasledovný hardvér:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • RAM: minimálne 600 MB
  POZNÁMKA: Pred aktualizáciou systémového softvéru ukončite ostatný aplikačný softvér.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania kamery
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
   POZNÁMKA: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie  (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom,
  POZNÁMKA: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 10 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  POZNÁMKA: Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné vykonať znova.
 • Nevyberajte možnosť About This System Software Updater (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater (Program na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 • Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 • Postupujte podľa pokynov v okne nástroja na aktualizáciu systémového softvéru System Software Updater. Na fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → USB → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je zvolená možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Začne sa preberanie súboru Update_ILCE7SM3V201.exe.
  Veľkosť súboru: 594 MB (623 578 480 bajtov)
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  POZNÁMKA: Na základe štandardných nastavení programu Microsoft Edge sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Update_ILCE7SM3V201.exe. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.
 4. Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Ak tak urobíte, na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí položka USB Mode (Režim USB).
 5. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.
  POZNÁMKA: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie Could not find the camera for this update (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 6. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je ver. 2.00 alebo staršia, kliknite na možnosť Next (Ďalej). Ak je aktuálna verzia systémového softvéru ver. 2.01, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  Aktualizácia nie je nutná
  Obrázok indikujúci najnovšiu verziu v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 7. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
 8. Spustite aktualizáciu. Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu. Aktualizácia potrvá približne 10 minút.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 9. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  POZNÁMKA: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Na fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako je vidieť na obrázku.
  Obrázok indikujúci aktualizovanú verziu softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie ako 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite