Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • ILCE-7S

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Systémový softvér, verzia 3.20 pre fotoaparát ILCE-7S (Mac)
 • Dátum vydania: 26/07/2016
 • Výhody a zlepšenia:
  • Optimalizuje výkon objektívu SEL70200GM

Potvrdenie verzie systémového softvéru fotoaparátu

Podľa pokynov nižšie skontrolujte, akú verziu systémového softvéru máte vo fotoaparáte.
Ak je verzia systémového softvéru 3.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:
 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1013.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo už nemajú podporu.
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 300 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • plne nabitá nabíjateľná batéria NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na (tri čiarky). Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom

  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevzatie

 • Keď aktualizujete systémový softvér, použite plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Ešte pred začiatkom aktualizácie zaistite, aby počítač neprešiel do režimu spánku, pretože aktualizácia systémového softvéru trvá približne 15 minút. Bližšie informácie o tom, ako to vykonať, získate od výrobcu.
 • Z ponuky FirmwareUpdater (Nástroj na aktualizáciu firmvéru) nevyberajte možnosť About This Firmware Updater (O tomto nástroji na aktualizáciu firmvéru). Spôsobilo by to zlyhanie softvéru aktualizačného nástroja, hlavne počas aktualizácie.

Prevzatie nástroja Firmware Updater na aktualizáciu firmvéru

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7SV320.dmg].
 4. Súbor uložte v počítači.

Inštalácia

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7SV320.dmg]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu [Update_ILCE7V320] na pracovnej ploche počítača.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [Firmware Updater].
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu. 6. Spustí sa aktualizačný nástroj Firmware Updater. 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Podľa pokynov v okne nástroja Firmware Updater vyberte vo fotoaparáte položku Menu (Ponuka) --> Setup subpage 4 (Podstrana nastavení 4) --> USB Connection (USB pripojenie) a overte, či je vybraté veľkokapacitné zariadenie Mass Storage..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. Prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho zapojte.
  • Ak má počítač viacero terminálov USB, skúste použiť iné terminály.
 10. V okne Firmware Updater kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). V rámci nástroja na aktualizáciu firmvéru Firmware Updater sa zobrazí Obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2.
  Poznámka: Od tohto momentu fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.
  Obrázok 1


  Obrázok 2


 11. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V okne vľavo dole sa zobrazia aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový kábel, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový kábel a zapnite fotoaparát.


 12. Vyžaduje sa aktualizácia


  Nevyžaduje sa aktualizácia


 13. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


 14. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Poznámka: Po stlačení stredu ovládacieho kolieska sa displej vypne. Prejdite na ďalší krok. 15. V okne Firmware Updater kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). 16. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 3.
 17. Kliknutím na tlačidlo [Run] (Spustiť) sa spustí aktualizácia. Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

  Obrázok 3


 18. Po skončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Reštartovanie môže trvať niekoľko minút. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), ktoré sa zobrazí na displeji LCD.


  Poznámka: Po automatickom reštartovaní fotoaparátu sa môže zobraziť obrazovka obnovenia. Kým je zobrazená, neodpájajte USB kábel. Po dokončení obnovenia sa fotoaparát môže automaticky vypnúť. Aktualizácia je ale dokončená.

 19. Odpojte kábel USB.

Potvrdenie verzie 3.20 systémového softvéru fotoaparátu

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite