ID článku : 00228440 / Naposledy upravené : 24.02.2020Tlač

Poznámky k pripojeniu produktov vyrobených spoločnosťou Sony na internet

  Pri pripájaní produktu vyrobeného spoločnosťou Sony, napríklad televízora alebo prehrávača Blu-ray na internet, na pripojenie použite smerovač alebo produkt pripojte k portu LAN pomocou funkcie smerovača.

  • Káblové/bezdrôtové pripojenie pomocou smerovača
   Obrázok znázorňujúci spôsob pripojenia k sieti pomocou smerovača

   [A]: Port LAN na stene
   [B]: Kábel LAN
   [C]: Smerovač (vybavený funkciou konverzie IP a fungujúci ako rozbočovač)
   [D]: Bezdrôtová sieť LAN
  • Pripojenie k portu LAN (*1) pomocou funkcie smerovača
   Obrázok znázorňujúci spôsob pripojenia k sieti pomocou smerovača

   [A]: Port LAN na stene
   [B]: Kábel LAN

  Ak sa vyskytne bezpečnostný problém, môže dochádzať k ovplyvneniu produktu malvérom (škodlivým softvérom) a následnému riziku krádeže alebo falšovania osobných údajov alebo obsahu. Ak je zariadenie takto zasiahnuté, môže dôjsť k neúmyselnému poškodeniu sieťových služieb.

  * 1 Informujte sa u svojho bytového správcu alebo poskytovateľa internetových služieb, či má vaše výstupné zariadenie pre sieťové linky funkciu smerovača.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite